UpGrade 1/2005
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Daňové formuláře

 • Daň z příjmu fyzických osob – kontroly na max.částky odpočítatelných položek (dar, úrok, penzijní připojištění, životní pojištění, odborové příspěvky), minimální základ daně, změna formuláře, nové položky.

 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 – změna u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 – nová položka úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí a změna formulářů.

 • Daň z příjmu právnických osob – nová sazba daně (28 %), nové položky, koeficienty, formuláře

 • Silniční daň (jiné údaje při snížení sazby)

 • Sociální pojištění podnikatele - kompletně změněný formulář, nové rozdělení podle hlavní a vedlejší činnosti OSVČ.

 • Zdravotní pojištění podnikatele – nové koeficienty, výpočty, formuláře.

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • Vyúčtování daně vybírané srážkou

 • Počet zaměstnanců – upravený formulář pro rok 2004.

 • Příloha k vyúčtování

CD

Na CD naleznete nové verze známých programů a prohlížečů. Na záložce Utility a servis naleznete nové programy Reg Cleaner (úprava a obnova registrů Windows) a OptimAcces Dial (ochrana vytáčeného připojení k internetu proti snaze změnit nastavení připojení na připojení s vysokými poplatky), Internet Akcelerátor (až 7x rychlejší načítání www stránek přes vytáčené připojení), SpamPal (odstranění nevyžádané pošty, tzv. spamů). Přibyla záložka Multimédia a rozšířila se záložka Zábava o další programy.

Obecné

 • Konfigurace systému – výběr písma pro listovací seznamy (mřížka) ve veškerých oknech. Lze zvolit jakékoliv písmo nainstalované ve Windows.
 • Odložení účetních dat – v menu Servis > Odložení dat v účetnictví (po zadání roku a potvrzení tlačítkem Odložení dat se vytvoří adresář, kam se v prní fázi přesunou veškerá data. Název adresáře začíná číslem zadaného roku a názvem aktuálního adresáře. V druhé fázi se v aktuálním adresáři vymažou data zadaného roku a starší.).
 • Odložení skladových dat – v menu Servis > Odložení dat ve skladech (po zadání datumu a potvrzení tlačítkem Odložení dat se vytvoří adresář, kam se v prní fázi přesunou veškerá data. Název adresáře začíná datumem a názvem aktuálního adresáře. V druhé fázi se v aktuálním adresáři vymažou data do zadaného datumu a starší.).
 • Servis > Zálohování a obnova dat > záložka Odeslání dat (nová funkce pro odeslání dat do firmy Win Systém po internetu pokud dojde k nějakým problémům, které nelze řešit telefonicky, či u zákazníka ve firmě).
 • Panel Pomůcky v základním okně – další tlačítka pro přímý tisk a export detailních položek aktuálního dokladu (např. u Fakturace, Bankovních výpisů a všude, kde je hlavní a vedlejší mřížka).
 • Pomůcky > Konfigurace plochy – možnost zapsání poznámky (např. časté telefony, identifikační čísla atd.). Poznámka se potom zobrazuje na hlavní ploše programu.
 • Menu Pomůcky > Konfigurace systému > záložka Systém, je zde možnost nastavit automatické upozornění na provedení zálohy při ukončení programu. Zároveň je zde vidět i datum poslední zálohy. Při zakliknutí příznaku se program při ukončení programu zeptá, zda má zazálohovat data. Při ukončení programu a zazálohování dat probíhá dotaz pouze jednou za den.

