UpGrade 2/2002
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Účetnictví

Adresář 

Sklady

Objednávky

Montáž a výroba

Mzdy

 

Přečíslování telefonů po 21.9.2002

UpGrade 2/2002 obsahuje samostatný program Telefony. Z instalačního CD ze záložky Další software si lze nainstalovat program Telefony pomocí tlačítka Přečíslování telefonu, nebo si lze tento program přímo spustit z CD pomocí tlačítka Přečíslování telefonu v úvodním programu, který se spustí po vložení CD. Program slouží na zjištění nového čísla telefonu po 21.9.2002. Do políčka se zadá staré číslo telefonu včetně předčíslí a program Vám zobrazí nové číslo.

UpGrade řeší i automatické přečíslování v Adresáři firem.

Účetnictví

Kniha majetku

Změna názvů na kartách na DHM, DNHM, DDNHM (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek) a DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek). V HM další položka na rozlišení DDNHM, nové položky datum pořízení (odlišná od počátku odepisování), způsob využití a způsob vyřazení.

Aktualizovaný účtový rozvrh – aktualizace účtového rozvrhu o nové účty dle opatření MF č.j. 281/89759/2001. Po reinstalaci je potřeba v menu Servis > Obnova a aktualizace dat spustit aktualizaci účtového rozvrhu pomocí tlačítka Aktualizace účtového rozvrhu.

Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha – nové formuláře.

Kniha majetku – DHM a DNHM

Možnost zaúčtovat měsíční účetní odpisy průběžně jednou za měsíc do Interních dokladů. Přesnější sledování nákladů (zohlednění odpisů). Tuto akci lze spustit z menu Odpisy > Účetní odpisy tlačítko Zaúčtovat.

Bankovní výpisy

Detailní sestava po jednotlivých obratech se zůstatky za jednotlivé obraty (v menu Banka > Kontrola bankovních výpisů). Použití při dohledání špatného zaúčtování, pokud nesouhlasí zůstatek nebo při tisku výpisu, pokud používáte homebanking.

Faktury vydané a Kniha závazků

U doplatkových faktur je možnost opravovat i řádky s vygenerovanou zálohou (výhodné pro změnu částky u odepsané zálohy, pokud není v plné výši).

Adresář

Přečíslování telefonních čísel po 21.9.2002

Po spuštění Adresáře firem lze v menu spustit volbu Přečíslování telefonních čísel dne 22.září 2002. Po spuštění této volby se zobrazí adresář firem s přečíslovanými telefony. Přečíslují se pouze telefony, které mají předčíslí. Po stisknutí klávesy Esc můžete přečíslované telefony uložit do adresáře firem. Telefony v tabulce lze přímo editovat. Lze například doplnit předčíslí, případně starý telefon vymazat, přečíslování uložit a po novém spuštění se přečíslují i další upravené telefony. Další možností je zadat do sloupce Původní tel.č. staré tel.číslo a v sloupci Nové tel.č. se zobrazí transformované telefonní číslo, které lze překopírovat do jakéhokoliv sloupce s telefonním číslem. Před manipulací s telefonními čísly doporučujeme provést zálohu dat a nedoporučujeme ukládat transformovaná čísla před 22.září, neboť nelze zjistit z nového čísla staré !

Změna nových telefonních předvoleb v číselníku UTO.

Sklady

Prodej fakturou

Vystavení faktury – pomocí tlačítka seznam pohledávek lze do Závěrečného textu natáhnout seznam nezaplacených pohledávek fakturované firmy.

Přehledy > Výdej

Deník tržeb (zakliknutím příznaku Deník tržeb detailně se zobrazí Deník tržeb s rozúčtováním DPH po dokladech).

Prodej fakturou a prodej hotově

Vyřízování více zakázek z jednoho prodeje. Tato volba se zpřístupní v menu Společné soubory > Konfigurace systému > tlačítko <Objednávky> zaklikněte volbu Párování jednoho dokladu s více zakázkami. U každého řádku prodejky nebo dodacího listu lze nastavit individuálně číslo zakázky a tyto řádky budou po ukončení dokladu spárovány se zadanou zakázkou.

Inventura – Skladová karta

Tlačítko Inventura – možnost zapsat fyzický stav skladové položky s tím, že se automaticky vypočítá rozdíl mezi stavem v PC a fyzickým stavem. Při ukončení lze automaticky vystavit korekční výdejku s rozdílovými hodnotami (v textu výdejky je Inventura), která automaticky zkoriguje stav skladu.

Stálá nákupní cena

Při příjmu je možnost zapsat si stálou nákupní cenu, na základě které se počítá rabatem prodejní cena. Tato cena se žádným přepočtem nemění a uživatel ji může změnit pouze přepsáním na příjemce, či v přecenění ve skladové kartě.

Objednávky

Objednávky

Možnost vytvoření e-mailové objednávky přímo z programu. Po spuštění okna Objednávky stisknete tlačítko Tisk a zde lze vybrat tlačítko E-mail po kterém se zobrazí okno Příprava e-mailu. Zde lze doplnit Předmět e-mailu a případně si pomocí tlačítka Příloha prohlédnout HTML stránku, která se automaticky připojí k e-mailu jako příloha. Dále lze pomocí tlačítka Nastavení provést nastavení pošty (doporučujeme provést stejné nastavení, jaké máte v Outlooku). Pomocí tlačítka Odeslat se program připojí k internetu a pošlu odešle. Po odeslání pošty zkontrolujte, zda se telefonické spojení od internetu odpojilo.

Montáž a výroba

Normy výrobku

Položka Nepřepočítávat. Při označení A (ano) se nebude položka při zadání normy do montáže a výroby přepočítávat na základě zadaného množství v montáži a výrobě. Například : v normě mám 1m hadice a 2 ks spojky (označeno nepřepočítávat A – ano). V montáži a výrobě si vyberu 10 x tuto normu. Ze skladu se mi odečte 10 m hadice a pouze 2 ks spojky podle normy (byla označena, že se nepřepočítává).

Montáž a výroba

Při editaci detailních řádků je možnost stisknout klávesovou kombinaci Ctrl + Ins a vytvořit kopii aktivního řádku.

Mzdy

Stravenky

Pokud použijete kód 41 – Stravenky, lze nyní provést zaúčtování do pokladního deníku a interních dokladů (podvojné účetnictví) i s rozúčtováním DPH. Sazbu DPH pro rozúčtování stravenek si zadejte v menu Společné soubory>Konfigurace mezd do políčka Stravné (DPH). Dále v menu Mzdy > Číselník kódů mezd si změňte u kódu 41 účty na MD 331 a DAL 213 (ceniny) pro správné rozúčtování. Bližší informace o účtování stravenek najdete na našem webu Účetní rubrice.

Evidenční list důchodového pojištění

Na zkušebních příkladech s atypickými daty byly prověřeny různé situace výpočtů a program byl upraven i na tyto situace.

Zápočtový list

Při některých situacích (např. pokud chybějí předcházející data nebo nejsou úplná) je potřeba zadat či změnit průměry. K tomuto účelu slouží obrazovka Průměry, která se otevře těsně před tiskem, či prohlížením zápočtového listu.