UpGrade 2/2006
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Obecné

 • Pro vyhledávací a výběrové tlačítko (resp. klávesu F5 a F8) byl rozšířen seznam operátorů o další funkce větší a rovno než a menší a rovno než.
 • Pro uživatele, kteří používají elektronický systém nápovědy (klávesa F1 v programu, nebo volba Nápověda plus, resp. Nápověda standard přes Start > Programy > Win Systém ve Windows) byl tento help kompletně doplněna a rozšířen o popis novinek v programu.

Daňová evidence

 • Pokladní deník > záložka Stav a výpisy > nové tlačítko “Přepočet celkových částek”, pomocí kterého lze přepočítat celkové částky u všech dokladů na základě detailních částek jednotlivých řádků.
 • Interní doklady > přidání či editace nového interního dokladu > tlačítko Zápočet. Pokud vytváříte interní doklad jako zápočet pohledávek a závazků, resp. pohledávek (závazků) a dobropisů pohledávek (dobropisů závazků), pomůže Vám okno ”Zápočet pohledávek a závazků” k výběru pohledávek a závazků do interního dokladu. V okně zadejte nejdříve firmu, pro kterou chcete zobrazit pohledávky a závazky. Klikněte na tlačítko Načtení pohledávek a závazků a do listovacích seznamů se načtou nezaplacené (přeplacené) pohledávky resp. závazky. Do sloupečku Uhradit zapište částku k jednotlivým pohledávkám a závazkům, které zápočtujete. V kolonce Rozdílná částka by měla být po zapsání všech částek 0.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Fakturace > položka Předdefinovaná sazba DPH pro fakturaci – do položky lze zadat povolené sazby DPH. Při vystavení faktury vydané se na každém novém řádků přednastaví tato sazba. Pokud používáte např. převážně sazbu DPH 19%, ale občas i sazbu 0% nebo 5% zajistí Vám tento systém, že sazbu DPH nenecháte nevyplněnou, či omylem nevyberete ze seznamu jinou sazbu.
 • Faktury vydané, Kniha pohledávek, Kniha závazků > editační okno > pokud uživatel nezná, nebo nemůže nalézt firmu v rozbalovacím seznamu, lze vymazáním údaje v políčku firma a stisknutím klávesy Enter zobrazit seznam firem v tkzv. listovacím okně, kde lze hledat v jakémkoliv sloupci a vybraná firma se přenese zpět do políčka firma.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace > ve všech tiskových výstupech se zobrazuje nová položka Počet dnů po splatnosti (rozdíl mezi aktuálním datem a datumem splatnosti). Tento údaj je i k dispozici v seznamu vzniklém po stisknutí tlačítka Náhled na této kartě.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Kódy > část Homebanking položka Párování výpisu pouze podle variab.symbolu – standardně je při importu výpisu z homebankingu párován výpis s pohledávkami a ze závazky podle variabilního symbolu a podle dlužné částky, zakliknutím tohoto příznaku se bude výpis párovat pouze podle variabilního symbolu a pokud částka nebude nulová (užitečné v případě, pokud probíhají často částečné platby).
 • Konfiguraci účetnictví lze přepnout příznak Nezapisovat automaticky kurz do kurzového lístku, což má za následek, že při výběru kurzu pro nové datum, se automaticky nezapíše do kurzového lístku. Lze použít při např. při práci s ročním kurzem, kdy není potřeba plnit kurzový lístek pro každý den tím samým kurzem

