UpGrade 1/2012
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2012 programu Win Ekonom verze 6.12.1

DAŇ za rok 2011

 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.22, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.18. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Změnila se daňová sleva na poplatníka. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.7. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.7. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.14 zůstává v platnosti i pro rok 2011.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 s upravenými koeficienty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 (89 324 9, I/2012). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2011 a pro výpočet nové sazby roku 2012. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 12. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č. 11. Upravený formulář pro rok 2011. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou – upravený vzor tiskopisu č. 14. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci.

Daňová evidence

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 10% na 14 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Před začátkem zadávání údajů pro rok 2012 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2012. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2012.
 • Kniha DPH > byl aktualizován formulář Souhrnné hlášení vzor 25 5521 MFin 5521, který byl změněn na Kontrolní opis. Podobně jako u většiny ostatních formulářů byl použit originální podklad formuláře.
 • Pomocné soubory > Bankovní účty – v editaci účtu lze doplnit mezinárodní formát čísla účtu, skládající se ze SWIFT (BIC) kódu a IBAN kódu. Tento mezinárodní formát lze ověřit pomocí tlačítka IBAN, které otevře kalkulátor na stránkách ČNB. Tyto údaje lze přidat na fakturu ve volbě Pomůcky > Úprava tiskových sestav.
 • Pomocné soubory > Faktury – úvodní a závěrečné texty – zde lze nadefinovat různé úvodní a závěrečné texty, které lze následně vybrat a použít ve Fakturách vydaných (v editaci na záložce Texty tlačítko Výběr úvodního a závěrečného textu), Prodeji fakturou ve skladech (záložka Vystavení faktury) a Montáži a výrobě (záložka Vystavení faktury).
 • Od 1.1.2012 použije plátce při poskytnutí stavebních prací plátci s místem plnění v tuzemsku Režimu přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Jak postupovat v softwaru : 
  • Faktury vydané > pro poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti –odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení faktury pak pouze vyberete řádek č.25 (resp. kód číslo 40) - Režim přenesení daňové povinnosti a faktura se vystaví bez DPH. Pro odběratele je třeba do úvodního či závěrečného textu doplnit sazbu daně a sdělení, že “výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno”. Pro pohodlnější práci lze úvodní a závěrečný text nadefinovat (viz. výše Faktury – úvodní a závěrečné texty) a následně pouze do faktury vybrat.
  • Kniha závazků > pro příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti - odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.10 resp. řádek č.11 (kódy č. 88 resp. č.89). Při vlastním rozúčtování DPH nastavíte kurzor na ř.10 resp. ř.11 a kliknete na tlačítko “Klávesa *” nebo použijete přímo klávesu * z numerické části klávesnice. DPH se automaticky rozúčtuje a zároveň se provede odpočet na ř.43 resp. ř.44. Postup je podobný jako při dovozu ze zahraničí.
  • Jako podklad k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti lze použít sestavu z Knihy DPH > záložka Detailní přehled pro kód č. 40, která obsahuje Datum uskutečnění zdanitelného plnění a základ daně.

