UpGrade 1/2007
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2007 programu Win Ekonom verze 6.7.1

DAŇ za rok 2006

Nový program Daň 2006, vizuálně předělaný do podoby programu Win Ekonom. Veškerá daňová okna jsou nezávislá a lze přecházet v rámci okna mezi jednotlivými stránkami pomocí záložek. Aktualizována poučení pro veškeré formuláře, podržením myši nad danou položkou získáte nápovědu, případně poučení k dané položce. Kompletní poučení získáte pomocí tlačítka Poučení. Při tisku formulářů se již vytištěné stránky označí křížkem.

Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.13.Nové sazby daně a slevy na daních. Nové uspořádání formulářů. Grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.2. Rozdělení druhů činností. Grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.2. Nové položky a grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.5 nový vzor tiskopisu č.2. Nové položky, grafické sjednocení formuláře na jeden list. Nové výpočty nezdanitelných částí základu daně.

Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.16, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období. Evidenci nových slev na dani. Nová sazba daně - (24 %).

Silniční daň – vzor tiskopisu č.10 upravená pro rok 2006.

Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006. V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2006 a pro výpočet nové sazby roku 2007.

Zdravotní pojištění podnikatele – nový vzor tiskopisu s novými koeficienty za rok 2006 a s upravenými výpočty pro toto období.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.12. Grafické úpravy a zohlednění změn vyplývajících z legislativních úprav zákona o daních z příjmu, které se týkají zejména daňového zvýhodnění.

Příloha k vyúčtování č.1 - Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č.6. Upravený formulář pro rok 2006.

Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 7. Nový sloupeček předmět opravy, další položky a grafické změny formuláře.

Vyúčtování daně vybírané srážkou – nový vzor tiskopisu č. 10. Grafické změny formuláře.

Veškerá daňová přiznání naleznete na CD ve složce Poučení_Daň_2006 ve formátu pdf.

Daňová evidence

 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled > možnost zakliknout příznak Pouze řádky označené Krácení daně u nákupů a potom se zobrazí, resp. vytisknou pouze řádky, které byly při zadání dokladu označeny tímto příznakem.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > možnost zakliknout příznak Zobrazení a úprava před tiskem u Souhrnného hlášení. Před tiskem tohoto hlášení je potom možnost upravit výsledné hodnoty.
 • Faktury vydané – u položek Text 1 a Text 2 jste při psaní textu informování o počtu znaků, které ještě zbývají do konce řádku. Pokud omylem pokračujete v psaní toho samého slova na dalším řádku, jste na toto upozorněni ”pípnutím” počítače.

 Účetnictví

 • Kniha DPH > záložka Detailní přehled > možnost zakliknout příznak Pouze řádky označené Krácení daně u nákupů a potom se zobrazí, resp. vytisknou pouze řádky, které byly při zadání dokladu označeny tímto příznakem.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > možnost zakliknout příznak Zobrazení a úprava před tiskem u Souhrnného hlášení. Před tiskem tohoto hlášení je potom možnost upravit výsledné hodnoty.
 • Faktury vydané – u položek Text 1 a Text 2 jste při psaní textu informování o počtu znaků, které ještě zbývají do konce řádku. Pokud omylem pokračujete v psaní toho samého slova na dalším řádku, jste na toto upozorněni ”pípnutím” počítače.

 Mzdy 

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2007. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Změny v platbách zdravotního pojištění – vyměřovací základ pro osoby za které je stát plátce zdravotního pojištění se mění z částky 4 709 Kč na částku 5 035 Kč. Z toho vyměřovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 680 Kč.
 • Nová minimální mzda 8000 Kč – automaticky se nastaví při změně období na leden 2007.
 • U velkých mezd změna redukčních hranic z 510 Kč na 550 Kč a z 730 Kč na 790 Kč. Automaticky se nastaví při změně období na leden 2007.
 • Při změně na leden 2007 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2007.
 • Při změně na leden 2007 se automaticky nastaví nové sazby stravného pro tři časová pásma pracovních cest. Vzhledem ke změně výpočtu a krácení stravného byla v soupiskách mezd zpřístupněna editace sazba u kódů 37, 38, 39.
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ – nová evidence, která se spouští přímo z menu Mzdy. Lze zde evidovat přihlášky a odhlášky pro jednotlivé zaměstnance. Při zadání nového zaměstnance se dosadí veškeré údaje z karty zaměstnance a konfigurace. Údaje lze individuálně upravovat. Pomocí tlačítka Kopie lze vytvořit další kopie karty, kde lze zaznamenat změny, případně opravy. Tisk lze provádět stejně jako dříve jak na originální tiskopis OSSZ, tak na tiskopis pro interní potřeby organizace.
 • Roční zúčtování daně – nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění č.11 pro rok 2006. Zohlednění nových slev a jiných daňových skupin a sazeb.

Adresář 

 • Město – prodloužení názvu města na 30 znaků.

 Sklady

 • Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Zařazení do skupin. V okně Zařazení do skupin je ve spodní části sekce Vygenerování nových skladových položek..., kde lze zadat sklad a skupinu na základě které generujete skladové karty. V dalších polích zvolíte do jakého skladu a skupiny mají být nové karty zařazeny. Pak kliknete na tlačítko Vygenerování skladových položek a potvrdíte hlášku.
 • Příjem, prodej fakturou, prodej hotově, prodej pokladnou, výdej – při rušení dokladu, přidání nového dokladu, či editaci dokladu je kontrolován datum příjmu, resp. datum prodeje či výdeje na uzavřené období z účetnictví. Pokud toto datum spadá již do uzavřeného období, nebude možné doklad zrušit, editovat či nebude možné u nového dokladu zapsat datum s tímto obdobím.
 • Skladová karta > Hodnoc.dealerů > toto hodnocení lze kromě klasického tiskového výstupu, zobrazit i v řádkovém listovacím formátu pomocí nového tlačítka Náhled. V tomto okně lze data spracovávat dalším způsobem – např. exportovat do Excelu, či vytvářet speciální tisky.
 • Prodej fakturou > Tisk > při použití spřažených položek (pro generování řádku s cenou pro likvidaci elektroodpadu) lze nyní jak při tisku faktur, tak při tisku dodacích listů nastavit řazení podle spřažených položek. Při tisku budou potom spřažené řádky tištěny hned za skladovou položkou k ní příslušející, né až na konci dodacího listu resp. faktury s detailními řádky.
 • Prodej fakturou > nové tlačítko Faktura, přes které lze vystavit fakturu stejným způsobem jako přes záložku Vystavení faktury. Toto tlačítko je i v okně Editace dodacích listů (případně Nový dodací list), kde lze při vystavení nového dodacího listu provést ihned fakturaci bez uzavírání editačního okna.