Účetnictví

 • Bankovní výpisy, Pokladní deník, Faktury vydané, Kniha pohledávek, Kniha závazků > editační okno > pokud uživatel nezná, nebo nemůže nalézt firmu v rozbalovacím seznamu, lze vymazáním údaje v políčku firma a stisknutím klávesy Enter zobrazit seznam firem v tkzv. listovacím okně, kde lze hledat v jakémkoliv sloupci a vybraná firma se přenese zpět do políčka firma.
 • Bankovní výpisy > možnost editace firmy na každém řádku. Lze využít u dokladů, které se nepárují se saldokontem a kde je potřeba zaznamenat zkratku firmy, ke které se daný obrat vztahuje.
 • Pokladní deník > možnost editace firmy na každém řádku. Lze využít u dokladů, které se nepárují se saldokontem a kde je potřeba zaznamenat zkratku firmy, ke které se daný obrat vztahuje.
 • Pokladní deník > záložka Stav a výpisy > nové tlačítko “Přepočet celkových částek”, pomocí kterého lze přepočítat celkové částky u všech dokladů na základě detailních částek jednotlivých řádků.¨
 • Drobná pokladna – možnost zadávání drobných příjmových a výdajových dokladů do drobné pokladny (zrychlený systém zadávání, možnost využít pouze účty pro pokladnu – označení v číselníku účtů). Doklady se do DPH, hlavní knihy a do pokladního deníku zaúčtují pomocí záložky Zaúčtování a tisk. Doklady se zaúčtují souhrnně za období měsíc podle zadaných účtů. Sumu nezaúčtovaných dokladů lze zjistit na záložce Stav.
 • Interní doklady > přidání či editace nového interního dokladu > tlačítko Zápočet. Pokud vytváříte interní doklad jako zápočet pohledávek a závazků, resp. pohledávek (závazků) a dobropisů pohledávek (dobropisů závazků), pomůže Vám okno ”Zápočet pohledávek a závazků” k výběru pohledávek a závazků do interního dokladu. V okně zadejte nejdříve firmu, pro kterou chcete zobrazit pohledávky a závazky. Klikněte na tlačítko Načtení pohledávek a závazků a do listovacích seznamů se načtou nezaplacené (přeplacené) pohledávky resp. závazky. Do sloupečku Uhradit zapište částku k jednotlivým pohledávkám a závazkům, které zápočtujete. V kolonce Rozdílná částka by měla být po zapsání všech částek 0.
 • Interní doklady > možnost vytvoření číselných řad pro interní doklady v menu Pomůcky > Číselné řady. Pokud zadáte číselné řady (typ dokladu ”interní d.”), musíte si při zadání nového interního dokladu vybrat ze zadaných číselných řad. Číslo interního dokladu se poté nastaví podle vybrané číselné řady.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Fakturace > položka Předdefinovaná sazba DPH pro fakturaci – do položky lze zadat povolené sazby DPH. Při vystavení faktury vydané se na každém novém řádků přednastaví tato sazba. Pokud používáte např. převážně sazbu DPH 19%, ale občas i sazbu 0% nebo 5% zajistí Vám tento systém, že sazbu DPH nenecháte nevyplněnou, či omylem nevyberete ze seznamu jinou sazbu.
 • Při vystavení dobropisu je potřeba vytisknout i Potvrzení o uznání dobropisu a nechat toto potvrzení schválit druhou stranou. Pokud chcete zajistit zaúčtování dobropisu do DPH až po schválení Potvrzení, zaklikněte v Konfiguraci účetnictví na záložce Fakturace volbu “Dotazovat se při fakturaci na potvrzení o uznání dobropisu”. Po zakliknutí této volby se bude program při vystavení dobropisu z účetnictví, resp. ze skladů dotazovat zda jste již obdrželi Potvrzení o uznání dobropisu. Při záporné odpovědi se dobropis nezaúčtuje do DPH. Po obdržení potvrzení o uznání dobropisu musíte ve Fakturách vydaných kliknout u daného dobropisu na tlačítko Zaúčtování dobropisu do DPH a dobropis bude zaúčtován.
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > záložka Rekapitulace > nový příznak přeplacené. Zakliknutí tohoto příznaku umožňuje zobrazit přeplacené závazky resp. pohledávky, či-li doklady s částkou větší než 0 a dluhem menší než 0.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace > ve všech tiskových výstupech se zobrazuje nová položka Počet dnů po splatnosti (rozdíl mezi aktuálním datem a datumem splatnosti). Tento údaj je i k dispozici v seznamu vzniklém po stisknutí tlačítka Náhled na této kartě.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Účty > část Homebanking položka Párování výpisu pouze podle variab.symbolu – standardně je při importu výpisu z homebankingu párován výpis s pohledávkami a ze závazky podle variabilního symbolu a podle dlužné částky, zakliknutím tohoto příznaku se bude výpis párovat pouze podle variabilního symbolu a pokud částka nebude nulová (užitečné v případě, pokud probíhají často částečné platby).
 • Konfiguraci účetnictví lze přepnout příznak Nezapisovat automaticky kurz do kurzového lístku, což má za následek, že při výběru kurzu pro nové datum, se automaticky nezapíše do kurzového lístku. Lze použít při např. při práci s ročním kurzem, kdy není potřeba plnit kurzový lístek pro každý den tím samým kurzem
 • Hlavní kniha > Předvaha > tisk sestav > nové součtové řádky podle syntetických účtů.
 • Hlavní kniha > Účetní deník >lze vybrat pouze doklady s určitou souvztažností účtů (zadáním účtů do políček MD a DAL v části Souvztažnost účtů na dokladě.
 • Hlavní kniha > nový údaj v obratech variabilní symbol. Při zaúčtování do hlavní knihy z jakékoliv agendy účetnictví, skladů, montáže a výroby či mezd se do souboru obratů dosadí i variabilní symbol účtované transakce. Přehledy obratů přes tlačítko Tisk či na záložce Účetní deník lze potom provádět i podle variabilního symbolu.
 • Hlavní kniha > záložka Rozvaha resp. Výsledovka > možnost zakliknout příznak Zobrazení a úprava před tiskem, což umožní zobrazení a editaci numerických údajů na rozvaze, resp. Na výsledovce před vlastním tiskem.
 • Hlavní kniha > záložka Rozvaha resp. Výsledovka > nové parametry u položky Výpočet a zobrazení rozvahy v, > zaokrouhlení v celých korunách a zaokrouhlení v tisících korunách > možnost průběžného zaokrouhlení (stávající volba, částky se zaokrouhlují před vlastním součtem do součtových řádků) a závěrečného zaokrouhlení (zaokrouhlují se až konečné řádky před zobrazením a součtové řádky).
 • Pomocné soubory > Účtový rozvrh > tlačítko Přečíslování – funkce umožňující v celém systému převod veškerých obratů vybraného čísla účtu na jiné číslo účtu.

