UpGrade 2/2017
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2017 programu Win Ekonom verze 6.17.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce 64-bit instalace”. Instalace plus a standard pro 64-bit Windows respektují cesty k instalaci zvlášť u plus a standard.

Účetnictví

 • Pomocné soubory > Účtový rozvrh – zde klikněte na tlačítko “Import řádků výkazů”. Dojde k naimportování řádků pro nový výkaz výsledovka (viz. sloupec “Výsledovka 2016”).
 • Úprava řádků bez hodnoty v účtovém rozvrhu.
 • K naimportování dojde pouze u účtů které jsou zařazeny v přednastaveném účtovém rozvrhu. Po naimportování doporučují najet kurzorem na původní sloupec “Výsledovka”, kliknout na tlačítko “Výběr” a zde zadat podmínku “VYSLED” do operátoru “větší než” a do hodnoty “0”. Zobrazí se veškeré účty kde by měl být zadán řádek výsledovky. Nyní projděte zda je sloupec “Výsledovka 2016” všude doplněn hodnotou. Pokud někde chybí hodnota, jde o uživatelem zadaný účet. Vyhledejte účet od kterého je uživatelský účet odvozen (např. u účtu 604,100 není doplněna hodnota, pak se podívejte na účet 604) a použijte hodnotu ze sloupečku “Výsledovka 2016”. Najeďte kurzorem na účet bez hodnoty, klikněte na tlačítko “Editovat” a hodnotu doplňte do políčka “Výsledovka”.
 • Hlavní kniha > záložka “Výsledovka” – zde lze pomocí již známých nástrojů vytisknout novou Výsledovku za rok 2016. K dispozici je i původní výsledovka do roku 2016.
 • Pomůcky > Konfigurace systému – byla rozšířena políčka pro zadání adresy firmy, kontaktních údajů a emailu. Při zápisu do políčka se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře. Údaje o firmě se zobrazují na většině výstupních sestav.
 • Faktury vydané > záložka Přehledy > byl přidán nový příznak “Souhrnný přehled”. Po zakliknutí příznaku se po kliknutí na tlačítko “Náhled” zobrazí seznam pouze ze základních údajů faktury (hlavička faktury – co řádek to faktura). Volba slouží například pro rychlé součty pro zadaného odběratele v zadaném časovém období.
 • Hlavní kniha > záložka Obraty > v okně detailních obratů je nový sloupeček s tlačítkem Doklad. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno agendy tohoto dokladu (např. u typu "F" se zobrazí listovací okno faktur vydaných) s kurzorem nastaveným na tomto dokladu. V listovacím okně lze ihned zjistit další informace o dokladu, případně doklad editovat.
 • Bankovní výpisy > Editace > bylo přidáno nové políčko Poznámka. Do tohoto údaje lze zapsat poznámku k celému bankovnímu výpisu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Pokladní deník > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Pokladní deník > Editace > byl prodloužen údaj Poznámka pro bližší specifikaci dokladu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Drobná pokladna > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu. Vytvoření kopie bylo aktualizováno novými údaji.

Daňová evidence

 • Pomůcky > Konfigurace systému – byla rozšířena políčka pro zadání adresy firmy, kontaktních údajů a emailu. Při zápisu do políčka se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře. Údaje o firmě se zobrazují na většině výstupních sestav.
 • Faktury vydané > záložka Přehledy > byl přidán nový příznak “Souhrnný přehled”. Po zakliknutí příznaku se po kliknutí na tlačítko “Náhled” zobrazí seznam pouze ze základních údajů faktury (hlavička faktury – co řádek to faktura). Volba slouží například pro rychlé součty pro zadaného odběratele v zadaném časovém období.
 • Hlavní kniha > záložka Obraty > v okně detailních obratů je nový sloupeček s tlačítkem Doklad. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno agendy tohoto dokladu (např. u typu "F" se zobrazí listovací okno faktur vydaných) s kurzorem nastaveným na tomto dokladu. V listovacím okně lze ihned zjistit další informace o dokladu, případně doklad editovat.
 • Bankovní výpisy > Editace > bylo přidáno nové políčko Poznámka. Do tohoto údaje lze zapsat poznámku k celému bankovnímu výpisu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Pokladní deník > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Pokladní deník > Editace > byl prodloužen údaj Poznámka pro bližší specifikaci dokladu. U textových polí Poznámka a Komentář se při editaci zobrazuje v pravém horním rohu zbývající počet znaků.
 • Drobná pokladna > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuálního dokladu a ihned editovat změněné údaje na novém dokladu. Vytvoření kopie bylo aktualizováno novými údaji.