Účetnictví

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 10% na 14 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Před začátkem zadávání údajů pro rok 2012 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2012. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2012.
 • Kniha DPH > byl aktualizován formulář Souhrnné hlášení vzor 25 5521 MFin 5521, který byl změněn na Kontrolní opis. Podobně jako u většiny ostatních formulářů byl použit originální podklad formuláře.
 • Pomocné soubory > Bankovní účty – v editaci účtu lze doplnit mezinárodní formát čísla účtu, skládající se ze SWIFT (BIC) kódu a IBAN kódu. Tento mezinárodní formát lze ověřit pomocí tlačítka IBAN, které otevře kalkulátor na stránkách ČNB. Tyto údaje lze přidat na fakturu ve volbě Pomůcky > Úprava tiskových sestav.
 • Pomocné soubory > Faktury – úvodní a závěrečné texty – zde lze nadefinovat různé úvodní a závěrečné texty, které lze následně vybrat a použít ve Fakturách vydaných (v editaci na záložce Texty tlačítko Výběr úvodního a závěrečného textu), Prodeji fakturou ve skladech (záložka Vystavení faktury) a Montáži a výrobě (záložka Vystavení faktury).
 • Od 1.1.2012 použije plátce při poskytnutí stavebních prací plátci s místem plnění v tuzemsku Režimu přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Jak postupovat v softwaru : 
  • Faktury vydané > pro poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti –odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení faktury pak pouze vyberete řádek č.25 (resp. kód číslo 40) - Režim přenesení daňové povinnosti a faktura se vystaví bez DPH. Pro odběratele je třeba do úvodního či závěrečného textu doplnit sazbu daně a sdělení, že “výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno”. Pro pohodlnější práci lze úvodní a závěrečný text nadefinovat (viz. výše Faktury – úvodní a závěrečné texty) a následně pouze do faktury vybrat.
  • Kniha závazků > pro příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti - odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.10 resp. řádek č.11 (kódy č. 88 resp. č.89). Při vlastním rozúčtování DPH nastavíte kurzor na ř.10 resp. ř.11 a kliknete na tlačítko “Klávesa *” nebo použijete přímo klávesu * z numerické části klávesnice. DPH se automaticky rozúčtuje a zároveň se provede odpočet na ř.43 resp. ř.44. Postup je podobný jako při dovozu ze zahraničí.
  • Jako podklad k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti lze použít sestavu z Knihy DPH > záložka Detailní přehled pro kód č. 40, která obsahuje Datum uskutečnění zdanitelného plnění a základ daně.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2012. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2012 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2012.
 • Pro rok 2011 dochází ke zvýšení měsíční slevy na poplatníka z 1 970 Kč na 2 070 Kč a dále zvýšení měsíční slevy na dítě z 967 Kč na 1 117 Kč. Program si tuto změnu automaticky nastaví při přechodu na rok 2012. Dále jsou zaktualizovány tuzemské cestovní náhrady.
 • V softwaru byla změněna terminologie u invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu na invaliditu třetího stupně a invaliditu prvního a druhého stupně. Tato terminologie byla upravená v číselníku Daňových úlev a slev a na záložce Daňové údaje v menu Zaměstnanci.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.16 za rok 2011. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 19.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.6. Byly přidány nové položky do části c) a d) Převedení daňového bonusu. Tiskový formulář byl aktualizován na vzor č.6.
 • Byl aktualizován tiskopis pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2012
  • Pro rok 2012 se mění redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 838 Kč, druhá redukční hranice 1 257 Kč a třetí redukční hranice 2 514 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy.
  • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
  • Z příjmů nižšího než 2 500 Kč měsíčně (původně 2 000 Kč) se nebude odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
  • Nově budou odvodu na sociální pojištění podléhat i odměny jednatelů a členů představenstev. Je třeba odkliknout u těchto osob příznak “Neuplatňuje se sociální pojištění za zaměstnance ani za firmu” v menu Zaměstnanci > Editace > záložka Daňové údaje.
  • Ve výpočtu mzdy u dohody o provedení práce byla zohledněna účast na pojištění v těch kalendářních měsících, kde započítatelný příjem z dohody o provedení práce přesáhne 10 000 Kč.
  • V menu Mzdy > Přehled o výši pojistného – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář Přehled o výši pojistného vzor č. ČSSZ – 89 542 8 I/2012.
  • V menu Mzdy > Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář ČSSZ - 89 621 5 I/2012, pomocí kterého lze žádat o nemocenskou, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Byla aktualizována 1. i 2. strana tiskopisu.