Adresář

 • Korespondence > možnost kopírovat již jednou vytvořenou korespondence na novou. Pomocí editace otevřete okno editace Korespondence a zde pomocí tlačítka Kopie korespondence lze zkopírovat stávající korespondenci na novou. Nová korespondence se ihned zobrazí v editačním okně, takže lze provádět změny.
 • Adresář firem > Editace > záložka Osoby > nové dvě položky Datum narození u zaměstnanců. Pokud jsou vyplněny a je zadán v Konfiguraci systému (menu Pomůcky) na záložce údaj Upozornění na narozeniny (zadává se kolik dnů před narozeninami má systém upozorňovat), bude se při startu programu zobrazovat na hlavní ploše programu - firma, příjmení, datum a den narození u oslavence.

Sklady

 • Příjem, Prodej fakturou, Prodej hotově, Prodej pokladnou, Výdej, Objednávky, Zakázky > editační okno > pokud uživatel nezná, nebo nemůže nalézt firmu v rozbalovacím seznamu, lze vymazáním údaje v políčku firma a stisknutím klávesy Enter zobrazit seznam firem v tkzv. listovacím okně, kde lze hledat v jakémkoliv sloupci a vybraná firma se přenese zpět do políčka firma.
 • Příjem > tlačítko Prodej – příjemky z kterých byl již jednou proveden prodej jsou označeny příznakem a pokud by na základě této příjemky probíhal nový prodej, bude na to uživatel upozorněn.
 • Příjem > na políčku číslo faktury probíhá kontrola na duplicitu čísla faktury v příjmu pro zadaného dodavatele. Pokud duplicita nastane, je na ní uživatel upozorněn, ale může pokračovat v zadávání dat.
 • Příjem > tlačítko Prodej > tlačítko Úprava řádků > pomocí tlačítka Výběr další příjemky lze doplnit do seznamu pro prodej řádky z vybrané příjemky.
 • Příjem > tlačítko Prodej > možnost vystavit na základě příjemky převodku. V tomto případě musíte vyplnit sklad na který skladové položky převádíte (položka Převod na sklad).
 • Zaúčtování hotovostních a pokladních dokladů lze provádět buď přímo do pokladního deníku, nebo do drobné pokladny v účetnictví. O tom kam se provede zaúčtování rozhoduje příznak v menu Účetnictví > Konfigurace účetnictví > Zaúčtování hotovostních dokladů do drobné pokladny. Doporučujeme tuto volbu nastavit a během roku ji nepřepínat. Při odúčtování dokladů musí být volba nastavena stejným způsobem jako při zaúčtování.
 • Prodej fakturou a prodej hotově – možnost prodávat vybranému odběrateli za speciální ceny, které se dají zadat na skladové kartě buď v záložce Přecenění a přepočet nebo v editaci skladové karty na záložce Další údaje v části Další ceny v políčku Spec.prodej.adresáři firem lze zadat firmu pro kterou budeme tuto cenu používat v editaci na záložce Ostatní zakliknutím údaje Při prodeji používat speciální prodejní cenu.
 • Prodej > záložka Přehledy > tlačítko Náhled – Detailní přehled > zde se zobrazí nový sloupec Sleva_kc, který udává slevu v korunách na jednotlivých řádcích.
 • Skladové karty > Regleta > možnost zobrazit regletu v řádkovém zobrazení po zakliknutí přepínače Zobrazit regletu v řádkovém zobrazení.
 • Skladová karta > nová položka Nákupní cena za balení. Při příjmu lze zadat v okně Přepočet balení Cenu za balení (automaticky se dosazuje ze skladové karty), na základě které se přepočte do příjemky cena za jednu položku v balení.
 • Skladové karty > záložka Inventura – nové tlačítko pro načtení dat z externí čtečky čárového kódu do sloupce Fyzický stav (zároveň dojde k přepočtu sloupce Rozdíl). Slouží pro zaznamenání fyzického stavu zboží do externí čtečky Cipher a následnému importu fyzického stavu těchto položek do sloupce fyzický stav a zjištění inventurního rozdílu.
