UpGrade 2/2023
Home Up UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008 UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 1/2023 UpGrade 2/2023

 

Upgrade 2/2023 programu Win Ekonom verze 6.23.2

 Obecné

 ·         Veškeré instalace plus a standard jak pro 32-bit tak pro 64-bit Windows byla umístěna na první záložku po spuštění „Instalace Win Ekonom 6“. Při instalaci se respektuje naposled nastavená cesta k programu Win Ekonom. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již při další instalaci respektováno.

·         Menu Servis > Servis – vzdálená plocha, volba spustí externí program pro připojení vzdálené plochy pro případný servis program.

·         Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde “zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odstranění druhého monitoru.  

Důležité změny

·         Příprava na redukci počtu sazeb DPH ze tří na dvě sazby od 1.1.2024. Základní sazba zůstává na 21% a snížená se mění na 12%. Nastavení a pomůcky ke změně jsou již připraveny (viz. části manuálu Účetnictví, Daňová evidence, Sklady a Montáž a výroba), aby uživatel mohl změněnou sazbu využít již od 1.1.2024.

·         Tisk QR kódu – nový systém generování a tisku v agendách Faktury vydané, Prodej fakturou, Zálohové faktury, Montáž – tisk faktury a zálohové faktury. V Pomůcky > Úprava tiskových sestav – Faktura a Faktura s detailními řádky > tlačítko „Úprava formuláře“ otevřete pomocí dvojkliku obdélník s křížem označující QR kód. V okně „Obrázek pro sestavu“ zaklikněte volbu „Pole“ a do zpřístupněného políčka zapište XFAKTQR.QR a pak klikněte na tlačítko OK. Sestavu uzavřete zavíracím křížkem nebo klávesovou zkratkou CTRL a F4 a potvrďte uložení sestavy. Nebo v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu klikněte na tlačítko „Doplnění QR kódu do tiskových sestav faktur“.     

·         Pokladní cenu ve skladech lze nyní vytvářet na základě prodejní ceny a nové procentuální položky RABAT2. Pokladní cenu (maloobchodní) lze tak individuálně navýšit oproti prodejní ceně (velkoobchodní).

Účetnictví

 ·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech (např. pdf) se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

·         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

·         Upomínky a penále > při vystavení upomínky byl seznam pohledávek před vystavením upomínky doplněn o vyhledávací a filtrovací tlačítka (tlačítka Hledat a Výběr). Dále byla do seznamu doplněna tlačítka Označit a Odznačit vše pro urychlené označení, resp. odznačení pohledávek pro vystavení upomínek. Dále byla rozšířena možnost vystavit až 6 upomínek z jedné pohledávky ze stávajících 4 upomínek.

·         Kniha závazků > Editace > byl doplněn nový příznak “Datum zdanit.plnění je použito pro hl.knihu”. Pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH se standardně používá „Datum uskutečnění zdaň.plnění“, pokud je rozdílné období (např. rok) pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH lze zakliknout tento příznak a pro zaúčtování do Hlavní knihy se použije „Datum zdanitelného plnění“ (toto datum se standardně používá pro zaúčtování do Kontrolního hlášení). Příznak byl zapracován i do Obnovy hlavní knihy ze vstupních dokladů (závazků).

·         Kniha DDHM > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování majetkové karty na novou kartu se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví Invertární číslo karty a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Kniha DHM a DNHM > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování majetkové karty na novou kartu se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví Invertární číslo karty a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Kniha DPH > záložka Tisk DPH > tisk DPH a Kontrolní hlášenítlačítko EPO spustí se odkaz pro natažení XML souboru na novém portálu FÚ Moje daně. Zde klikněte na „Procházet“ u volby Můj počítač a vyberte z disku vygenerovaný soubor XML.

·         Před začátkem zadávání údajů pro rok 2024 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2024. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2024.

·         Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 15% na 12 % a druhou sníženou sazbu DPH z 10% na 0%. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.

Daňová evidence

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech (např. pdf) se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (kód, variabilní symbol, firma atd.).

·         Upomínky a penále > při vystavení upomínky byl seznam pohledávek před vystavením upomínky doplněn o vyhledávací a filtrovací tlačítka (tlačítka Hledat a Výběr). Dále byla do seznamu doplněna tlačítka Označit a Odznačit vše pro urychlené označení, resp. odznačení pohledávek pro vystavení upomínek. Dále byla rozšířena možnost vystavit až 6 upomínek z jedné pohledávky ze stávajících 4 upomínek.

