UpGrade 2/2013
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2013 programu Win Ekonom verze 6.13.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7 resp. Windows 8, je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”.

Na instalačním CD je umístěn na kartě Nástroje software 602 Form filler – software slouží pro načtení XML souborů (viz. níže v části Mzdy) pomocí šablon (jsou také umístěna na CD ve složce E_podani/cssz), následné kontrole dat a odeslání do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk).

Daňová evidence

 • Interní doklady > Editace > na základě požadavků od uživatelů byla rozšířena délka políčka příjmů a výdajů o jeden řád.
 • Faktury vydané > Editace – pro větší přehlednost vybraného DPH byl doplněn sloupeček číslo DPH (určuje číslo DPH v číselníku DPH).
 • Kniha závazků > Editace – u políčka Dodavatel naleznete tlačítko Ověření. Po zadání dodavatele a kliknutí na toto tlačítko se zobrazí informace z webowého rozhraní MFČR. Informace obsahují údaje o nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtech dodavatele.
 • Kniha závazků > Příkazy k úhradě > byl přidán nový formát Multicash, který se využívá u exportu do banky Unicredit (kód banky 2700).
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – pro správný export DPH do XML souboru byly doplněny další údaje pro vyplnění (nemusí se vyplňovat pouze v případě tisku daňového přiznání). Jde o údaje číslo Finančního úřadu a Územního pracoviště, údaj Sestavil byl rozdělen na políčka Jméno a Příjmení, to samé veškerá políčka v části Údaje o zástupci.
 • Kniha DPH > Tisk resp. Náhled Daňové strany č.2, zde naleznete vedle tlačítka Tisk a Náhled i tlačítko XML. Po stisknutí si vyberete složku kam uložíte soubor DPH.XML. Soubor lze dále zaslat do datové schránky FÚ, resp. načíst a odeslat přes daňový portál finanční správy (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces).

Účetnictví

 • Interní doklady > Editace > na základě požadavků od uživatelů byla rozšířena délka políčka příjmů a výdajů o jeden řád.
 • Faktury vydané > Editace – pro větší přehlednost vybraného DPH byl doplněn sloupeček číslo DPH (určuje číslo DPH v číselníku DPH).
 • Kniha závazků > Editace – u políčka Dodavatel naleznete tlačítko Ověření. Po zadání dodavatele a kliknutí na toto tlačítko se zobrazí informace z webowého rozhraní MFČR. Informace obsahují údaje o nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtech dodavatele.
 • Kniha závazků > Příkazy k úhradě > byl přidán nový formát Multicash, který se využívá u exportu do banky Unicredit (kód banky 2700).
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – pro správný export DPH do XML souboru byly doplněny další údaje pro vyplnění (nemusí se vyplňovat pouze v případě tisku daňového přiznání). Jde o údaje číslo Finančního úřadu a Územního pracoviště, údaj Sestavil byl rozdělen na políčka Jméno a Příjmení, to samé veškerá políčka v části Údaje o zástupci.
 • Kniha DPH > Tisk resp. Náhled Daňové strany č.2, zde naleznete vedle tlačítka Tisk a Náhled i tlačítko XML. Po stisknutí si vyberete složku kam uložíte soubor DPH.XML. Soubor lze dále zaslat do datové schránky FÚ, resp. načíst a odeslat přes daňový portál finanční správy (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces).

Mzdy

 • Zaměstnanci > Soupisky mezd > při použití kódu 36 – Náhrady proplacené, se nabídne okno pro procentuální krácení celkové částky (využívá se např. při přerušení výroby). Přednastaveno je 100% (částka se nekrátí), zadáním např. 60 se celková vypočtená částka pokrátí na 60%.
 • Od 1.8. se mění minimální mzda na 8 500 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 8/2013 (zpracování mezd v září za měsíc srpen 2013).
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > do editace byly doplněny nové údaje Typ přehledu (Řádný, Opravný, Storno). Pro typ přehledu Opravný a Storno je potřeba vyplnit další nové údaje CorrID (odkaz na stornovaný záznam - identifikátor opravného e-Podání, které podávající dostal z odeslání řádného přehledu) a Poznámku.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > do editace byly doplněny nové údaje Poznámka a číselníky pro Druh činnosti a Druh důchodu.
 • Zápočtový list – v základním okně je tlačítko Poznámka. Po kliknutí na tlačítko lze editovat neomezeně dlouhou poznámku, která se následně vytiskne na zápočtovém listu.
 • OSSZ e-podání ... Zavést od roku 2014 povinnou elektronickou komunikaci, to je úkolem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaři tak mají letošní rok na to, aby se na elektronické zasílání zákonem předepsaných tiskopisů dostatečně připravili. Písemně v tištěné podobě bude ČSSZ předepsané tiskopisy akceptovat do konce tohoto roku.
 • Do softwaru byly doplněny exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání musí mít uživatel zřízenu datovou schránku. Do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) odešlete xml soubor, který vytvoříte podle následujích postupů :
  • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
  • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
  • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
  • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

Sklady

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka Základní parametry – příznak “Použití SQL výběru skladů (zrychlení výběru na síti)”. Zapnutím této funkce se změní systém výběru ze skladových položek v prodejích (fakturou, hotově, pokladnou, výdejem) a výběr ve skladových kartách. Výběr ze skladových položek se provádí do lokálně umístěného souboru, či-li další práce s tímto souborem probíhá v lokálním rychlém režimu (lze provádět další výběry v již omezeném souboru).

Adresář

 • Adresář firem > tlačítko Ověření DIČ. Po výběru resp. nalezení firmy a kliknutí na toto tlačítko se zobrazí informace z webowého rozhraní MFČR. Informace obsahují údaje o nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtech dodavatele. Tlačítko se stejnou funkcí lze nalézt v Editaci firmy u políčka DIČ – tlačítko Ověření. Plátci DPH by měli kontrolovat, zda se u jejích dodavatelů v kolonce "nespolehlivý plátce" neobjevilo "ano". U těch pak ručí za odvedení DPH. Pokud obchodní partneři daň nezaplatí, musí ji uhradit ručící firma.