Daňová evidence

 • Souvislá řada dokladů u Bankovních výpisů – nový příznak u Daňové evidence. Při použití více účtů lze nechat číslovat doklady souvislou řadou, bez odlišení číselné řady podle účtů.
 • Bankovní výpisy, Závazky - možnost exportu a importu dat do banky City Bank.
 • Pokladní deník – Valutová pokladna (zobrazení stavu valutové pokladny a přepočet valutové pokladny).
 • Pokladní deník, Drobná pokladna – kontrola nejnižší nominální hodnoty zadané do částky (kontrola zda v částce nejsou zadány haléře). Dojde pouze k upozornění, né k zakázání zadat tuto částku.
 • Pohledávky, Závazky – možnost editace nedaňových údajů jako např. texty a zahraniční částky.
 • Pohledávky – možnost vytvářet, případně rušit příkazy k úhradě na základě vytvořených záporných pohledávek (dobropisů).
 • Závazky – rozdělení typu dovozu na dovoz z EU a dovoz ze třetí země.
 • Závazky – u příkazů k úhradě se zobrazí seznam účtů s aktuálním zůstatkem účtu.
 • Závazkyu dovozu ze třetí země (mimo EU) se mění podmínky platby DPH (systém je stejný jako dovoz ze zemí EU). Při rozúčtování DPH je potřeba u řádků 24 a 25 (dovoz podle § 20 z třetí země) stisknout na těchto řádcích klávesu, či tlačítko označené hvězdičkou (*).
 • DPH – systém Krácení daně koeficientem krácení a koeficientem vypořádání. V rozúčtování DPH příznak Krácení. Příznak lze aktivovat pomocí tlačítka Krácení u nákupu. Tento příznak lze používat v Knize závazků, Pokladně, Bance či Interních dokladech a je zaznamenán do knihy DPH. Výpočet na přiznání DPH se provádí po zakliknutí příznaku “Krácení daně koeficientem krácení a koeficientem vypořádání” v Knize DPH.
 • Kniha DPH – úpravený tiskový formulář DPH pro rok 2005.
 • Číselné řady faktur – možnost doplnění i číselné řady pohledávek. Při vystavování faktury z účetnictví, ze skladů, z montáže, zálohové faktury a výběru číselné řady faktur se potom vygenerovaná pohledávka zařadí do číselné řady pohledávek příslušející k vybrané číselné řadě faktur.
 • Leasing – možnost výběru a zadání DPH i u služeb, přenos a zápis tohoto DPH i do závazku.
 • Kniha hmotného majetku – nové odpisové skupiny (1a a 6). Zároveň nové odpisové sazby pro všechny odpisové skupiny a nový číselník odpisových skupin. Původní majetek v odpisové skupině 1 se automaticky přesouvá do odpisové skupiny 1a. Nový číselník odpisových skupin se automaticky naimportuje při reinstalaci.

Podvojné účetnictví

 • Bankovní výpisy, Pokladní deník – při automatickém účtování kurzových rozdílů do interních dokladů si lze zvolit číslo interního dokladu, na který se mají účtovat veškeré kurzové rozdíly. Toto číslo lze např. jednou měsíčně změnit, pokud interní doklad s tímto číslem neexistuje, vytvoří se.
 • Bankovní výpisy, Závazky - možnost exportu a importu dat do banky City Bank.
 • Pokladní deník – Valutová pokladna (zobrazení stavu valutové pokladny a přepočet valutové pokladny).
 • Pokladní deník, Drobná pokladna – kontrola nejnižší nominální hodnoty zadané do částky (kontrola zda v částce nejsou zadány haléře). Dojde pouze k upozornění, né k zakázání zadat tuto částku.
 • Pohledávky, Závazky – možnost editace nedaňových údajů jako např. texty a zahraniční částky.
 • Pohledávky – možnost vytvářet, případně rušit příkazy k úhradě na základě vytvořených záporných pohledávek (dobropisů).
 • Závazky – u příkazů k úhradě se zobrazí seznam účtů s aktuálním zůstatkem účtu.
 • Závazkyu dovozu ze třetí země (mimo EU) se mění podmínky platby DPH (systém je stejný jako dovoz ze zemí EU). Při rozúčtování DPH je potřeba u řádků 24 a 25 (dovoz podle § 20 z třetí země) stisknout na těchto řádcích klávesu, či tlačítko označené hvězdičkou (*).
 • Hlavní kniha – zobrazení měsíčních obratů a podle výběru měsíčního obratu se zobrazují detailní obraty hlavní knihy.
 • Hlavní kniha – možnost obnovení obratů ze vstupních dokladů naráz pro Všechny typy.
 • Hlavní kniha – záložka Rozvaha (možnost tisku rozvahy ve zkráceném rozsahu).
 • Hlavní kniha – záložka Výsledovka (možnost tisku výsledovky ve zkráceném rozsahu).
 • DPH – systém Krácení daně koeficientem krácení a koeficientem vypořádání. V rozúčtování DPH příznak Krácení. Příznak lze aktivovat pomocí tlačítka Krácení u nákupu. Tento příznak lze používat v Knize závazků, Pokladně, Bance či Interních dokladech a je zaznamenán do knihy DPH. Výpočet na přiznání DPH se provádí po zakliknutí příznaku “Krácení daně koeficientem krácení a koeficientem vypořádání” v Knize DPH.
 • Kniha DPH – úpravený tiskový formulář DPH pro rok 2005.
 • Zaúčtování DPH – možnost editovat a měnit číslo interního dokladu na který se účtuje DPH. Použití při rušení vygenerovaného interního dokladu lze zaúčtování provést opět na ten samý interní doklad.
 • Číselné řady faktur – možnost doplnění i číselné řady pohledávek. Při vystavování faktury z účetnictví, ze skladů, z montáže, zálohové faktury a výběru číselné řady faktur se potom vygenerovaná pohledávka zařadí do číselné řady pohledávek příslušející k vybrané číselné řadě faktur.
 • Leasing – možnost zadání DPH i u služeb, přenos a zápis tohoto DPH i do závazku.
 • Kniha hmotného majetku – nové odpisové skupiny (1a a 6). Zároveň nové odpisové sazby pro všechny odpisové skupiny a nový číselník odpisových skupin. Původní majetek v odpisové skupině 1 se automaticky přesouvá do odpisové skupiny 1a. Nový číselník odpisových skupin se automaticky naimportuje při reinstalaci.

