UpGrade 2/2011
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2011 programu Win Ekonom verze 6.11.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7, je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”.

Daňová evidence

 • Kniha závazků > v editačním okně jsou nyní dva datumy pro zápis datumu zdanitelného plnění z faktury došlé – Datum zdanitelného plnění a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Pro zaúčtování do knihy DPH je důležité Datum uskutečnění zdanit.plnění. Od 1.4.2011 se změnila pravidla pro pro uplatňování nároku na odpočet DPH. Příklad : na faktuře došlé je datum zdanitelného plnění 30.4.2011, daňový doklad jste obdrželi 3.5.2011. Do knihy závazků zapište do Datumu zdanitelného plnění (první datum) 30.4.2011 a do Datumu uskutečnění zdanitel.plnění (druhé datum) 3.5.2011. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je směrodatné pro zápis do Knihy DPH, či-li nárok na odpočet DPH bude uplatněn až v květnu 2011.
 • Kniha závazků > Režim přenesení daňové povinnosti - pokud musíte tento režim používat, odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.10 resp. řádek č.11 (kódy č. 88 resp. č.89). Při vlastním rozúčtování DPH nastavíte kurzor na ř.10 resp. ř.11 a kliknete na tlačítko “Klávesa ” nebo použijete přímo klávesu * z numerické části klávesnice. DPH se automaticky rozúčtuje a zároveň se provede odpočet na ř.43 resp. ř.44. Postup je podobný jako při dovozu ze zahraničí.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace – možnost filtrovat výstupy jak podle Data zdanitelného plnění (rozhodné datum pro zápis do Hlavní knihy) tak podle Datumu uskutečnění zdanit.plnění (rozhodné datum pro zápis do Knihy DPH). Filtry lze kombinovat a tak zjistit, které závazky jsou účetně ve starém měsíci a daňově v novém.
 • Faktury vydané > Tisk faktur – pojem Dobropis (faktura se zápornou částkou) byl změněn na Opravný daňový doklad.
 • Faktury vydané > Režim přenesení daňové povinnosti – pokud musíte tento režim používat, odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení faktury pak pouze vyberete řádek č.25 (resp. kód číslo 40) - Režim přenesení daňové povinnosti a do údaje sazba DPH se dosadí 0.

Účetnictví

 • Kniha závazků > v editačním okně jsou nyní dva datumy pro zápis datumu zdanitelného plnění z faktury došlé – Datum zdanitelného plnění a Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Pro zaúčtování do Hlavní knihy je důležité Datum zdanitelného plnění a pro zápis do knihy DPH je důležité Datum uskutečnění zdanit.plnění. Od 1.4.2011 se změnila pravidla pro pro uplatňování nároku na odpočet DPH. Příklad : na faktuře došlé je datum zdanitelného plnění 30.4.2011, daňový doklad jste obdrželi 3.5.2011. Do knihy závazků zapište do Datumu zdanitelného plnění (první datum) 30.4.2011 a do Datumu uskutečnění zdanitel.plnění (druhé datum) 3.5.2011. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je směrodatné pro zápis do Knihy DPH, či-li nárok na odpočet DPH bude uplatněn až v květnu 2011.
 • Kniha závazků > Režim přenesení daňové povinnosti - pokud musíte tento režim používat, odblokujte si v menu Účetnictví > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.10 resp. řádek č.11 (kódy č. 88 resp. č.89). Při vlastním rozúčtování DPH nastavíte kurzor na ř.10 resp. ř.11 a kliknete na tlačítko “Klávesa ” nebo použijete přímo klávesu * z numerické části klávesnice. DPH se automaticky rozúčtuje a zároveň se provede odpočet na ř.43 resp. ř.44. Postup je podobný jako při dovozu ze zahraničí.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace – možnost filtrovat výstupy jak podle Data zdanitelného plnění (rozhodné datum pro zápis do Hlavní knihy) tak podle Datumu uskutečnění zdanit.plnění (rozhodné datum pro zápis do Knihy DPH). Filtry lze kombinovat a tak zjistit, které závazky jsou účetně ve starém měsíci a daňově v novém.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace – nové tlačítko “Kontrola Knihy závazků proti Hlavní knize”. Tato funkce zobrazí rozdílné obraty Knihy závazků, které nejsou v Hlavní knize, resp. opačně zkontroluje a zobrazí obraty Hlavní knihy, které nejsou v Knize závazků. Tato funkce kontroluje i úhrady v Knize závazků. Zobrazené neúplné obraty tvoří rozdíl mezi saldokontním účtem v Hlavní knize a celkovými neuhrazenými závazky v Knize závazků.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – nové tlačítko “Kontrola Knihy pohledávek proti Hlavní knize”. Tato funkce zobrazí rozdílné obraty Knihy pohledávek, které nejsou v Hlavní knize, resp. opačně zkontroluje a zobrazí obraty Hlavní knihy, které nejsou v Knize pohledávek. Tato funkce kontroluje i úhrady v Knize pohledávek. Zobrazené neúplné obraty tvoří rozdíl mezi saldokontním účtem v Hlavní knize a celkovými neuhrazenými pohledávkami v Knize pohledávek.
 • Faktury vydané > Tisk faktur – pojem Dobropis (faktura se zápornou částkou) byl změněn na Opravný daňový doklad.
 • Faktury vydané > Režim přenesení daňové povinnosti – pokud musíte tento režim používat, odblokujte si v menu Účetnictví > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení faktury pak pouze vyberete řádek č.25 (resp. kód číslo 40) - Režim přenesení daňové povinnosti a do údaje sazba DPH se dosadí 0.
 • Hlavní kniha > tlačítko Tisk > zakliknutím příznaku “Zobrazení v listovacím okně” lze výstup směřovat před tiskem do listovacího okna, kde ho lze dále zpracovat. To samé lze provést na záložce Účetní deník.
 • Hlavní kniha > Rozvaha > byl aktualizován výkaz Rozvaha novými texty řádků a s tím související číselník řádků v účtovém rozvrhu.Rozvaze byl doplněn řádek číslo 44 a součty u jednotlivých součtových řádků.
 • Hlavní kniha > Rozvaha > nyní se automaticky převádí účty na řádcích 53 resp. 54 na řádky 108 resp. 109 podle zůstatku jednotlivých účtů.

