UpGrade 2/2021
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2021 programu Win Ekonom verze 6.21.2

Obecné  

ˇ         Veškeré instalace plus a standard jak pro 32-bit tak pro 64-bit Windows byla umístěna na první záložku po spuštění „Instalace Win Ekonom 6“. Při instalaci se respektuje naposled nastavená cesta k programu Win Ekonom. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již při další instalaci respektováno.

ˇ         Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde “zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odstranění druhého monitoru.  

 Důležité změny  

ˇ         Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od ledna 2021. Novela zákona o státní sociální podpoře, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou obsahuje taktéž zvýšení daňového zvýhodnění na děti, a to slevu na druhé, třetí a další dítě. Sleva na 1. dítě se tedy nemění.

ˇ         Byla doprogramována a upravena možnost exportu faktur do formátu ISDOC. ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft. Dnes je používán k elektronické fakturaci především formát PDF. Ten umožňuje zobrazit fakturu tak, jak by vypadala na papíře a lze jej tak snadno i vytisknout. Nevýhodou formátu je, že není vhodný pro automatizovaný import do ekonomických systémů. Formát ISDOC (Information System Document), je určen pro posílání daňových dokladů i mezi menšími firmami či živnostníky, ale nevylučuje ani použití mezi velkými firmami či orgány veřejné správy. Má tu výhodu, že dovoluje používat elektronickou fakturaci bez jakýchkoliv dalších nákladů. ISDOC má ve své specifikaci v souladu se zákonem o DPH i elektronický podpis, který pokud je vystaven některou z kvalifikovaných certifikačních autorit, tak výsledek splňuje náležitosti daňového dokladu v elektronické podobě. Pro příjemce má takový doklad tu výhodu, že dovoluje snadno ověřit vystavitele faktury. Elektronickou fakturu pak lze snadno odeslat e-mailem, vystavit klientovi ke stažení na Internetu, předat někomu na paměovém médiu či poslat systémem datových schránek.

 Účetnictví  

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

ˇ         Faktury vydané > Tisk > nové zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC s názvem “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc.

ˇ         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

ˇ         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

ˇ         Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál.

 Daňová evidence

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

ˇ         Faktury vydané > Tisk > nové zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC s názvem “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc.

ˇ         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

ˇ         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

ˇ         Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál.

Mzdy  

ˇ         Byla schválena novela o státní sociální podpoře. Novela zvyšuje především přídavky na děti a daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Sleva na 1. dítě se nemění. Na druhé dítě se zvyšuje se stávajících 1 617 Kč na 1 860 Kč měsíčně. Na třetí a další dítě se sleva zvyšuje z 2 017 Kč na 2 320 Kč. S průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky. Nové částky daňových zvýhodnění na děti se použijí retroaktivně pro celý rok 2021. Nové částky se tedy uplatní poprvé v rámci ročního zúčtování mezd za rok 2021. Nastavení v software se provede automaticky po přepnutí na období 1/2022.

ˇ         Novela obsahuje i změnu, kde se ruší omezení maximální výše měsíčního bonusu 5 025 Kč. Tato úprava je spíše technická, nebo omezení roční výše maximálního bonusu pro jeho výplatu bylo již zrušeno od ledna a na tento navazující paragraph, který upravuje měsíční daňový bonus, se v předchozí novele pozapomnělo.

ˇ         S účinností od 1.1.2021 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 11 607 Kč na 13 088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 767 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

ˇ         Zadání tzv. Stravenkového paušálu jako nové peněžní formy příspěvku na stravování:

ˇ         Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 43“ doplňte kód „Příspěvek pro stravování“ pro práci se stravenkovým paušálem.

ˇ         Pomocné soubory > Daňové úlevy a slevy ve mzdách > zde je nové políčko „Příspěvek na stravování denní sazba“, kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (108 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2021 je 75,60 Kč. Sazbu lze snížit.

ˇ         Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 43 – Příspěvek na stravování. Do prac.dny se dosadí z již zadaného kódu 1 resp. 2 počet pracovních dní. Dále se dosadí denní sazba z Daňových úlev a propočítá se celková měsíční částka příspěvku.

ˇ         Zadání tzv. Izolačky – bonus až 370 Kč při nařízené karnténě:

ˇ         Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 9doplňte kód „Izolačka – přísp. ke karanténě“.

ˇ         Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 93 – Izolačka – přísp. ke karanténě. Zadáte počet kalendářních dnů, doplní se max.sazba 370 Kč a propočítá se celkový bonus.

ˇ         Celkový bonus se příčte v nezdanitelné části mzdy. Zaměstnavatel si bunus odečte od odvodu sociálního pojištění v Měsíčním přehledu – do nových políček Odečty od pojistného se údaje doplní automaticky.

ˇ         Přehled o výši pojistného – OSSZ – v editaci byly doplněny nové položky v části C. Odečty od pojistného - Počet zaměstnanců a Úhrn odečítaných karanténních příspěvků. Byl doplněn a upraven i tiskový výstup a xml soubor podle nového formátu.

Sklady

ˇ         Příjem na sklad > Nový/Editace > do detailních řádků byla doplněna nová položka Celkem. Do položky se při zadávání řádků příjemky doplní součet množství a nákupní ceny. Pomocí celkového součtu na řádku (u položky) lze provádět např. kontrolu cen u došlého dodacího listu či faktury.

ˇ         Prodej fakturou > záložka Nedaňové údaje > nová záložka na které lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo a Prodej kartou. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít i tlačítko Oprava zacyklení.

ˇ         Prodej fakturou > nová záložka Import, zde lze naimportovat dodací list, prodejku, pokladní doklad nebo výdejku z jiné datové složky (např. zálohy umístěné v jiné datové složce). Do políčka Dodací list zadejte číslo dodacího listu, které importujete z jiné datové složky. Toto číslo bude zkontrolováno zda není obsaženo v aktuální datové složce a je obsaženo v záložní složce. Po kliknutí na “Import dokladu” vyberete složku obsahující data pro import a následně proběhne import. Skladové položky budou odečteny ze skladu. Funkci lze využít např. při omylem smazaném dodacím listu a obnovení ze zálohy.

ˇ         Prodej hotově > záložka Nedaňové údaje > nové tlačítko Oprava zacyklení pro opravu zacykleného dokladu.

ˇ         Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

ˇ         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

ˇ         Objednávky > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum objednání a datum dodání dle aktuálního data. Rozdíl mezi datumem objednání a dodání byl zohledněn dle rozdílu na původní objednávce.  

Výroba

ˇ         Výrobní a montážní listy > Vystavení faktury > po rozšíření množství na 3 desetinná místa ve Fakturách vydaných dochází při vystavení detailní faktury ke kompletnímu přenosu celé desetinné části a již né k zaokrouhlení množství.

ˇ         Výrobní a montážní listy > Editace > při použití tlačítka “Kopie” je aktualizován datum počátku montáže dle aktuálního data.

ˇ         Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.