Adresář

 • Bilance – zobrazení bilance pro jednotlivé odběratele za zadané období s možností uložení do adresáře firem k pozdějšímu zpracování a tisku.
 • Další řádek pro adresu (prodloužení názvu adresy), zadání v adresáři firem, při úpravě tisku ji lze použít i v různých tiskových sestavách (faktury, obálky, prodejky).
 • Změna klíčového názvu firmy v celém systému – adresář firem (změní klíčový název firmy ve všech odpovídajících souborech, kde se vyskytuje).
 • Tlačítko Justice u položky DIČ – máte možnost ověřit platnost DIČ na internetové stránce www.justice.cz.
 • Záložka Řádková editace – možnost přímé editace veškerých údajů v adresáři firem kromě klíčového slova.

Sklady

 • Minimální cena (hromadné doplnění z nákupní ceny), kontrola hlášky ve všech prodejích pokud je prodejní cena větší než minimální cena.
 • Zobrazení hmotnosti v prodeji (při tisku lze zjistit hmotnost zásilky pomocí tlačítka Hmotnost).
 • Prodej fakturou – záložka Export (možnost exportovat dodací list do příjemky v jiném datovém adresáři). Použitelné např. při přechodu na podvojné účetnictví při prodeji z fyzické osoby a příjmu na právnickou osobu.
 • Prodej fakturou, prodej hotově – při editaci tlačítko Oprava (možnost zrychlené editace množství, ceny nebo slevy u vybraných položek v prodejce nebo dodacím listě).
 • Příjem – tlačítko Prodej (možnost exportu do montážního listu, buď nového, který se vytvoří, nebo do stávajícího – pokud se vybere v políčku Montážní list).
 • Číselné řady faktur – možnost doplnění i číselné řady pohledávek. Při vystavování faktury z účetnictví, ze skladů, z montáže, zálohové faktury a výběru číselné řady faktur se potom vygenerovaná pohledávka zařadí do číselné řady pohledávek příslušející k vybrané číselné řadě faktur.

Montáž a výroba

 • Nabídkové listy – při editaci tlačítko pro vložení záznamu. Po stisknutí vloží nový záznam před záznam, na kterém se nachází kurzor.
 • Číselné řady faktur – možnost doplnění i číselné řady pohledávek. Při vystavování faktury z účetnictví, ze skladů, z montáže, zálohové faktury a výběru číselné řady faktur se potom vygenerovaná pohledávka zařadí do číselné řady pohledávek příslušející k vybrané číselné řadě faktur.

Mzdy

 • Evidenční Listy Důchodového Pojištění (ELDP) – možnost editace a automatického doplnění údajů pro ELDP. Možnost tisku na předtištěný tiskopis pro OSSZ nebo tisk pro interní potřeby organizace.
 • Speciální účet pro každou zdravotní pojišťovnu při zaúčtování do Knihy závazků. Zadává se v Adresáři firem na záložce Mzdy u adresy zdravotní pojišťovny.
 • Zaměstnanci > záložka Přehledy > tlačítko Sestava Rekapitulace mezd – zobrazí souhrnou sestavu po jednotlivých kódech a oddílech.
 • Sleva na dani na dítě – zohlednění slevy na dítě z daně při výpočtu mezd, v tisku mezd, ve mzdových listech. Nová položka v daňových úlevách – Měsíční sleva na dítě (automaticky se nastaví na 500 Kč – měsíční sleva, při změně období ve mzdách).
 • Kalendář – automatické doplnění údajů pro rok 2005 (pracovní dny a svátky).
 • Automatické dosazení nové minimální mzdy 7185 Kč platící od 1.1.2005.
 • Roční zúčtování daně – upravený formulář a nová odčítatelná položka.

Kniha jízd

 • Kniha jízd firemním vozidlem – možnost hromadně přepočítat náhrady a stav PHM od určitého data pro určité vozidlo.