Mzdy a personalistika

 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ – byl změněn tiskopis na verzi II/2011. Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 97 zákona číslo 187/2006 Sb.

Sklady

 • Prodej fakturou – Tisk faktury – pojem Dobropis (faktura se zápornou částkou) byl změněn na Opravný daňový doklad. Pokud se Vám bude i nadále zobrazovat na faktuře “Dobropis”, máte upravenou fakturu a pak je potřeba v menu Pomůcky > Úprava tiskových sestav > najít v části Účetnictví ”Faktura s detailními řádky” a zde kliknout na tlačítko ”Úprava formuláře” a ručně změnit text v hlavičce nebo kliknout na tlačítko ”Obnova formuláře” a načíst novou předlohu formuláře (pozor - u této volby zmizí veškeré dříve provedené změny).
 • Prodej hotově a prodej pokladnou - u zaúčtovaných dokladů je nyní možnost opravit pomocné údaje (text dokladu, text u položek), případně Odběratele. Program pozná, že šlo o opravu pouze těchto údajů a doklady z účetnictví neodúčtuje, resp. je pouze opraví (u změny odběratele).
 • Prodeje - Přehledy - nový příznak Bez prodeje kartou – po zakliknutí příznaku se vyfiltrují do přehledu veškeré prodeje u kterých nebyl zakliknutý příznak Prodej kartou. Používá se při odfiltrování bezhotovostních plateb placených kartou.
 • Zakázky – nové tlačítko “Montážní list” umožňuje vystavení montážního listu na základě položek ze zakázky.
 • Zakázky – nové tlačítko “Aktualizace cen” po kliknutí aktualizuje veškeré skladové položky na dané zakázce z cen na skladových kartách.
 • Zakázky – nové zaklikávací políčko Interní výdej – je umístěno jak v detailních řádcích zakázky (skladové položky) tak v hlaviččce zakázky (jako údaj pro celou zakázku)při zakliknutí se řádek modře podbarví. Lze použít pro různé označení a zvýraznění řádků zakázky či zakázky samotné.
 • Přístupová práva – v menu Pomůcky > Přístupová práva lze zablokovat pro vybraného uživatele používání panelu Pomůcky. Dále byla rozšířena přístupová práva i na ostatní nová tlačítka v Zakázkách.

Adresář

 • Adresář firem – v oddíle Neplatič lze pomocí nového příznaku ”Zákaz bezhotovostní fakturace” zablokovat prodej fakturou pro daného uživatele. Při zakliknutí této volby nelze firmu použít v prodeji fakturou ve skladech a fakturách vydaných v účetnictví a daňové evidenci.