UpGrade 2/2010
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2010 programu Win Ekonom verze 6.10.2

Obecné

 • Pro uživatele, kteří používají elektronický systém nápovědy (klávesa F1 v programu, nebo volba Nápověda plus, resp. Nápověda standard přes Start > Programy > Win Systém ve Windows) byl tento help kompletně doplněn a rozšířen o popis novinek v programu.

Daňová evidence

 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – nový příznak Sumarizace u Detailní sestavy dle odběratele, po zakliknutí se sestava tiskne bez detailních řádků, tisknou se pouze sumy pohledávek pro jednotlivé odběratele.
 • Příkazy k úhradě - Homebanking - formát ABO – struktura exportního souboru byla doplněna o vnitřní číslování souboru, což umožňuje vystavit více příkazů k úhradě během jednoho dne.

Účetnictví

 • Interní doklady – při přímém použití účtu DPH (standardně 343, ale bere se podle účtu nastaveného v Konfiguraci účetnictví) se zpřístupní nová položka Č.DPH, kde lze vybrat řádek DPH na který se částka zanese do Knihy DPH. Tato možnost odstraňuje disproporce mezi Knihou DPH a účtem dph v Hlavní knize, pokud se účet dph použil v interních dokladech mimo standardní rozúčtování DPH.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – nový příznak Sumarizace u Detailní sestavy dle odběratele, po zakliknutí se sestava tiskne bez detailních řádků, tisknou se pouze sumy pohledávek pro jednotlivé odběratele.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – nové tlačítko Neuhrazené pohledávky z Hlavní knihy. Po zadání rozmezí datumu zdanitelného plnění a výběru saldokontního účtu se podle variabilního symbolu spáruji pohledávky s úhradami z hlavní knihy a výsledek i s rozdíly se zobrazí ve výstupním souboru.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace - nový příznak Třídit podle střediska. Po zakliknutí lze zadat středisko a sestavy pohledávek se zobrazují odfiltrované podle tohoto střediska.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace – nový příznak Sumarizace u Detailní sestavy dle dodavatele, po zakliknutí se sestava tiskne bez detailních řádků, tisknou se pouze sumy závazků pro jednotlivé dodavatele.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace – nové tlačítko Neuhrazené závazky z Hlavní knihy. Po zadání rozmezí datumu zdanitelného plnění a výběru saldokontního účtu se podle variabilního symbolu spáruji závazky s úhradami z hlavní knihy a výsledek i s rozdíly se zobrazí ve výstupním souboru.
 • Kniha závazků > Editace resp. Nový záznam – nově je k dispozici údaj Středisko, který se do Hlavní knihy přiřadí k saldokontnímu účtu na straně DAL. Tento údaj byl doplněn pro lepší filtraci závazků podle středisek.
 • Kniha závazků > záložka Rekapitulace - nový příznak Třídit podle střediska. Po zakliknutí lze zadat středisko a sestavy závazků se zobrazují odfiltrované podle tohoto střediska.
 • Příkazy k úhradě - Homebanking - formát ABO – struktura exportního souboru byla doplněna o vnitřní číslování souboru, což umožňuje vystavit více příkazů k úhradě během jednoho dne.

Sklady

 • Příjem – nové tlačítko Storno příjemky – po kliknutí vystaví novou příjemku na základě aktuální příjemky s položkami, kde množství má otočené znaménko. Lze využít pokud máme uzavřené sklady pro daný měsíc ve kterém je vystavena příjemka a potřebujeme udělat korekce příjemky do aktuálního měsíce - po automatickém vystavení storno příjemky lze tím samým způsobem vystavit příjemku s kladným množstvím a v ní provést úpravy a korekce.
 • Menu Sklady > Pomocné soubory > Uzávěrka měsíce – pomocí této volby lze uzavřít jednotlivé měsíce pro skladovou část programu. Měsíc se uzavře tak, že se pomocí tlačítka Nový přidá záznam pro měsíc který chceme uzavřít. Otevření měsíce se provede smazáním tohoto záznamu. Uzavření měsíce zablokuje úpravy veškerých dokladů, v daném období, které by mohly změnit stav reglety (sestava zobrazující stav skladu zpětně k určitému datu).
 • Skladová karta > záložka Regleta > tlačítko Rekonstrukce nákupních cen – pomocí této volby lze provést zpětnou rekonstrukci nákupních cena na veškerých dokladech z kterých se počítá regleta a následně dané období uzavřít. Tuto akci je vhodné provádět pokud zadáváte výdejky za skladu před pořízením příjmu, čímž se do těchto výdejek (týká se i prodejek, dodacích listů a převodek) doplní nesprávná průměrná nákupní cena. Pro správný výpočet je potřeba mít v pořádku počáteční stavy skladů na skladových kartách.
 • Skladová karta > nový údaj Ekonomický limit – do tohoto údaje lze zadávat optimální množství skladové položky. Údaj lze využít v Objednávkách > Přehledy - zakliknutí volby Požadavky na objednávky - zobrazení Ekonomického limitu pro optimálnější rozhodnutí o požadavku na objednávku.
 • Skladová karta > nové údaje Sleva pro internet (lze využít při propojení na internetové obchody, či jako doplňující informaci při prodeji přes internet) a Obrázek č.3 (na samostatné záložce, lze využít při vytváření katalogů, či při exportu dat na internet).
 • Skladová karta > nová záložka Dokumenty. Po přepnutí na tuto záložku a klinutí na tlačítko Editovat se zobrazí okno, kde lze zadávat odkazy na dokumenty vztahující se k dané skladové položce. Kliknutím na náhled v pravé části okna lze zobrazit dokument v příslušném prohlížeči dokumentů. Lze přiřazovat jak grafické soubory, tak textové soubory. Odkazy lze využít např. na soubory se záručními listy, podrobné popisy zboží, grafické návody atd. Lze prakticky doplnit neomezený počet dokumentů.

Mzdy

 • Měsíční mzdy - výplatnice - na výplatní pásce se nyní zobrazuje pod údajem Nárok na dovolenou i údaj Náklady za zaměstnance. Tento údaj zahrnuje veškeré náklady na zamšstnance, tedy i kompletní odvody sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel a které se nepromítají do výplatní pásky.
 • Evidenční listy důchodového pojištění – při přidání nového záznamu se přednastaví kód průběhu pojištění na 1++ místo původního 0++. Automaticky se také doplní Kód OSSZ (číslo okresu) z Konfigurace mezd. Dále se automaticky aktualizují údaje stát, místní příslušnost OSSZ, pošta a MR.
 • Od 1.6.2010 dochází ke změně výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a to tak, že se zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice zvyšuje ze současných 90% na 100% a zároveň se se zvyšuje procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 60% na 70% denního vyměřovacího základu.
 • Od 1.6.2010 se také ruší třídenní karenční doba u ošetřovného. To znamená, že OSSZ/PSSZ od června 2010 budou poskytovat ošetřovné v prvních třech dnech potřeby ošetřování.