UpGrade 1/2006
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2006 programu Win Ekonom verze 6.4.1

DAŇ 2005

Daň z příjmu fyzických osob – kontroly na max.částky odpočítatelných položek (dar, úrok, penzijní připojištění, životní pojištění, odborové příspěvky), minimální základ daně.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 – změna u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 – nová položka úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.5 … nová příloha pro Výpočet společného základu daně manželů.

Daň z příjmu právnických osob – nový vzor tiskopisu č.15, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období. Jedná se zejména o evidenci nové odpisové skupiny (1a), evidenci nové odčítatelné položky od základu daně a také o evidenci nové slevy na dani. Nová sazba daně - (26 %).

Silniční daň (jiné údaje při snížení sazby)

Sociální pojištění podnikatele – kompletní změna formuláře (rozdělení na hlavní a vedlejší činnost OSVČ). Jiné uspořádání tiskového formuláře.

Zdravotní pojištění podnikatele – nové koeficienty, výpočty, formuláře.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Přehled souhrnných údajů – nový formulář určný jako příloha k Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Počet zaměstnanců – upravený formulář pro rok 2005.

Příloha k vyúčtování

Veškerá poučení najdete na CD v adresáři Poučení_Daň_2005

 

Obecné

 

 • Archivování historie aktualizace záznamů – v menu Pomůcky > Konfigurace systému lze na záložce Systém zapnout volbu Archivování historie aktualizace záznamů. Po zapnutí této volby se veškeré úpravy v hlavních tabulkách zapisují do speciálního souboru. Tento soubor historií si lze prohlížet v menu Pomůcky > Historie úprav. Zde lze také vymazat historii k určitému datu, neboť při větším množství obratů tento soubor rychle narůstá.
 • Pokud zhavarují indexy takovým způsobem, že program hned po spuštění hlásí chyby (např. po výpadku proudu či ”tvrdém” restartu počítače), lze při spuštění programu v okně pro výběr adresáře vybrat poškozený adresář a spustit tlačítko Reindexace. Po kladném zodpovězení dotazu budou indexy opraveny.
 • Možnost automatického vypnutí programu v zadaný čas – v menu Pomůcky > Konfigurace systému lze na záložce Systém zadat čas automatického vypnutí programu. V zadané položce lze pomocí klávesy Space dosadit aktuální datum a čas a potom upravit pouze čas, kdy chcete aby se program automaticky vypnul (ze zadaného výrazu se používá pouze časová část). Tuto volbu lze například využít při práci na síti, kdy se jednotlivé počítače nevypínají a nemáte jistotu, zda všichni uživatelé před odchodem z firmy program vypnou. Zapnutý program může způsobit např. nezazálohování veškerých dat při nočním automatickém zálohování. Pokud by uživatel nechal rozdělaný a neuložený doklad, bude tento doklad při automatickém ukončení programu automatický uložen.
 • V editačních oknech, kde se vyskytuje detailní mřížka s detailními záznamy (např. v prodeji fakturou seznam prodaných skladových položek), lze stisknutím pravého tlačítka myši na této mřížce vyvolat místní nabídku, kde lze volbou Kopie aktuálního řádku vytvořit další řádek s těmi samými údaji jaké obsahuje aktuální řádek (vytvoří se kopie).
 • Ve všech oknech, kde se vyskytují mřížky se sloupečkem poznámka (v údaji je napsáno memo a jedná se o nekonečnou poznámku), lze pouhým postavením kurzoru, či myši na tento údaj zobrazit okno s informacemi zapsanými v této poznámce. Dvojklikem myši na tomto údaji lze vyvolat samostatné okno, v kterém lze detailně zobrazit tuto informaci.

 

Daňová evidence

 

 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace > ve všech tiskových výstupech se zobrazuje nová položka Počet dnů po splatnosti (rozdíl mezi aktuálním datem a datumem splatnosti). Tento údaj je i k dispozici v seznamu vzniklém po stisknutí tlačítka Náhled na této kartě.
 • Pomocné soubory > Číselník kódů DPH > nové tlačítko Vložit nové řádky, pomocí kterého lze vkládat do číselníku nové řádky DPH, případně aktualizovat staré řádky, pokud tak vyplyne z úpravy zákona. V současné verzi byl doplněn řádek 510 - Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (odpovídá řádku 40 v číselníku). Lze použít např. při poskytnutí služby v tuzemsku zahraniční osobě, částka se přičítá k celkovému součtu na řádku 510.
 • Pomocné soubory > Bankovní účty – možnost nastavit u jednoho bankovního účtu příznak Prioritní účet pro fakturaci. Potom se bude tento účet přednastavovat ve fakturách vydaných, v prodeji fakturou, v zálohových fakturách a v montáži a výrobě (všude, kde se vystavují faktury).
 • Faktury vydané > nové tlačítko Pohledávka, pomocí kterého lze zobrazit pohledávku příslušející k dané faktuře.
 • Bankovní výpisy > možnost na jednom výpise použít několik měn (pro každý řádek lze použít samostatnou měnu). Použití např. při párování zahraničních faktur a závazků v různých měnách z korunového účtu.

