UpGrade 2/2008
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2008 programu Win Ekonom verze 6.8.2

Obecné

 • Nové a aktuální verze programů na CD - aktualizovaná, volně šiřitelná verze antivirového programu AVG 8.0. Nová verze poskytuje ochranu nejen před viry, ale i před červy a trojskými koni. Himachi - software pro vytvoření vlastní virtuální sítě, lze využít na sdílení dat pomocí internetu. Tyto programy naleznete v instalačním programu CD na záložkách Nástroje, Internet a Multimédia.
 • Pro uživatele, kteří používají elektronický systém nápovědy (klávesa F1 v programu, nebo volba Nápověda plus, resp. Nápověda standard přes Start > Programy > Win Systém ve Windows) byl tento help kompletně doplněn a rozšířen o popis novinek v programu.

Daňová evidence

 • Bankovní účty – nový příznak “Nezvyšovat číslo výpisu při přidání nového záznamu v Bankovních výpisech”. Po zakliknutí tohoto příznaku se při přidání nového záznamu v Bankovních výpisech použije naposled nejvyšší použité číslo. Lze využít, pokud celý měsíc používáte jedno číslo výpisu na různých dokladech.
 • Bankovní výpisy, Pokladní deník, Interní doklady - editace dokladu, nové tlačítko Vložit, které umožňuje vložit nový řádek nad stávající aktuální řádek. Lze použít pro dodatečné vložení řádku, který chceme, aby se tiskl a zobrazoval před určitým řádkem.
 • Kniha závazků > v editační obrazovce je nové tlačítko Účty vedle políčka Bank.účet. Pokud je toto tlačítko zpřístupněné, znamená to, že daný odběratel má zadán i další účty a lze je pomocí kliknutí na tlačítko vybrat (zadání dalších účtů viz. Adresář).

 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled – zde lze zakliknutím volby ”Tisk bez odstránkování podle dph” zvolit sestavu, kde nebude tištěna nová stránka při přechodu na další typ dph.
 • Faktury vydané > od 1.9.2008 přestávají platit 50 haléřové mince. Při vystavení hotovostní faktury se celková částka zaokrouhluje na nejnižší nominální hodnotu 1 Kč.
 • Drobná pokladna a pokladní deník > kontrola zadání hotovostní částky na nejnižší nominální hodnotu, která je od 1.9.2008 1 Kč.

Účetnictví

 • Bankovní účty – nový příznak “Nezvyšovat číslo výpisu při přidání nového záznamu v Bankovních výpisech”. Po zakliknutí tohoto příznaku se při přidání nového záznamu v Bankovních výpisech použije naposled nejvyšší použité číslo. Lze využít, pokud celý měsíc používáte jedno číslo výpisu na různých dokladech.
 • Bankovní výpisy, Pokladní deník, Interní doklady - editace dokladu, nové tlačítko Vložit, které umožňuje vložit nový řádek nad stávající aktuální řádek. Lze použít pro dodatečné vložení řádku, který chceme, aby se tiskl a zobrazoval před určitým řádkem.
 • Kniha závazků > v editační obrazovce je nové tlačítko Účty vedle políčka Bank.účet. Pokud je toto tlačítko zpřístupněné, znamená to, že daný odběratel má zadán i další účty a lze je pomocí kliknutí na tlačítko vybrat (zadání dalších účtů viz. Adresář).
 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled – zde lze zakliknutím volby ”Tisk bez odstránkování podle dph” zvolit sestavu, kde nebude tištěna nová stránka při přechodu na další typ dph.
 • Hlavní kniha > Předvaha > nový typ sestavy Předvaha dle aktiv a pasiv. Zobrazí účty rozdělená na aktiva a pasiva dle příznaku číslo řádky rozvahy v účtovém rozvrhu.
 • Faktury vydané > od 1.9.2008 přestávají platit 50 haléřové mince. Při vystavení hotovostní faktury se celková částka zaokrouhluje na nejnižší nominální hodnotu 1 Kč.
 • Drobná pokladna a pokladní deník > kontrola zadání hotovostní částky na nejnižší nominální hodnotu, která je od 1.9.2008 1 Kč.