Adresář

 • Editace > záložka Ostatní > nový příznak "Zákaz prodeje hotově a pokladnou" – po zakliknutí se firma nezobrazí v seznamu odběratelů a nelze ji zadat v prodeji hotově a prodeji pokladnou.
 • Nová záložka Poznámka, kde lze přímo editovat poznámku u vybrané firmy. V přístupových právech lze omezit přístup na tuto novou záložku.
 • přístupových právech lze omezit práci v adresáři firem pouze pro určitou skupinu pro daného uživatele.

Sklady

 • Od 1.1.2012 použije plátce při poskytnutí stavebních prací plátci s místem plnění v tuzemsku Režim přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Jak postupovat ve skladové části softwaru :
 • Prodej fakturou > pro poskytovatele plnění v režim přenesení daňové povinnosti –odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení dodacího listu zaklikněte volbu Přenesená daňová povinnost, u jednotlivých řádků na dodacím listu pak bude 0 sazba DPH. Při vystavení faktury se doklad zaúčtuje na řádek č. 25 do Knihy DPH. Pro odběratele je třeba do úvodního či závěrečného textu doplnit sazbu daně a sdělení, že “výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno”. Pro pohodlnější práci lze úvodní a závěrečný text nadefinovat (viz. výše Faktury – úvodní a závěrečné texty) a následně pouze do faktury vybrat.
 • Prodej fakturou, hotově, pokladnou - v editaci nové tlačítko (vedle políčka Odběratel, s ikonou kalkulačky), které umožní např. po změně odběratele přepočítat cenu a slevu u již zadaných položek - pokud je cena a sleva závislá na odběrateli (dealerské skupiny a slevy dle odběratelů a skupin).
 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 10% na 14 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění, zde si lze pomocí tlačítka Hromadná změna DPH z 10% na 14% změnit hromadně sazbu DPH na skladových kartách. Pokud by došlo k situaci, kdy byste potřebovali vrátit sazby DPH zpět na 10% (vystavení dokladu se starým datem), lze pomocí dalšího tlačítka tuto akci provést.
 • Skladová karta > záložka Přehledy - tisk obrázkového katalogu s obrázkem číslo 2. Pokud chcete použít při tisku obrázkového katalogu obrázek skladové položky číslo 2., zaklikněte před tiskem ze záložky Přehledy příznak "Použít v katalogu obrázek č.2"
 • Přístupová práva – část sklady – lze zvlášť specifikovat přístup na Konfiguraci skladů a Pomocné soubory ve Skladech.
 • Pomocné soubory > Dealerské slevy podle odběratele a sklad.skupin - nové tlačítko Kopie - umožní vytvořit kopii aktuální slevy pro jiného odběratele, resp. skupinu a následně ji upravit.

Montáž a výroba

 • Od 1.1.2012 použije plátce při poskytnutí stavebních prací plátci s místem plnění v tuzemsku Režim přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Jak postupovat v části montáž a výroba :
 • Montáž a výroba > pro poskytovatele plnění v režim přenesení daňové povinnosti –odblokujte si v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH řádek č.25 a klikněte na tlačítko “Aktualizace 2011”. Při vystavení montážního listu zaklikněte volbu Přenesená daňová povinnost, u jednotlivých řádků na montážním listu pak bude 0 sazba DPH. Při vystavení faktury se doklad zaúčtuje na řádek č. 25 do Knihy DPH. Pro odběratele je třeba do úvodního či závěrečného textu doplnit sazbu daně a sdělení, že “výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno”. Pro pohodlnější práci lze úvodní a závěrečný text nadefinovat (viz. výše Faktury – úvodní a závěrečné texty) a následně pouze do faktury vybrat.
 • Normy výrobků - nový údaj v hlavičce normy - sleva. Sleva se přenáší i do montážního listu při výběru normy v montážních listech.
 • Pomůcky > Přístupová práva > lze vytvořit přístup na tlačítko CenyNormách výrobků. Pomocí tohoto tlačítka lze provést přepočet cen a případně aktualizaci cen ze skladových karet.