 

Podvojné účetnictví

 

 • Bankovní výpisy – nové položky příjem a výdej zahraničí (suma příjmu a výdeje v zahraniční měně). Sumy se zobrazují jak v základním, tak v editačním okně.
 • Hlavní kniha – záložka Výsledovka – upraven výpočet pro minulé období, do výpočtu se nezohledňuje doklad vytvořený při uzavření roku v interních dokladech, což zajistí zobrazení stavu v minulém období stejně, jako před uzavřením roku.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace > ve všech tiskových výstupech se zobrazuje nová položka Počet dnů po splatnosti (rozdíl mezi aktuálním datem a datumem splatnosti). Tento údaj je i k dispozici v seznamu vzniklém po stisknutí tlačítka Náhled na této kartě.
 • Hlavní kniha – záložka Zisk – tlačítko Náhled, pomocí kterého lze veškeré data pro tiskové sestavy zobrazit i v listovacím okně.
 • Pomocné soubory > Číselník kódů DPH > nové tlačítko Vložit nové řádky, pomocí kterého lze vkládat do číselníku nové řádky DPH, případně aktualizovat staré řádky, pokud tak vyplyne z úpravy zákona. V současné verzi byl doplněn řádek 510 - Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (odpovídá řádku 40 v číselníku). Lze použít např. při poskytnutí služby v tuzemsku zahraniční osobě, částka se přičítá k celkovému součtu na řádku 510.
 • Pomocné soubory > Bankovní účty – možnost nastavit u jednoho bankovního účtu příznak Prioritní účet pro fakturaci. Potom se bude tento účet přednastavovat ve fakturách vydaných, v prodeji fakturou, v zálohových fakturách a v montáži a výrobě (všude, kde se vystavují faktury).
 • Faktury vydané > nové tlačítko Pohledávka, pomocí kterého lze zobrazit pohledávku příslušející k dané faktuře.
 • Bankovní výpisy > možnost na jednom výpise použít několik měn (pro každý řádek lze použít samostatnou měnu). Použití např. při párování zahraničních faktur a závazků v různých měnách z korunového účtu.

 

Mzdy

 

 • Pojištění > záložka Zákonné – možnost měnit při vystavení závazku datum a číslo závazku.
 • Pojištění > záložka Zdravotní – úprava formulářů pro přihlášku a odhlášku na zdravotní pojištění (nové kolonky pro adresu pojištěnce).
 • Pojištění > Sociální > Přihlášky a Odhlášky – úprava formuláře (vložení loga ČSSZ).
 • Pojištění a daňové bonusy > nová záložka Daňové bonusy > možnost doplnění údajů a tisk formuláře Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Pomocí tlačítka Přepočet lze dotáhnout údaje za zadaný měsíc do řádků č.1 až č.3. Dále lze zakliknutím volby a doplněním údajů určit, kam chcete peníze od finančního údaje zaslat. Tisk se provádí na přední a zadní stranu.
 • Automatické nastavení kalendáře pro rok 2006 (pracovní a kalendářní dny).
 • Zaměstnanci > nová tlačítka pomocí nichž lze zobrazit graficky zpracované Plánovací kalendáře pro rok 2006. Podle zvoleného období je vždy zvýrazněno tlačítko s daným měsícem. Pokud okno plánovacího kalendáře nezavřete, lze ho mít zobrazen a používat i v dalších částech mezd – např. Soupiskách mezd.
 • Daňové úlevy se od roku 2006 mění na daňové slevy a tím se mění systém výpočtu výsledné daně. Při změně období na rok 2006 se vygenerují daňové slevy do souboru Daňové úlevy a slevy ve mzdách.
 • Nové sazby při výpočtu daně – změna z 15% na 12% a z 20% na 19%. Mění se i nejnižší hranice pro výpočet daně.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – nové položky zohledňující měsíční slevy na dani a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.
 • Roční zúčtování daně – nová položka Sleva na dani, nový formulář zohledňující Daňové zvýhodnění, Zúčtování záloh na daň po slevě a Zúčtování měsíčních daňových bonusů. V editaci ročního zúčtování daně nová záložka Daňové zvýhodnění zohledňující zúčtování záloh na daň po slevě.

