UpGrade 1/2009
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2009 programu Win Ekonom verze 6.9.1

DAŇ za rok 2008

 • Daň z příjmu právnických osob nový vzor tiskopisu č.18, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období a nová sazba daně.

 • Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.15. Oproti loňsku vypadl minimální základ daně, společné zdanění manželů (celá příloha číslo 5). Jednotná sazba daně 15 %. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Grafické změny formuláře. Nové sazby daně a nové slevy na dani. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.4. Grafické změny formuláře a odstranění nepoužívaných položek. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.4. Grafické změny formuláře. Nové položky a úpravy výpočtů. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.12 upravená pro rok 2008. Zásadní legislativní změnou je snížení sazby daně podle § 6/6 po dobu 108 měsíců od první registrace vozidla: snížení o 48 % v prvních třech letech, o 40 % v dalších třech letech a o 25 % v dalších třech letech. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Odmazání nepotřebných údajů a přidání nového sloupce 15a. Byly přidány nové položky v části 35. Byly upraveny i Přílohy k přiznání k dani silniční. Byl doplněn číselník daňových sazeb. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Zdravotní pojištění OSVČ – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 s úpravenými výpočty pro toto období. Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis, či-li při tisku na barevné tiskárně je tento formulář identický s originálem. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 (89 324 6, I/2009). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2008 a pro výpočet nové sazby roku 2009. Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis, či-li při tisku na barevné tiskárně je tento formulář identický s originálem.

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.14. Grafické úpravy a nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

 • Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 9. Nové grafické změny formuláře a poučení.

 • Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č.8. Upravený formulář pro rok 2008.

 • Vyúčtování daně vybírané srážkou – upravený vzor tiskopisu č. 11. Grafické změny formuláře a nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

Daňová evidence

 • Kniha DPH > od roku 2009 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Původní čtyřstránkový formulář se zredukoval na dvoustránkový formulář vzor č.15. V tiskopisu jsou nově podbarvené nejčastěji vyplňované řádky (usnadní orientaci plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích). Pro rok 2009 byl přizpůsoben číselník DPH (bylo změněno číslování řádků, texty a poučení u jednotlivých řádků), dále editační obrazovka zobrazená před tiskem druhé strany DPH a vlastní tisková sestava. Nový číselník DPH se naimportuje pomocí tlačítka ”Import sazebníku DPH pro rok 2009” v menu Pomůcky > Speciální akce.
 • Homebanking – byl doplněn export příkazů a import výpisů pro banku Raiffeisenbank (bankovní kód 5500, banka vznikla sloučením eBanky (bankovní kód 2400) a Raiffeisenbanky.
 • Pokladní deník, Interní doklady – záložka Přečíslování – nový příznak ”Při přečíslování neřadit podle datumu”. Při zakliknutí se doklady před přečíslováním neseřadí podle datumu a pouze se přesunou na novou číselnou řadu. Lze využít pokud chceme zachovat původní pořadí dokladů.

