UpGrade 2/2014
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2014 programu Win Ekonom verze 6.14.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7 resp. Windows 8, je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”.

Na instalačním CD je umístěn na kartě Nástroje software Adobe (Acrobat) Reader – software slouží pro zobrazení a editaci šablon měsíčních přehledů zdravotních pojišťoven. Tyto šablony (pdf soubory) jsou předvyplněny daty ze softwaru Win Ekonom a lze je uložit a následně odeslat pomocí datové schránky do zdravotní pojišťovny. Další informace v části Mzdy.

Daňová evidence

 • Bankovní výpisy > Editace > bylo přidáno nové políčko Poznámka. To tohoto údaje lze zapsat poznámku k celému bankovnímu výpisu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Pokladní deník > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Pokladní deník > Editace > byl prodloužen údaj Poznámka pro bližší specifikaci dokladu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Drobná pokladna > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu.
 • Faktury vydané > Editace – u políčka Odběratel je nové tlačítko “!” (s vykřičníkem). Po kliknutí se zobrazí seznam nezaplacených pohledávek pro daného odběratele. Tlačítko lze využít pro okamžitý přehled o nezaplacených pohledávkách při vystavování faktury. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Kniha pohledávek > bylo přidáno nové tlačítko Nezaplacené pohledávky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nezaplacených pohledávek pro odběratele, na jehož pohledávce stojíte kurzorem. Toto lze využít pro rychlý přehled nezaplacených pohledávek daného odběratele. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Kniha závazků > bylo přidáno nové tlačítko Nezaplacené závazky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nezaplacených závazků pro dodavatele, na jehož pohledávce stojíte kurzorem. Toto lze využít pro rychlý přehled nezaplacených závazků daného dodavatele. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – nové tlačítko Další údaje (vedle políčka Telefon). Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí údaje ze spodní části okna DPH – hlavní ekonomická činnost, údaje o zástupci a údaje o osobě oprávněné k podpisu. Tato volba je určena k editaci těchto údajů na monitorech z menším rozlišením a na noteboocích.

Účetnictví

 • Bankovní výpisy > Editace > bylo přidáno nové políčko Poznámka. To tohoto údaje lze zapsat poznámku k celému bankovnímu výpisu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Pokladní deník > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Pokladní deník > Editace > byl prodloužen údaj Poznámka pro bližší specifikaci dokladu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Drobná pokladna > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu.
 • Faktury vydané > Editace – u políčka Odběratel je nové tlačítko “!” (s vykřičníkem). Po kliknutí se zobrazí seznam nezaplacených pohledávek pro daného odběratele. Tlačítko lze využít pro okamžitý přehled o nezaplacených pohledávkách při vystavování faktury.
 • Kniha pohledávek > bylo přidáno nové tlačítko Nezaplacené pohledávky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nezaplacených pohledávek pro odběratele, na jehož pohledávce stojíte kurzorem. Toto lze využít pro rychlý přehled nezaplacených pohledávek daného odběratele. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Kniha závazků > bylo přidáno nové tlačítko Nezaplacené závazky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nezaplacených závazků pro dodavatele, na jehož pohledávce stojíte kurzorem. Toto lze využít pro rychlý přehled nezaplacených závazků daného dodavatele. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – nové tlačítko Další údaje (vedle políčka Telefon). Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí údaje ze spodní části okna DPH – hlavní ekonomická činnost, údaje o zástupci a údaje o osobě oprávněné k podpisu. Tato volba je určena k editaci těchto údajů na monitorech z menším rozlišením a na noteboocích.

Mzdy

 • E-podání – měsíční přehled zdravotního pojištění. Ze softwaru lze nyní připravit pdf soubor předvyplněný údaji, který lze následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvypněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová, ministerstva vnitra.
 • E-podání – pro správné vytvoření souboru pdf je potřeba v Adresáři firem na záložce Mzdy správně zařadit zdravotní pojiš´tovnu.
 • Zaměstnanci > Editace > zde naleznete nové tlačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii karty aktuálního zaměstnance. Novému zaměstnanci jsou zkopírovány veškeré personální, mzdové a daňové údaje původního zaměstnance. Dále jsou zkopírovámy trvalé mzdy. Tyto údaje je potřeba zkontrolovat a případné rozdíly opravit.
 • S účinností od 1.7.2014 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází navýšení z částky 5 829 Kč na 6 259 Kč. Měsíční platba se zvýšila z dosavadní částky 787 Kč na 845 Kč. Tato změna byla zakódována do softwaru.
 • Mzdové listy – došlo k detailnímu rozdělení kódů 6 až 13 (přesčasy). Na mzdovém listě jsou nyní detailně vidět jednotlivé kódy (zde přesčasy, uživateli někdy využívané jako příplatky). Odpracované hodiny a zaplacené částky jsou zobrazené podle jednotlivých kódů, název kódu se zobrazí dle názvu zadaného v Číselníku kódů mezd.

Sklady

 • Příjem na sklad > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuální příjemky a ihned editovat změněné údaje na nové příjemce, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Prodej hotově a prodej pokladnou – v těchto typech dokladů bylo umožněno při editaci dokladu doplnění či oprava názvu položky. Uživatel si může doplnit bližší informace, které se pak vytisknou na dokladě. Úprava názvu položky na dokladě neovlivní základní název skladové položky ve skladové kartě.
 • Přístupová práva – byla rozšířena přístupová práva na tlačítko Tisk v Editační obrazovce. Pokud je zakázána editace, nelze tisknout doklady z editačního okna, pouze z listovacího.

Montáž a výroba

 • Výroba a montáž > Editace – u typu položky Doprava bylo zpřístupněno políčko Osobní číslo. Políčko lze využít k zaznamenání řidiče, případně výběru zaměstnance pro danou jízdu.
 • Sazebník dopravy – podobně jako Sazebník prací, byl vytvořen i Sazebník dopravy. Zde si lze přednastavit opakující se jízdy se všemi parametry – označení dopravy, cena, mj, DPH, účet.
 • Výroba a montáž > Editace – u typu položky Doprava lze u Názvu položky vybrat z přednastaveného Sazebníku dopravy. Po výběru se dosadí veškeré přednastavené parametry ze sazeníku. Výběr lze ignorovat zápisem vlastního textu.

Adresář

 • Adresář firem > tlačítko Nezaplacené pohledávky a Nezaplacené závazky. Po výběru resp. nalezení firmy a kliknutí na jedno s těchto tlačítek se zobrazí seznam nezaplacených pohledávek resp. závazků. Tato funkce slouží k rychlému přehledu o aktuálních saldokontech u jednotlivých odběratelů, resp. dodavatelů, případně jí lze využít např. při obvolávání dlužníků. V hlavičce okna je zobrazen celkový dluh.
 • Adresář firem > záložka Mzdy – zde je nový údaj Zdravotní pojišťovna. Pro správné vytvoření souboru pdf pro zdravotní pojišťovnu je potřeba adresu zdravotní pojišťovny správně zařadit k údaji zdravotní pojišťovna.