Mzdy

 • Od 1.7.2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění na 2 resp. 3 a další dítě. Na druhé dítě se roční částka mění z 17.004 Kč (1.417 Kč/měs.) na 19.404 Kč (1.617 Kč/měs.), na třetí (a každé další) z 20.604 Kč (1.717 Kč/měs.) na 24.204 Kč (2.017 Kč/měs.). Zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13.404 Kč. Poprvé se použije při zpracování mezd za červenec. Zvýšení bylo automaticky doplněno do výpočtu. Zvýšení daňového zvýhodnění platí zpětně od ledna 2017 a bude dorovnáno v ročním zúčtování daně v roce 2018.
 • E-podání – pro správné vytvoření souboru pdf je potřeba v Adresáři firem na záložce Mzdy správně zařadit zdravotní pojiš´tovnu.
 • Zaměstnanci > Editace > zde naleznete nové tlačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii karty aktuálního zaměstnance. Novému zaměstnanci jsou zkopírovány veškeré personální, mzdové a daňové údaje původního zaměstnance. Dále jsou zkopírovámy trvalé mzdy. Tyto údaje je potřeba zkontrolovat a případné rozdíly opravit. Tato funkce byla aktualizována pro nové údaje.

Sklady

 • Příjem na sklad > Editace > zde naleznete nové tačítko Kopie. Pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii aktuální příjemky a ihned editovat změněné údaje na nové příjemce, případně upravit detailní řádky na dokladu.
 • Příjem na sklad > Konfiguraci skladů v části ”Objednávky” lze zakliknout volbu "Výběr ze všech objednávek v příjmu". Volba zajistí, že v příjmu na sklad při výběru objednávky se budou zobrazovat veškeré objednávky bez ohledu na to zda jsou vyřízené, resp. mají třeba záporné množství.
 • Prodej hotově a prodej pokladnou – v těchto typech dokladů bylo umožněno při editaci dokladu doplnění či oprava názvu položky. Uživatel si může doplnit bližší informace, které se pak vytisknou na dokladě. Úprava názvu položky na dokladě neovlivní základní název skladové položky ve skladové kartě.
 • Prodej fakturou > Editovat – u přepínače ”Přenesená daňová povinnost…” je nové tlačítko “Změna sazby DPH”. Pokud máte již na dodacím listě zadány položky a potřebujete vynulovat kolonku DPH zaklikněte volbu ”Přenesená daňová povinnost…” a potom tlačítko “Změna sazby DPH”. Při odkliknuté volbě ”Přenesená daňová povinnost…” se do kolonky DPH dosadí sazba DPH ze skladových karet.
 • Prodej fakturou > Editovat – bylo doplněno nové políčko název č.2 za standardním názvem položky. Políčko lze použít jako doplňující název položky, případně poznámku. Do tisku faktur a dodacích listů lze případně tuto položku doplnit pod názvem NAZEV2.
 • Konfigurace skladů – nový příznak "Název položky - poslední údaj při editaci řádku u prodeje" (v části “Výběry skladových položek při prodeji”). Při zakliknutí příznaku je při editaci řádku v prodeji poslední údaj Název skladové položky. Pomocí této volby se zrychlí práce pokud měníte název položky na dokladě. Standardně je tento údaj přeskočen a musí se pro editaci na něho kliknout myší.
 • Prodej pokladnou – pří výběru ze skladů lze použít pro odfiltrování položek volbu “SQL výběry ze skladových karet”. Tuto volbu lze zapnout v Konfiguraci skladů > zakliknutím ”Použití SQL výběru skladů (zrychlení výběru na síti)”. Zrychlení nastane v případě výběrů ze skladových karet (tlačítko “Výběr” resp. klávesa F8) při práci více počítačů na síti. V Přístupových právech lze pro každého uživatele nastavit, zda bude tento zrychlený výběr používat nebo ne.
 • Skladová karta > záložka Regleta - nový příznak “Zobrazit regletu v inventurním zobrazení”. Po výpočtu souhrnné reglety se při zakliknutém příznaku zobrazí regleta v řádkovém zobrazení se základními položkami skladové karty (sklad, skupina, číslo, název, mj) a stavem skladu, cenou za MJ a cenou celkem vypočítanou k nastavenému datu.
 • Přístupová práva – byla rozšířena přístupová práva na tlačítko Tisk v Editační obrazovce. Pokud je zakázána editace, nelze tisknout doklady z editačního okna, pouze z listovacího.

Adresář

 • Adresář firem > editační obrazovka > nový údaj Zahraniční PSČ. Do údaje lze zapsat až 7 znaků pro jiný formát PSČ pro zahraničí. Pokud je vyplněn, tiskne se přednostně na fakturách vydaných, jak z účetnictví, tak ze skladů.
 • Adresář firem > editační obrazovka > nový údaj Poznámka ke kontaktům. Do poznámky lze doplnit další informace k telefonům, mobilům a e-mailům. Poznámka není omezena velikostí a délkou textu.
 • Adresář firem > základní obrazovka > nová záložka Vozidla. Zde lze zadat informace o vozidlech dané firmy. Po přepnutí na záložku Vozidla, klikněte na tlačítko Editovat a zde můžete přidat informace o vozidle – značku vozu, spz vozu a případně vin.