UpGrade 1/2018
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2018 programu Win Ekonom verze 6.18.1

DAŇ za rok 2017

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2017.

 • Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.24. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové parametry – odpočet na penzijní a životní pojištění, školkovné a daňové zvýhodnění pro druhé dítě a pro třetí a další dítě. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.13. Byla zapracována nová položka pro uplatňování nižšího limitu u výdajových paušálů. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.13. Byla zapracována nová položka pro uplatňování nižšího limitu u výdajových paušálů. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.28, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upraven pro rok 2017. Byla aktualizována grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
 • Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2017 a pro výpočet nové zálohy roku 2018. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu ČSSZ 89 324 17 I/2018. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2017.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.22. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 16. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě “Závislá činnost” (viz. výše).
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 17. Byl upraven formulář pro rok 2017. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Obecné

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka ”Systém, spuštění programu” - nový příznak ”Při editaci údajů neměnit login údaje zadané při přidání dokladu (datum, čas a ID uživatele)”.
 • Pomůcky > Konfigurace systému – byla rozšířena políčka pro zadání adresy firmy, kontaktních údajů a emailu. Při zápisu do políčka se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře. Údaje o firmě se zobrazují na většině výstupních sestav.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka EET – nový příznak “Neodesílat zprávu EET pro platbu kartou”. Rozhodnutím ústavního soudu se k 28.2.2018 ruší povinnost evidovat bezhotovostní platbu kartou na server EET. Zakliknutím této volby po tomto datu se platby kartou v agendách faktury, prodej fakturou, hotově a pokladnou nebudou odesílat na server EET.

Daňová evidence a Účetnictví

 • Pokladní deník > při uložení dokladu je u příjmového dokladu odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku pokladního lístku. O FIK kód bude žádáno v případě příjmového dokladu s rozúčtováním tržby, případně při úhradě pohledávky vzniklé z bezhotovostní faktury, případně hotovostní faktury, která nebyla dosud označená FIK kódem. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Drobná pokladna – pro rychlejší zadání příjmových dokladů lze v Konfiguraci účetnictví, resp. Konfiguraci daňové evidence zadat příjmový kód a sazbu dph pro příjmový kód. Při zadání nového dokladu v drobné pokladně se přednastaví příjmový kód (lze ho změnit na jiný) a po zadání částky se automaticky rozúčtuje DPH bez rozúčtovací tabulky.
 • Drobná pokladna > při uložení dokladu je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku pokladního dokladu. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – pro výběr do rekapitulace pohledávek byla přidána nová volba ”Vyřizuje”.
 • Kniha závazků > při doplnění dodavatelského dokladu se doplněný údaj automaticky doplní i do variabilního symbolu (pokud je variabilní symbol prázdný). Pokud údaj dodavatelský doklad obsahuje i písmena a jiné nenumerické znaky, budou z údaje doplněného do variabilního symbolu vyjmuty (variabilní symbol je pouze numerický údaj).
 • Kniha závazků > záložka Příkazy k úhradě > tlačítko “Příkaz k úhradě” > na obrazovce Příkaz k úhradě je možnost zakliknout příznak “Tisk v zahraniční měně”. Po zakliknutí se bude na příkazu k úhradě i na Kontrolním příkazu tisknout částka v zahraniční měně a zároveň měna platby.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > u položky ”číslo z číselníku CZ-NACE” je nové tlačítko “Nalezení CZ NACE podle IČO”. Po kliknutí se zobrazí stránky Českého statistického úřadu, kde lze po zadání IČO nalézt informace o subjektu včetně zařazení do činnosti dle CZ-NACE. Kód CZ-NACE se používá i pro zařazení do správné fáze používání EET.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2018. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2018. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2018 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2018.
 • Pro rok 2018 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2017. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě z 1 117 Kč na 1 267 Kč. Na druhé a další dítě se v roce 2018 daňové zvýhodnění nezvyšuje. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2018 zvyšují.
 • Od roku 2018 se zvyšuje minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2018. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 73.20 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 485 Kč na částku 1 647 Kč.
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2018. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2018 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 6 100 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 73 200 Kč (za rok 2018 se však budou počítat již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. V roce 2018 již nebude možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu).
 • V programu byla změněna měsíční hranice pro 7% solidární zvýšení daně na 119 700 Kč měsíčně z původní částky 112 928 Kč měsíčně platící pro rok 2017.
 • S účinností od 1.1.2018 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení ze současné částky 6 814 Kč na 7 177 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.22 za rok 2017. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. V ročním zúčtování bylo zohledněno navýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě za rok 2017. Maximální roční daňový bonus zůstává na částce 60 300 Kč. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - pro rok 2017 se částka zvyšuje na 66 000 Kč. Byla změněna sleva za umístění dítěte až na 11000 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 25 za období 2017 a dále bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.10. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.10. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2018 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2018
  • Pro rok 2018 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 1 000 Kč, druhá redukční hranice 1 499 Kč a třetí redukční hranice 2 998 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky.
  • Od 1. 1. 2018 se zvyšuje sazba nemocenské od 31. dne nemoci z 60 % na 66 % a od 61. dne nemoci z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu. Od 1.2.2018 se zavádí dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovské) a od 1.6.2018 dávka dlouhodobého ošetřovného.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2017 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :
  • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
  • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML. Aktualizován byl jak tiskopis, tak soubor XML o nové položky Otcovská, u bodu f) o příznak, zda má zaměstnanec pracovní volno bez náhrady a pole pro vložení e-mailové adresy.
  • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
  • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.
 • V návaznosti na legislativní změny o pojistném na sociální zabezpečení byl nově upraven tiskopis “Příloha k žádosti o nemocenské” pro rok 2018.