Sklady

 • Prodej hotově a prodej pokladnou > od 1.9.2008 přestávají platit 50 haléřové mince. Při vystavení hotovostních dokladů se celková částka zaokrouhluje na nejnižší nominální hodnotu 1 Kč.
 • Prodeji hotově si lze při tisku vybrat Uživatelskou sestavu, kterou lze nadefinovat v menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy. Lze využít pro jiné grafické zobrazení sestavy nebo sestavy připravené pro tisk v jiném jazyce.
 • Prodej pokladnou > Tisk pokladního dokladu > před vlastním tiskem je možnost upravit adresu odběratele.
 • Zakázkách lze při tisku vybrat Uživatelskou sestavu, kterou lze nadefinovat v menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy. Lze využít pro jiné grafické zobrazení sestavy nebo sestavy připravené pro tisk v jiném jazyce.
 • V menu Pomůcky > Konfigurace systému na záložce ”Systém, spuštění programu” je nový příznak Posílání e-mailů přes Outlook. Po zakliknutí tohoto příznaku se e-mailové formuláře zasílané z objednávek, nabídek a zakázek zasílají přes Outlook Express (resp. Microsoft Outlook, zaleží jakého poštovního klienta využíváte). V Outlooku se pak tento e-mail uloží v odeslané poště, takže máte přehled např. o odeslaných objednávkách. Pokud příznak není zakliknutý, pak se dále zasílá přímo přes poštovní server nastavený v konfiguraci programu Win Mail.
 • Skladová karta > Tisk inventury – pokud používáte více skladů bude v tiskové sestavě zobrazen součet za každý sklad.
 • Skladová karta > Přehledy > zde jsou nová tlačítka pro prohlížení a tisk Obrázkového katalogu. Pokud máte u skladových karet zadány obrázky zboží (ve formátu bmp, jpg či gif), lze pomocí této volby vytisknout katalog zboží s těmito obrázky. Tisková sestava lze upravovat přes Úpravu tiskových sestav v menu Pomůcky.
 • V menu Pomůcky > Přístupová práva lze zakliknout u voleb Prodej fakturou, Prodej hotově, Pokladna, Výdej, Převod, Objednávky a Zakázky nový příznak Nezobrazovat ve výběrech nákupní cenu. Ve výběrech ze skladů v těchto agendách se nebudou zobrazovat veškeré nákupní ceny obsažené na skladové kartě. Tato možnost je určena pro zamezení přístupu vybraným osobám k těmto informacím.

Adresář

 • Adresář firem > záložka Osoby – zde je možno pro každou firmu zadat pomocí tlačítka Editace neomezený počet kontaktních osob. U každé osoby je možno zadat jméno, příjmení, telefon a e-mail.
 • Adresář firem > záložka Bankovní účty zde je možno pro každého dodavatele zadat pomocí tlačítka Editace neomezený počet dalších bankovních účtů. U každého účtu je možno zadat poznámku pro bližší popis účtu. Tyto další účty se využijí v Knize závazků (viz. Daňová evidence a účetnictví).

Mzdy

 • Pojištění a daňové bonusy > karta Sociální > tisk nového formuláře ”Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace” vzor č. 3.
 • Mzdy pro velké organizace – změna sazby pro první 3 dny - od 30.6. platí nová sazba 60%, od 1.9. do konce roku se sazba pro první 3 dny mění na 25%.

Montáž a výroba

 • Montáž a výroba > od 1.9.2008 přestávají platit 50 haléřové mince. Při vystavení hotovostní faktury se celková částka zaokrouhluje na nejnižší nominální hodnotu 1 Kč.
 • Ve fakturách vydaných v účetnictví je u detailních položek políčko Sleva. Při vystavení detailní faktury z montáže se přenesou slevy z jednotlivých řádků montáže do faktur vydaných (tohoto lze využít např. při tisku faktur s touto slevou).
 • Montáž a výroba > záložka Přehledy – filtrování přehledů podle nového příznaku Bez faktury. Slouží pro přehled o nevyfakturovaných položkách na montážních listech (nedokončené výrobě).
 • Nabídkový list > Editační obrazovka > tlačítko Sleva. Pomocí tohoto tlačítka lze podobně jako třeba v prodeji fakturou vložit hromadně do všech řádků slevu. Slevu lze také vložit pouze do řádků s nulovou slevou resp. přičíst ke stávající slevě.
 • Montáž a výroba > záložka Vystavení faktury > nový příznak Dílčí faktura u Typu faktury – lze vystavit více dílčích faktur před vystavením závěrečné faktury. Na dílčí faktury lze zapsat libovolný počet detailních řádků. Seznam dílčích faktur lze nalézt na nové záložce Dílčí faktury.
 • V menu Pomůcky > Přístupová práva lze zakliknout u voleb Montáž a výroba, Nabídkové listy, Normy výrobků nový příznak Nezobrazovat ve výběrech nákupní cenu. Ve výběrech ze skladů v těchto agendách se nebudou zobrazovat veškeré nákupní ceny obsažené na skladové kartě. Tato možnost je určena pro zamezení přístupu vybraným osobám k těmto informacím.