UpGrade 2/2003
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Účetnictví

Pokyn č. D-253 (Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí).

 • Faktury vydané – při výběru úhrady faktury hotově či dobírkou se automaticky zaokrouhlí na 50 haléře.

 • Import výpisů do peněžního deníku z homebankingu – pokud zapomenete zapsat variabilní symbol, nebo číslo salda, lze importní soubor opravit bez ztráty již zadaných údajů.
 • Rekapitulace pohledávek – možnost tisku nové sestavy Detailní sestava dle odběratele (zobrazuje výběr pohledávek podle odběratele se součtem dluhu a celkové částky)

Sklady

 • Zaokrouhlování hotovostních dokladů od 1.11.2003 – Prodej hotově (automatické zaokrouhlení celkové částky na 50 haléře a ze vzniklé částky zaokrouhlení výpočet DPH, které se přičte ke stávajícímu vypočtenému DPH). U ostatních typů zaokrouhlení (prodej fakturou, zaokrouhlení cen) je možnost zvolit si zaokrouhlení na 0.5 Kč.
 • Inventura – skladová karta – zde si lze pomocí volby Přecenění a stisknutím klávesy “+” v okně “Přecenění na základě rabatu” spustit pomocí tlačítka “Zaokrouhlení na 50 haléře” zaokrouhlení vybrané ceny (výběr ceny také v tomto okně).
 • Zoukroulení hotovostních dokladů i u hotovostních dokladů vystavených ze zakázek.
 • Prodejní cena č.2 – možnost vytvořit si ve stavu skladu prodejní cenu č.2 a tuto cenu používat pouze u vybraných odběratelů při prodeji (nastavení v Adresáři firem).
 • Příjem zboží – na základě parametru Přepočet pokladní ceny na základě prodejní Konfiguraci skladů se bude vždy přepočítávat pokladní cena (i při opravě) a bude kopírovat prodejní cenu (pokladní cena je prodejní cena s DPH).
 • Příjem zboží – v příjmu zboží lze přímo zapisovat Hmotnost položky za Mj s tím, že se tato hmotnost přenese do stavu skladu.
 • Prodej hotově a fakturou – při tisku lze zvolit tlačítko Hmotnost a zjistit celkovou hmotnost pro rozmezí zadaných dokladů.
 • Stav skladu – v menu Inventura – skladová karta lze najít menu Import > Stav skladu, pomocí něhož lze naimportovat stav skladu z externího souboru dbf (musí být ve formátu Win Ekonom, nebo obsahovat položky sklad, skupina, cislo, stav).
 • Tisk sloučených dodacích listů – při sloučení několika dodacích listů na jednu fakturu, je při tisku možnost zakliknout příznak Sloučené dodací listy a potom se vytisknou veškeré skladové položky náležející k dané faktuře na jeden dodací list.
 • Montáž a výroba

 • Předdefinované poznámky – v montáži a normách si lze vybrat v předdefinovaných poznámkách. Poznámky si lze nadefinovat pomocí klávesy E (editovat) při výběru poznámky.
 • Přístupová práva – možnost zablokovat podle nastavení v přístupových právech uzavřený montážní list (má zadán datum ukončení motážního listu).
 • Objednávky a zakázky

 • Předdefinované poznámky – v objednávkách a zakázkách si lze vybrat v předdefinovaných poznámkách. Poznámky si lze nadefinovat pomocí klávesy E (editovat) při výběru poznámky.
 • Zakázky – možnost export zakázek do objednávek.
 • Dávky – dávkou se přenáší objednávky a je možnost přenášet i Kasu (interní pokladnu).
 • Mzdy

 • Mzdové přehledy – nová sestava Přehled mezd. Nová sestava zobrazující za zadané období pro jednotlivé zaměstnance odpracované hodiny, dny, základní mzdu, zdanitelné položky, OSSZ, ZP, daně a čístou mzdu.