Sklady

 • Příjem na sklad > v Konfiguraci skladů v části ”Objednávky” lze zakliknout volbu "Výběr ze všech objednávek v příjmu". Volba zajistí, že v příjmu na sklad při výběru objednávky se budou zobrazovat veškeré objednávky bez ohledu na to zda jsou vyřízené, resp. mají třeba záporné množství.
 • Prodej fakturou > tlačítko Tisk – pro typ tisku “Faktury s detailními řádky” byl optimalizován a zrychlen algoritmus pro zpracování faktur před tiskem.
 • Prodej hotově > při uložení dokladu a odeslání datové zprávy na FÚ EET zůstává v editačním okně dále aktivní tlačítko Tisk a tlačítko Peníze pro tisk dokladu a výpočet vrácených drobných.
 • Prodej pokladnou > při uložení dokladu a odeslání datové zprávy na FÚ EET zůstává v editačním okně dále aktivní tlačítko Tisk a tlačítko Peníze pro tisk dokladu a výpočet vrácených drobných.
 • Prodej pokladnou > po zapnutí volby v Konfiguraci skladů (záložka Pokladna, volba ”Zobrazení a editace osobního čísla v prodeji pokladnou”) lze zobrazit a editovat osobní číslo zaměstnance (např. pro označení konkrétních pokladních dokladů osobním číslem odpovědného zaměstnance).
 • Skladová karta > nová záložka Odběratel.ceny > na této záložce lze editovat speciální ceny a odběratelská čísla zboží pro dané zboží a neomezený počet odběratelů. Každá položka ve skladě může mít pro libovolného odběratele jinou prodejní cenu. Tato funkce se zapíná volbou “Speciální ceny pro zadaného odběratele”Konfiguraci systému na záložce Ceny. Pokud jsou ceny zadané, přednastaví se při zadávání v prodeji fakturou, hotově a v zakázkách. Ceny se přednastaví jak při přímém zadání řádku s položkou, tak pmocí tlačítka “Výběr ze skladu.
 • Objednávky a zakázky - přidána položka Uživatel a datum a čas Aktualizace. Při zabezpečení programu přístupovými právy se do těchto údajů zapisují údaje o uživateli, který aktualizoval data.
 • Zakázky > Editace > nový příznak Poptávka (zboží se neblokuje na skladě). Pokud příznak zakliknete nebudou se blokovat položky ze zakázky (poptávky) na skladové kartě. Dále nebudou zakázky nabízeny při vyřizování zakázky ani v prodejích při výběru zakázky. Poptávky jsou v listovacím okně zakázek zvýrazněny silným písmem. Před tiskem je u zakázek označených příznakem Poptávka přednastavena volba tisku “Tisk zakázky s hlavičkou nabídky”.
 • Zakázky > tlačítko Vyřizovat > při expedování se kontroluje, zda množství je více než na stavu skladu. Kontrola probíhá jak při přípravě souboru, tak při doplnění položek před expedováním.

Adresář

 • Adresář firem > zabezpečení GDPR – přidána položka Uživatel a datum a čas Aktualizace. Při zabezpečení programu přístupovými právy se do těchto údajů zapisují údaje o uživateli, který aktualizoval data.
 • Adresář firem > základní obrazovka > nová záložka Vozidla. Zde lze zadat informace o vozidlech dané firmy. Po přepnutí na záložku Vozidla, klikněte na tlačítko Editovat a zde můžete přidat informace o vozidle – značku vozu, spz vozu a případně VIN.