UpGrade 2/2012
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2012 programu Win Ekonom verze 6.12.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7, je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”.

Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH > do povolených sazeb DPH byla zařazeny sazby 15% a 21% resp. jednotná sazba 17,5%. Je zde předpoklad, že některá z těchto sazeb bude schválena pro příští rok 2013.

Daňová evidence

 • Faktury vydané > Tisk faktur – u přenesené daňové povinnosti se tiskne u jednotlivých řádků sazba DPH a v závěrečné daňové tabulce se základ sazby pro přenesenou daňovou povinnost zařadí k příslušné sazbě.
 • Faktury vydané – bylo dořešeno rozúčtování zálohových faktur ve spojitosti s přenesenou daňovou povinností.
 • Kniha závazků > záložka Příkazy k úhradě > po nastavení parametrů se v seznamu závazků zobrazí údaj Poznámka s poznámkou zadanou k danému závazku.
 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled > do sestavy byl doplněn nový sloupec DIČ pro faktury vydané, pohledávky a závazky.
 • Kniha DPH > Tisk DPH > Daňová strana č.2 > řádek 52 – nyní je tento koeficient uváděn v % a také poměrná část odpočtu je počítána přes % (dříve byl zadávám a počítán v desetinné části – např. 0,80 nyní 80%).

Účetnictví

 • Faktury vydané > Tisk faktur – u přenesené daňové povinnosti se tiskne u jednotlivých řádků sazba DPH a v závěrečné daňové tabulce se základ sazby pro přenesenou daňovou povinnost zařadí k příslušné sazbě.
 • Faktury vydané – bylo dořešeno rozúčtování zálohových faktur ve spojitosti s přenesenou daňovou povinností.
 • Kniha závazků > záložka Příkazy k úhradě > po nastavení parametrů se v seznamu závazků zobrazí údaj Poznámka s poznámkou zadanou k danému závazku.
 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled > do sestavy byl doplněn nový sloupec DIČ pro faktury vydané, pohledávky a závazky.
 • Kniha DPH > Tisk DPH > Daňová strana č.2 > řádek 52 – nyní je tento koeficient uváděn v % a také poměrná část odpočtu je počítána přes % (dříve byl zadávám a počítán v desetinné části – např. 0,80 nyní 80%).
 • Hlavní kniha > záložka Obraty – při přepočtu hlavní knihy pomocí tlačítka “Přepočet hlavní knihy” budete nyní průběžně informováni o probíhajících úkonech přepočtu.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Účty > nová sekce Průběžné položky. Zde lze zakliknout volbu Nezobrazovat výběr z průběžných položek mezi bankou a pokladnou. Po zakliknutí se nezobrazuje výběr s průběžnými položkami, či-li se ani nepárují průběžné položky s bankou resp. pokladnou.

Sklady

 • Prodej fakturou > nové tlačítko “Změna na hotovostní doklad” – pomocí tohoto tlačítka lze přesunout dodací list (nesmí být vyfakturován) do prodeje hotově. Dodací list se změní na hotovostní doklad v prodeji hotově a získá nejvyšší číslo dokladu v prodeji hotově (podobně jako byste přidávali novou prodejku). Tuto volbu lze využít např. v případě, že odběrateli vystavíte dodací list a on se rozhodne zaplatit hotově.
 • Prodej hotově > nové tlačítko “Změna na dodací list” – pomocí tohoto tlačítka lze přesunout prodejku (nesmí být zaúčtována) do prodeje fakturou. Hotovostní doklad se změní na dodací list v prodeji fakturou a získá nejvyšší číslo dokladu v prodeji fakturou (podobně jako byste přidávali nový dodací list). Tuto volbu lze využít např. v případě, že odběrateli vystavíte hotovostní doklad a on se rozhodne zaplatit bezhotovostně nebo kartou.
 • Zakázky – u každé položky lze zadat nové údajedatumové položky Datum dodání a Datum dodání objednané položky od dodavatele.

Montáž a výroba

 • Montáž a výroba – pokud zakliknete v Editačním okně příznak “Přenesená daňová povinnost” budou nyní na rozdíl od předchozí verze zůstávat sazby DPH u jednotlivých řádků, tím lze rozdělit přenesenou daňovou povinnost pro vyšší a nižší sazbu. Při vystavení faktury se řádky rozdělí podle sazeb na řádky DPH 39 resp. 40. Tento typ faktury lze nyní vytisknout i z montážního listu přes tlačítko Tisk.
 • Montáž a výroba - záložka Sklad - nová položka Rabat umožňující navýšení prodejní ceny o zadané % nad nákupní cenu.
 • Nabídkové listy > tlačítko Přecenění – pomocí tohoto tlačítka lze provést aktualizaci veškerých cen v Nabídce dle aktuálních cen ve skladových kartách.
 • Nabídkové listy a Normy výrobků – byla doplněna nová položka Pozice ze skladu. Automaticky se aktualizuje při přidání skladové položky, nebo při aktualizaci cen.