UpGrade 2/2001
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Jednoduché účetnictví

Podvojné účetnictví

Sklady

Montáž a výroba

Mzdy

Tisk příslušných podkladů pro kontroly prováděné OSSZ

 

CD

 

Nové programy, jak pro práci tak pro zábavu, doporučujeme UFO test v části Zábava (v pravém okně si přečtěte návod na použití).

 

Jednoduché účetnictví

Peněžní deník - editace čísla řádku

Při přidání nového řádku do peněžního deníku lze editovat číslo řádku (možnost vkládat řádky deníku do mezer po zrušených záznamech).

 

Přečíslování závazků a pohledávek

Při přečíslování závazků, či pohledávek si lze nyní vybrat rozmezí závazků resp. pohledávek a přečíslovat pouze tuto skupinu na jiná čísla.

Přehledy faktur

Ve fakturách vydaných je nové tlačítko Přehledy, kde lze provést různé výběry z faktur a tyto výběry následně vytisknout pomocí menu Tisk.

 

 

Podvojné účetnictví

 

Přečíslování závazků a pohledávek

Při přečíslování závazků, či pohledávek si lze nyní vybrat rozmezí závazků resp. pohledávek a přečíslovat pouze tuto skupinu na jiná čísla. Při přečíslování lze zvolit neřadit podle datumu, což umožní zachování pořadí dokladů (pokud chcete pouze přidat rok, např. začít od 10000 - přídá ke všem dokladům na první pozici 1).

 

Vystavení závazku na DPH

Při vystavení závazku na DPH je možnost ovlivnit číslo závazku, resp. pohledávky přepsáním čísla závazku či pohledávky v dialogovém okně.

 

Rozvaha

Při tisku Rozvahy lze využít další volbu přičtení korekcí z minulého období. Týká se sloupce 1 a 2 v aktivech. K těmto sloupcům se přičítají počáteční stavy korekcí z minulého roku.

 

Přehledy faktur

Ve fakturách vydaných je nové tlačítko Přehledy, kde lze provést různé výběry z faktur a tyto výběry následně vytisknout pomocí menu Tisk.

 

 

Sklady

 

Prodej hotově a prodej fakturou

Možnost zadání poznámky (v sestavách možnost použít na další spec.položky)

 

Dávkové přečíslování skladových položek

Možnost připravit si soubor se starými čísly a zadat nová čísla a potom provést hromadné přečíslování těchto připravených položek.

 

Objednávky

Možnost kopírovat zvolenou objednávku na novou objednávku (menu KOPIE).

Podle zadaného dodavatele se automaticky nastaví dodací lhůta podle poslední objednávky.

 

Montáž a výroba

 

Tisk montážního listu

Možnost si zvolit, které typy položek (materiál, výrobek, práce, ostatní, doprava) chce uživatel tisknout na montážním listu.

 

Výroba a montáž

Možnost rychlé změny osobních čísel. Po spuštění Montáže a výroby rozviňte menu Montáž a výroba a zde zvolte podmenu Osobní číslo. Zde lze pro aktuální montážní list měnit v položkách práce osobní čísla zaměstnanců. Slouží pro dodatečné upřesnění, kdo prováděl zadané zakázky.

V menu Montáž a výroba > Zaúčtování mezd. Zaúčtování celkové částky prací do Soupisky mezd na kód 24 - Mimořádná prémie.

Nová položka sleva u jednotlivých řádků. Pokud funguje dealerský prodej dotahuje se podle dealerských kategorií.

 

Normy výrobků

Tlačítko Ceny (další volba, možnost navýšení cen o určitý rabat).

 

Nabídkové listy

Export do Montáže a výroby. Možnost vyexportovat u každé položky pouze určité množství, které se poté přičte k vyřízenému množství. Systém se zapíná v Konfiguraci skladů tlačítko Montáž a výroba.

 

Přístupová práva

Možnost volit individuálně pro každého uživatele přístupy k nabídkovým listům, normám výrobků či sazebníku práce.

 

 

Mzdy

 

Zaměstnanci

Na základní kartě zaměstnance možnost zadat další typy pracovních poměrů (pracovníci na nepravidelnou výpomoc, společníci a jednatelé spol. s r.o., členové družstev, domáčtí pracovníci). Tyto údaje se zohledňují na výkazu a přihláškách pro Sociální pojišťovnu.

 

Výpočet mezd

Pokud je plátce zdravotního stát, mění se odpočet zdravotního z 2900 Kč na 3250 Kč (od 1.7.2001). Automaticky ošetřeno v programu.

 

Stravenky

Zaměstnanci > tlač. Další > nové položky v sekci Stravenky (Hodnota srážky za den v Kč a Sazba DPH pro zaúčtování). V soupiskách mezd se při zadání kódu 41 (Stravování zaměstnanci) automaticky dosadí počet pracovních dnů (pokud je již zadán kód č.1 nebo č.2 - měsíční a hodinová mzda) a dále do sazby se dosadí Hodnota srážky za den v Kč.

 

 

Tisk příslušných podkladů pro kontroly prováděné OSSZ

Na základě požadavků uživatelů Vám předkládáme postup pro tiskové výstupy z programu Win Ekonom pro kontroly pojistného a provádění nemocenského pojištění prováděné OSSZ.

 

Mzdové listy

 

Mzdové listy se tisknou z menu Mzdy a podmenu Mzdové listy. Většině kontrolních pracovníků OSSZ stačí vytištěný jeden list základních údajů o zaměstnanci pro všechny roky. Pouze v případě změn (změna příjmení, bydliště,...) je dobré doložit tyto změny novými základními údaji.