 • Objednávky > Editace nebo Nový > záložka Poznámka > tlačítka Výběr poznámky a Editace poznámky – možnost předdefinovat si poznámky do objednávek a poté si je pro určité objednávky vybírat. Přidávat a editovat poznámky lze i z menu Sklady > Pomocné soubory > Poznámky (objednávky).
 • Objednávky a zakázky > do pole Poznámka lze vkládat tabulátory pro vytvoření sloupců.
 • Objednávky > tlačítko Vyřizovat – zde je nové tlačítko Přepočet pro přepočet kompletně vyřízených objednávek. Do hlavičky objednávky se dosadí příznak Objednávka vyřízena, pokud všechny řádky objednávky jsou vuřízené.
 • Objednávky > pokud používáte systém přepočtu balení, lze množství na základě balení přepočítávat i v objednávkách.
 • Objednávky > editační okno > tlačítko Výběr ze skladu > nový příznak Doplnit požadované množství do celého balení. Při zakliknutí tohoto příznaku se vypočtené požadované množství dopočítá do celého balení, pokud je zadáno balení na skladové kartě. Zároveň je původní požadované množství vidět ve sloupečku Požadováno.
 • Zakázky > Editace > záložka Poznámka > lze podobně jako v objednávkách vložit poznámku ze seznamu předdefinovaných poznámek pomocí tlačítka Výběr poznámky, případně doplnit do seznamu Poznámek další novou poznámku pomocí tlačítka Editace poznámky.
 • Zakázky a objednávky – barevné odlišení vyřízených a nevyřízených zakázek resp. objednávek. Žlutým podbarvením jsou zobrazeny řádky s nevyřízenými objednávkami resp. zakázkami.
 • Sklady > Konfigurace skladů > přepínač Použití SQL výběru skladů (zrychlení výběrů na síti). Při zobrazení skladových položek při příjmu a prodeji a použití výběrové klávesy F8, dojde na některých sítích při použití této funkce více uživateli naráz ke zpomalení. Po zapnutí této volby se načte stav skladu pomocí SQL výběru na lokální počítač a dále se pracuje pouze s tímto načteným souborem, čímž se zrychlí i výběry.
 • Sklady > Konfigurace skladů > přepnutí přepínače Nepřevádět do mínusového stavu skladů zajistí kontrolu při převodu, aby se výdajový stav skladu nedostal do mínusu.
 • Sklady > Konfigurace skladů > záložka Spuštění programu přepnutí přepínače Přepočet stavu skladu při prvním spuštění programu zajistí přepočet zadaného stavu skladu při prvním spuštění počítače v daný den. Pokud do čísla skladu zadáte –1 přepočtou se všechny sklady.

Montáž a výroba

 • Konfigurace účetnictví > záložka Účty > část Montáž a výroba položka Přednastavený účet pro položku ostatní – zde lze zadat účet, který se bude standardně přednastavovat v Montáži a výrobě při přidání nového řádku, který má typ Ostatní. Tato volba zabezpečí správné zaúčtování montážního listu do účetnictví, pokud obsahuje položku ostatní.

Mzdy

 • Evidenční listy důchodového pojištění > Tisk > Seznam zaměstnanců > možnost vytisknout sestavu pro OSSZ se seznamem zaměstnanců pro které se tiskne ELDP. Při opravě pokud se tisknou pouze někteří zaměstnanci, lze vybrat zakliknutím políčka Označ zaměstnance, kteří se mají vytisknout.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků – nový aktualizovaný formulář č.14.
 • Od 1.7.2006 platí nová minimální mzda ve výši 7 995 Kč – zohledněno v programu při přepnutí období. Nová hodinová minimální mzda se zvyšuje z 44,70 Kč na 48,10 Kč.
 • Sociální pojištění – sloupec Druh činnosti, pokud je u zaměstnance použit pracovní poměr “dohoda o pracovní činnosti” (položka Pracovní poměr na kartě zaměstnance > personální a mzdové údaje > Mzdové údaje), je potřeba zadat v položce Druh činnosti dle OSSZ, zda se jedná o první dohodu (ve sloupci Druh činnosti se tiskne 3) nebo o další dohodu (ve sloupci Druh činnosti se tiskne 6).