Účetnictví

 • Kniha DPH > od roku 2009 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Původní čtyřstránkový formulář se zredukoval na dvoustránkový formulář vzor č.15. V tiskopisu jsou nově podbarvené nejčastěji vyplňované řádky (usnadní orientaci plátcům, kteří uskutečňují pouze plnění, u nichž uplatňují daň z přidané hodnoty na výstupu, nekrátí daň na vstupu, a kteří neuskutečňují své ekonomické činnosti v rámci Evropského společenství a ani ve třetích zemích). Pro rok 2009 byl přizpůsoben číselník DPH (bylo změněno číslování řádků, texty a poučení u jednotlivých řádků), dále editační obrazovka zobrazená před tiskem druhé strany DPH a vlastní tisková sestava. Nový číselník DPH se naimportuje pomocí tlačítka ”Import sazebníku DPH pro rok 2009” v menu Pomůcky > Speciální akce.
 • Homebanking – byl doplněn export příkazů a import výpisů pro banku Raiffeisenbank (bankovní kód 5500, banka vznikla sloučením eBanky (bankovní kód 2400) a Raiffeisenbanky.
 • Pokladní deník > záložka Přečíslování > možnost přečíslovat nejen celou číselnou řadu v rámci pokladního účtu, ale i část číselné řady v rámci pokladního účtu zadáním rozmezí do kolonek ”Přečíslovat pokladní doklady v rozmezí”. Rozmezí se automaticky doplní po výběru pokladního účtu.
 • Pokladní deník, Interní doklady – záložka Přečíslování – nový příznak ”Při přečíslování neřadit podle datumu”. Při zakliknutí se doklady před přečíslováním neseřadí podle datumu a pouze se přesunou na novou číselnou řadu. Lze využít pokud chceme zachovat původní pořadí dokladů.
 • Bankovní výpisy > záložka Stav účtů > nový příznak Sestava v zahraniční měně. Po zakliknutí tohoto příznaku se sestava zobrazí v zahraniční měně použité u tohoto úctu.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2009. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2009 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2009.
 • Pro rok 2009 dochází ke snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem i zaměstnavatelem – je zohledněno při výpočtu mezd. Dále jsou zaktualizovány tuzemské cestovní náhrady.
 • Redukční hranice pro dávky nemocenského pojištění, na něž vznikl nárok před 1. lednem 2009, se zvyšují na 610 a 870 Kč. Týká se dobíhajících pracovních neschopností z roku 2008 pro velké organizace.
 • Přihlášky a odhlášky - OSSZ - byl změněn a doplněn editační formulář o nové položky a na základě těchto informací byl upraven nový tiskový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání (ČSSZ 89 503 0 - I/2009), který nahrazuje původní Přihlášku zaměstnance k nemocenskému pojištění. Položky ve formuláři se tisknou podle typu akce (akce se rozšířila na 10 druhů). Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis, či-li při tisku na barevné tiskárně je tento formulář identický s originálem.
 • Evidenční listy důchodového pojištění – upravený formulář ČSSZ 89 382 2. Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis, či-li při tisku na barevné tiskárně je tento formulář identický s originálem.
 • Roční zúčtování daně – nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.13 za rok 2008. Zohledňuje nové daňové slevy a jednotnou sazbu daně z příjmu fyzických osob.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – upravený tisk nového formuláře ”Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků…” vzor č. 16.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2009
  • První tři pracovní dny nemoci se neproplácejí, od čtvrtého pracovního dne do čtrnáctého kalendářního dne platí zaměstnavatel náhradu za dobu nemoci. Zaměstnavatel proplácí pouze první tři pracovní dny karantény. Od čtvrtého dne je proplácení karantény shodné s nemocí. O polovinu refundované částky se sníží odvod sociálního pojištění zaměstnavatele z mezd (viz. “Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.)
  • Systém zápisu nemoci zůstává zachován – dále se používá zápis kódů 53 až 55 do soupisky mezd. U těchto kódu se dosadí do sazby neredukovaný průměr pro výpočet náhrady mzdy a do políčka Částka a nového políčka Náhrada mzdy počítač po výpočtu dosadí náhradu mzdy, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci. Počítač hlídá výšku náhrady mzdy i při přechodu na další měsíc, musí se ale správně použít posloupnost kódů 54 – Nemoc přesahující měsíc a 55 – Nemoc z minulého měsíce. Náhrada mzdy se zobrazí na výplatní pásce.
  • Pro dobíhající pracovní neschopnosti z roku 2008 zaklikněte v soupiskách mezd při zadávání pracovní neschopnosti v okně Období nemoci příznak “Nárok na nemocenskou přechází z roku 2008”.
  • V menu Mzdy naleznete nové podmenu ”Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách – OSSZ” – zde naleznete formulář, který nahrazuje původní měsíční hlášení pro OSSZ. Každý měsíc přidáte záznam, identifikační údaje se doplní z konfigurace mezd nebo z předchozího formuláře a vypočte odvod sociálního pojištění. Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis, či-li při tisku na barevné tiskárně je tento formulář identický s originálem.
 • V menu Mzdy naleznete nové podmenu ”Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ” – zde naleznete nový formulář ČSSZ - 89 621 1, I/2009, pomocí kterého lze žádat o nemocenskou, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Při přidání záznamu, vyberete zaměstnance u kterého žádáte o dávku. Základní údaje se doplní z konfigurace mezd. Jako podklad při tisku se používá originální tiskopis.

Adresář

 • Nová položka Kategorie - je určena pro bližší specifikaci a rozdělení firem.
 • Dodací adresy > nová položka Stát pro zpřehlednění dodací adresy při vývozu zboží do zahraničí.

Sklady

 • Prodej hotově a prodej pokladnou > záložka Zaúčtovat - nový příznak ”Zaúčtovat doklady označené Prodej kartou do Knihy pohledávek” - pokud používáte prodej zákazníkům platební kartou a v prodeji hotově a pokladnou zakliknete příznak Prodej kartou, lze při zakliknutí tohoto nového příznaku zaúčtovat tyto doklady do Knihy pohledávek pro pozdější propárování z Bankovních výpisů. V Konfiguraci účetnictví lze nastavit na jaký saldokontní účet se doklady budou účtovat do pohledávek. Tento účet zadejte do políčka ”Saldokontní účet pro zaúčtování prodejů kartou do pohledávek”.
 • Konfigurace skladů > možnost zadat měrnou jednotku, která se přednastaví při založení nové skladové položky zadané přes skladovou kartu nebo přes příjem zboží.
 • Objednávky – při zasílání objednávky e-mailem lze nastavit, že se kopie e-mailu s přílohou zašle i na další e-mail (přednastaví se druhý e-mail z Adresáře firem, druhý e-mail lze v okně Příprava e-mailu v políčku Kopie přepsat). Tato volba se zpřístupní v Konfiguraci skladů pomocí přepínače ”Zasílání kopie objednávky na druhý e-mail z adresáře firem” v části Objednávky.
 • Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > tlačítko Hromadné přecenění, zde lze využít novou volbu ”na základě nákupní ceny a rabatu přepočítat prodejní cenu”. Po zakliknutí tohoto příznaku se přepočítá vybraná prodejní cena na základě poslední nákupní ceny a rabatu na vybraných skladových kartách.
 • Skladová karta > nová záložka Obrázek č.2 > pomocí tlačítka Editace a záložky na editační obrazovce Obrázek č.2 lze přiřadit ke skladové položce další obrázek. Obrázky lze využít pro tisk katalogů, nebo pro internetový obchod.

Montáž a výroba

 • Do tisku montážních listů, nabídkových listů a norem výrobků byla přidána možnost tisku uživatelské sestavy. Tyto sestavy se definují v menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy.
 • Montážní listy > Tisk > do tiskové sestavy byla přidána nová položka Sleva.
 • Nabídkové listy > Tisk > do tiskové sestavy byla přidána nová položka Sleva.