Adresář

 

 • V menu nová volba Export a import adresáře firem, kde je možno vyexportovat adresář firem a poté ho synchronizovat podle určitých klíčů s adresářem v jiném počítači nebo v jiném datovém adresáři.
 • Další e-mailové adresy č.2 a č.3, prodloužení stávajícího e-mailu na 50 znaků. Další tlačítka pomocí nichž lze přímo vytvářet nové zprávy se zadanou e-mailovou adresou.
 • U políčka DIČ je tlačítko Ověření, které Vám v internet prohlížeči zobrazí webovou stránku pro ověření zadaného DIČ. Na stránce lze ověřit veškerá platná DIČ v celé Evropské Unii.
 • Adresáři firem na záložce Osoby je nový údaj Datum narození majitele. Pokud v Konfiguraci systému zadáte na záložce Systém, spuštění programu ”Upozornění na narozeniny majitele firmy”, bude se zadaný počet dní před datumem narození zobrazovat na hlavní ploše programu seznam firem s datumem narození.
 • Při zadání IČO resp. DIČ je tento údaj kontrolován v celém adresáři firem a pokud vznikne duplicita, je na ní uživatel upozorněn. Jde pouze o informativní upozornění, duplicita IČO a DIČ je v programu povolena.

 

Sklady

 

 • Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > tlačítko Hromadné přecenění, zde je další volba dosadit cenu, nebo přepočítat cenu na základě rabatu pro vybrané položky. Lze zadat jednotnou cenu, případně rabat a pomocí tlačítka Výběr skladových položek vybrat položky na kterých chceme změnu provést. Cena, která se bude měnit se určuje přepínačem Výběr ceny pro přecenění.
 • Skladová karta > Editace > záložka Další údaje, nové údaje Spřažená položka (sklad, skupina, skladová položka). Při prodeji fakturou, hotově nebo pokladnou se při výběru skladové položky automaticky doplní další řádek se spřaženou položkou, pokud je na skladové položce zadána. Lze použít např. při prodeji balíčků zboží, nebo při aplikaci zákona o Elektronickém odpadu, kde lze jako spřaženou položku zadat položku s recyklačním poplatkem, která se musí na dokladě evidovat zvláštním řádkem. Pokud v menu Sklady > Konfigurace skladů si zakliknete volbu Editace spřažené položky v příjmu, máte možnost ihned v příjmu zboží opravit u stávajících položek, či doplnit u nových položek spřaženou položku.
 • Příjem – Tisk – možnost vytvoření a tisku Uživatelské sestavy. Uživatelskou sestavu si lze nadefinovat v menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy, kde vyberete Typ sestavy ”Příjemky”. Pomocí tlačítka Upravit… lze sestavu přizpůsobit požadavkům zákazníka.
 • V menu Sklady > Konfigurace skladů si lze zapnout volbu Hledat ve stavu skladu pouze podle čísla. Tato volba umožňuje při prodeji zadat pouze číslo skladové položky a program si bez ohledu na zadané číslo skladu či číslo skupiny sám vyhledá skladovou položku ve stavu skladu. Dá se využít např. při použití skupin a zároveň načítání čísla skladové položky čtečkou čárového kódu.
 • V menu Sklady > Konfigurace skladů si lze zapnout volbu Načtení dat z externí čtečky čárového kódu (Clipher 8001). Při použití tohoto parametru se při prodeji fakturou, hotově nebo pokladnou program zeptá, zda chcete naimportovat data z externí čtečky čárového kódu. Pro načtení dat z této čtečky se používá software IR_READ.EXE, který zajišťuje komunikaci mezi kolébkou s čtečkou Cipher 8001 a PC vzájemně propojených přes COM port.
 • Při prodeji možnost používat při prodeji systém slev podle odběratelů a skladových skupin. Tento systém práce zapnete volbou Používat při prodeji systém slev podle odběratelů a skladových skupin v menu Sklady > Konfigurace skladů. Slevy podle odběratelů a skladových skupin zadáte v menu Sklady > Pomocné soubory > Slevy podle odběratelů a sklad.skupin. Při prodeji fakturou a prodeji hotově se do slevy dosadí pro zadaného odběratele a zadanou skladovou skupinu sleva. Pokud tento systém využijete, mají tyto slevy, pokud jsou vyplněny přednost před dealerskými slevami a slevami zadanými v adresáři firem. U konkrétní skladové položky lze pro daného odběratele určit speciální slevu, či přímo speciální prodejní cenu. Takovouto položku doplňte do detailního seznamu. Pokud se cena ponechá nulová a vyplní se sleva, dosadí se při prodeji standardní prodejní cena a sleva ze spec.ceníku.
 • Prodej fakturou > možnost tisku dokladů i z editačního okna pomocí tlačítka Tisk.
 • Příjem > možnost tisku příjemky i z editačního okna pomocí tlačítka Tisk.
 • Skladová karta > záložka Přehledy > Tisk ceníku – možnost výběru konkrétních skladových položek, které se mají v ceníku vytisknout.
 • Prodej hotově a prodej pokladnou – možnost označit doklad příznakem Prodej kartou a ve vyhodnocení přes Přehledy možnost odfiltrovat pouze tyto doklady. Stejná možnost i při prodeji přes externí pokladnu Win Kasa.
 • Skladová karta > záložka Čárový kód – před tiskem si lze určit, zda tištěné štítky budou řazeny podle čísla skladové položky nebo podle názvu skladové položky.
 • V Konfiguraci skladů si lze zakliknout příznak ”Používat skupiny firem při prodeji a příjmu”. Před každým výběrem firmy v prodeji fakturou, prodeji hotově nebo příjmu si uživatel vybere ze seznamu skupinu firem a potom se mu zobrazí k výběru pouze tato skupina adres. Lze použít např. pro oddělení odběratelů a dodavatelů, číi jiných kategorií firem.
 • Skladová karta > záložka Limity > nové tlačítko Přepočet obratů, pomocí kterého lze vypočítat obrat z prodeje a výdeje pro zadané období. Tyto vypočtené obraty se dosadí do kolonky Obrat na skladové kartě. Tuto funkci lze využít např. ke zjištění tkzv. ležáků (zboží, které se již dlouhou dobu neprodávalo), či nastavením výběru na OBRAT = 0 a zároveň STAV = 0 lze zjistit zboží, které není na skladě a nemělo dlouho žádný obrat, čili ho lze zrušit.
 • Skladová karta > nová záložka Obraty, zde si můžete pro vybranou skladovou položku zobrazit seznam příjemek, prodejek a výdejek, převodek, nevyřízených objednávek resp. nevyřízených zakázek podle zvoleného tlačítka. Sestava je seřazená podle datumu.