·         Kniza závazků – pokud provádíte při nákupu krácení DPH, lze při rozúčtování závazku provést označení tlačítkem “Krácení u nákupu” i u řádků 10 a 11 určených pro Režim přenesené daňové povinnosti. Řádky se pak správně zařadí i v Knize DPH do kolonek Krácený odpočet.

·         Faktury vydané – při zaúčtování doplatkové fakturycelkovou částkou 0 a vyčísleným DPH, lze při potvrzení dotazu “Provést zaúčtování rozdílu DPH do Interních dokladů“ provést automatické zaúčtování částky DPH do Interních dokladů a Peněžního deníku. Tímto se sníží výnos v peněžním deníku o částku DPH z celkové sumy doplatkové faktury.

·         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

·         Kniha DDHM > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování majetkové karty na novou kartu se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví Invertární číslo karty a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Kniha DHM a DNHM > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování majetkové karty na novou kartu se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví Invertární číslo karty a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Před začátkem zadávání údajů pro rok 2024 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2024. To provedete v menu Účetnictví > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2024.

·         Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 15% na 12 % a druhou sníženou sazbu DPH z 10% na 0%. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.

Mzdy

·         Měsíční mzdy > Vypočítat mzdy - u výpočtu hrubé mzdy bylo změněno zaokrouhlení na celé Kč nahoru.

·         Pomůcky > Přístupová práva > v jednotlivých agendách ve Mzdách byly upraveny přístupy podle nastavení přístupu v položce Mzdy. V agendě Zaměstnanci, Přehled o výši pojistného, Příloha k žádosti o nemocenskou, Přihlášky a odhlášky, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Roční zúčtování daně a Evidenční list důchodového pojištění byl nastaven přístup podle Plný přístup, Přidávat záznamy nebo Prohlížet záznamy.

Sklady

·         Konfigurace skladů > záložka Ceny > zde lze v části „V příjmu a ve stavu skladu automaticky přepočítávat“ zakliknout novou volbu „Pokladní cenu na základě prodejní, rabatu 2 a DPH“. Zakliknutím této volby se v příjmu zboží bude tvořit pokladní cena na základě ceny prodejní navýšené o rabat (nová položka ve Stavu skladu – Rabat 2) a DPH. Položku RABAT2 lze hromadně editovat a doplnit ve Skladové kartě na záložce „Přecenění a přepočet“ a pokladní cenu pak hromadně změnit přes tlačítko Hromadné přecenění (viz. dále).

·         Konfigurace skladů > záložka Ceny > zde jsou v části „V příjmu a ve stavu skladu automaticky přepočítávat“ další možnosti tvorby cen :

·         „Prodejní cenu na základě pokladní“ – po zadání pokladní ceny se přepočte zpětně cena prodejní (odečtení DPH).

·         „Pokladní cenu na základě prodejní a DPH“ – po zadání prodejní ceny se přepočte pokladní cena (prodejní cena se navýší o DPH).

·         „Pokladní cena na základě prodejní, rabatu2 a DPH“ – nová možnost, viz. popsáno výše.

·         „Rabat na základě prodejní a nákupní ceny“ – po zadání prodejní ceny se zpětně přepočte položka „Rabat (navýšení) pro výpočet prodejní ceny na základě nákupní ceny“.

·         Příjem na sklad > editace > detailní řádek > při tvorbě ceny v okně „Prodejní cena“ je nová položka „Rabat pro výpočet pokladní ceny“, která je zpřístupněna v případě viz. výše Konfigurace systému. Doplněna je automaticky ze stavu skladu z položky Rabat 2. Tento rabat navýší prodejní cenu a po připočtení DPH se přepočte cena pokladní.

·         Prodej fakturou, hotově, pokladna > záložka Přehledy > parametr do přehledů „Rozlišení dokladů podle celkové ceny s DPH. Při vytváření přehledů (např. pro externí účetní) lze pro Kontrolní hlášení rozdělit přehledy na doklady do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč s DPH.

·         Prodej fakturou, hotově, pokladna > záložka Přehledy > u Typu sestavy “Deník tržeb detailně (po dokladech)“ byl doplněn sloupeček Firma a DIČ. Při kombinaci se zakliknutým příznakem „Rozlišení dokladů podle celkové ceny s DPH nad 10 000 Kčlze získat přehled (např. pro externí účetní) pro Kontrolní hlášení.

·         Prodej fakturou, příjem, zakázky, objednávky, zálohové faktury > v Konfiguraci skladů lze zakliknout na kartě „Ceny“ v části „Prodej v cizí měně“ příznak „Needitovat kurz na každém řádku v prodejích a příjmu“. Zakliknutím příznaku se znepřístupní políčko „Kurz měny“, které se zobrazí u každého detailního řádku v okně „Částka v zahraniční měně“ u zahraničních dokladů.