 

Výplatní listiny

 

Vyplatní listiny se tisknou v rámci výpočtu mezd z menu Mzdy a podmenu Měsíční mzdy.

Je samozřejmě potřeba je mít podepsané od zaměstnanců, že souhlasí s provedeným výpočtem a v případě výplaty v hotovosti současně zaměstnanec potvrzuje , že příslušnou částku doplatku převzal.

 

Doklady o pracovně právních vztazích (smlouvy, dodatky k pr. smlouvám)

 

Smlouvy se tisknou po vyplnění všech údajů v okně Zaměstnanci z menu Mzdy a podmenu Zaměstnaci, tlačítko Prac. sml.. Pro tisk standardních pracovních smluv (po příslušných úpravách textu) lze použít předlohy smluv - tlačítka Předlohy smluv.

 

Peněžní deník nebo hlavní knihy - účet 520 -523

 

Jednoduché účetnictví - Win Ekonom

 

V případě, že nemá uživatel vytištěný peněžní deník, doporučujeme kontaktovat příslušného kontrolního pracovníka OSSZ, zda je potřeba celý peněžní deník (mnohdy i tisíce stran) nebo pouze tiskový výstup údajů o mzdách.

V případě, že OSSZ vyžaduje celý peněžní deník, lze jej vytisknout z menu Účetnictví podmenu Peněžní deník, v hlavním menu pomocné menu Pěněžní deník - Tisk deníku.

Pokud postačuje tisk pouze mzdových údajů doporučujeme následující postup:

otevřeme peněžní deník - menu Účetnictví podmenu Peněžní deník

stiskneme tlačítko Listovat

kurzorovýni klávesami se přesuneme na položku Kod

po stiknutí klávesy F8 zadáme do položky Kod údaj 20 do rozpětí hodnot zmanénko +, do číselného údaje hodnotu 9 a stikneme Enter. Tím se omezí všechny řádky peněžního deníku pouze na řádky ve vztahu k mzdám.

následně v hlavním menu označíme položku Tisk a nadefinujeme tiskovou sestavu s údaji Řádek (Radek), Datum, Typ, Číslo dokladu (C_Dokl), Kod, Text,Příjem(Prijem),Výdej (Vydej). Následně tuto tiskovou sestavu uložíme a vytiskneme.

 

V případě kontroly prováděné za více let a pokud nejsou odkládána účetní data, lze vytisknou mzdové údaje z peněžního deníku za všechny roky stejným způsobem jako v předchozí postupu s tím rozdílem, že před stisknutím klávesy F8 je na položce datum stiknuta klávesa F7, která seřadí peněžní deník dle datumu bez ohledu na roční omezení.

 

Podvojné účetnictví - Win Ekonom Plus

 

V případě, že nemá uživatel vytištěnou hlavní knihu, doporučujeme tisk pouze obratů požadovaných účtů 520-523

 

Doporučujeme následující postup:

 

otevřeme hlavní knihu- menu Účetnictví podmenu Hlavní kniha

stiskneme tlačítko Hlavní kniha

stikneme tlačítko Tisk

označíme položku Obraty účtů a zadáme položku Účet Od (520) Do (523).

vytiskneme zadané údaje

 

Jako alternativu lze doporučit i tisk účetního deníku omezeného na příslušné kódy - menu Účetnictví podmenu Hlavní kniha - tlačítko Účetní deník - Tisk.

Současně upozorňujeme na možnost, že si uživatel změnil příslušné účty MD a DAL v Číselníku kódů mezd. Pak je samozřejmě nutné modidfikovat výše uvedený postup na příslušné účty.

Evidenční listy důchodového zabezpečení

 

Evidenční listy se tisknou z menu Mzdy a podmenu Evidenční list důchodového zabezpečení. Tyto ELDZ slouží především jakopodklad pro vyplnění standardních „růžových listů“. Bohužel nelze zahrnout do jejich výpočtu všechny jejich eventuality, takže slouží skutečně pouze pro základní typy zaměstananců.

 

Nadstandardní tisky

 

Pro usnadnění kontroly doporučujeme následující tisky:

 

1. Přehled měsíčních mezd za všechny zaměstnance :

 

Menu Mzdy a podmenu Mzdové přehledy

Nastavíme příslušný rok a stiskneme tlačítko Měsíční přehled

 

2. Přehled měsíčních pojištění s dělením na zaměstnaneckou část a část zaměstnavatelskou:

 

Menu Mzdy a podmenu Mzdové přehledy

Nastavíme příslušný rok a stiskneme tlačítko Pojištění

 

3. Přehled nemocí a absencí zaměstnanců

 

Menu Mzdy a podmenu Mzdové přehledy

Nastavíme příslušný rok

Nastavíme soubor na Soupisky mezd

Zadáme Kód od 50 do 56

Nastavíme řazení

Stiskneme tlačítko Detailní přehled

V hlavnim menu stiskeme položku Tisk a nadefinujeme příslušnou tiskovou sestavu s požadovaným údaji. Tuto sestavu vytiskneme.

 

4. Přehled mateřských dovolených a vojenských služeb

 

Menu Mzdy a podmenu Mzdové přehledy

Nastavíme příslušný rok

Nastavíme soubor na Soupisky mezd

Zadáme Kód od 57 do 59

Nastavíme řazení

Stiskneme tlačítko Detailní přehled

V hlavnim menu stiskeme položku Tisk a nadefinujeme příslušnou tiskovou sestavu s požadovaným údaji. Tuto sestavu vytiskneme.