Montáž a výroba

 

 • Ve výrobě a montáži použít doporuč.cenu z norem (konfigurace, montáž a výroba)
 • Při fakturaci a tisku montážních listů lze použít doporučenou cenu z norem výrobků. Zapíná se v Konfiguraci montáže a výroby na záložce Ceny. Tohoto lze například využít, pokud chcete montážní listy zadávat v nákupních cenách (pro sledování nákladů), ale fakturaci musíte samozřejmě provádět v prodejních a doporučených prodejních cenách. V tomto případě lze v montáži a výrobě na kartě Vystavení faktury, pomocí tlačítka Přepočet zisku přepočítat zisk jako rozdíl mezi fakturovanou částkou a cenou celkem na všech montážních listech.
 • Montáž a výroba > Editace > tlačítko Změna DPH – umožňuje změnit DPH u jednotlivých řádků montážního listu a to z nižší sazby na vyšší a opačně. Lze využít u montážních firem, které při zadávání montážního listu ještě nevědí, zda půjde o montáž s 5 % nebo 19 % sazbou DPH.
 • Normy výrobků – nová položka nákupní cena celkem, kam se dopočítávavá nákupní cena z materiálů a z dalších výrobků. Při použití normy v montáži a výrobě se nákupní cena výrobku kalkuluje do nákupní ceny montážního listu.
 • Montáž a výroba > možnost tisku dokladů i z editačního okna pomocí tlačítka Tisk.
 • Montáž a výroba > záložka Přehledy > nový příznak Souhrnná sestava. Po zakliknutí se vysčítá množství a cena celkem podle skladových položek jak v Detailním přehledu, tak v Rozpadu norem.

 

Kniha jízd

 • Kniha jízd firemním vozidlem – nová záložka Přečíslování, která umožňuje pro zvolenou SPZ provést seřazení podle data a přečíslování Knihy jízd od čísla 1.