·         Výdej > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování výdejky na nový doklad se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo Výdejky a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Převod mezi sklady > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování převodky na nový doklad se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo Převodky a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii karty a nemění například původní originál.

·         Skladová karta > editace > nova položka Rabat 2, po zapnutí systému viz. výše Konfigurace systému se o tento rabat navýší prodejní cena a po doplnění DPH se doplní do ceny pokladní.

·         Skladová karta > záložka “Přecenění a přepočet“, zde lze v listovacím okně přímo editovat položku RABAT2 (rabat pro přepočet pokladní cenyceny prodejní).

·         Skladová karta > záložka “Přecenění a přepočet“ > tlačítko „Hromadné přecenění“, zde lze zakliknutím volby „na základě prodejní ceny a rabatu 2 (pro pokl.cenu) přepočítat pokladní cenu“ provést tuto akci pro celý sklad (případně pro část skladu, např. Skupinu, pokud byl na skladové kartě aktivován „Výběr“) po kliknutí na tlačítko „OK“.

·         Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > nové tlačítko „Přepočet blokovaného množství“. U vybraných resp. všech skladových položek (tlačítko Označit vše) lze zrekonstruovat na základě nevyřízených zakázek blokované množství na skladě. Po označení položek klikněte na Zavřít a po potvrzení dotazu se provede přepočet blokovaného množství.

·         Skladová karta > záložka Přehledy > zde lze nově filtrovat „Náhled“ i „Celkový stav skladu“ podle rozpětí blokovaných zakázek.

·         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

·         Objednávky > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum objednání a datum dodání dle aktuálního data. Rozdíl mezi datumem objednání a dodání byl zohledněn dle rozdílu na původní objednávce.

·         Objednávky > nové numerické položky Nákup a Prodej. Lze např. využít pro vyčíslení nákupů a prodejů k dané objednávce. Údaje lze doplnit v editaci objednávky.

·         Zakázky > editace > u položky zaklikávací políčko Ostatní > při zakliknutí se neaktualizuje blokované množství ve stavu skladu, pokud má položka založenou kartu. Při exportu do Montážního listu se položka doplní na Typ Ostatní.

·         Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění, zde si lze pomocí tlačítka Hromadná změna DPH z 15% na 12% resp. Hromadná změna DPH z 10% na 12% změnit hromadně sazbu DPH na skladových kartách. Pokud by došlo k situaci, kdy byste potřebovali vrátit sazby DPH zpět na 15% (vystavení dokladu se starým datem), lze pomocí dalšího tlačítka tuto akci provést (tlačítka v pravém sloupci, nelze již provést návrat na 10% sazbu DPH).

Výroba

·         Výrobní a montážní listy > vystavení hotovostního dokladu, v okně Vystavení pokladního dokladu je znepřístupněno tlačítko Tisknout. Ke zpřístupnění dojde až po zaúčtování dokladu (tlačítko Zaúčtovat, které se naopak po zaúčtování znepřístupní).

·         Výrobní a montážní listy > Vystavení faktury > po rozšíření množství na 3 desetinná místa ve Fakturách vydaných dochází při vystavení detailní faktury ke kompletnímu přenosu celé desetinné části a již né k zaokrouhlení množství.

·         Nabídkové listy > záložka Export > po zakliknutí nové volby „Nová objednávka na základě materiálu“ lze z nabídek vyexportovat a vystavit novou objednávku. Objednávku lze následně doupravit a vytisknout ve Skladech v menu Objednávky.

·         Konfigurace výroby a montáže > záložka Ceny > v montáži, normách a nabídkových listech lze po zakliknutí volby typu ceny “nákupní cenu z poslední příjemky” využít cenu z poslední příjemky pro dosazení při editaci do těchto agend. Tato volba je výhodná při dnešních rozkolísaných a zvyšujících se cenách na trhu, respektuje poslední, většinou nejvyšší nákupní cenu.

·         Pomůcky > Speciální akce > tlačítko „Převod sazby DPH z 15(10)% na 12% v číselnících montáže a v neuzavřených Montážních listech“. Pomocí tohoto tlačítka lze provést v Nabídkových listech, Sazebníku prací, Normách výrobků a neuzavřených a nevyfakturovaných Montážních listech převod dph na nové sazby.

  Adresář

·         Firmy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii firmy se všemi parametry pro případnou další úpravu. Kopie se po kliknutí na tlačítko “Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u  tlačítka Kopie a u políčka “Klič.název” červené podbarvení textu.

·         Adresář firem > Nový/Editace > ke každé firmě lze pomocí tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. ke smlouvě, objednívce, faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.).