UpGrade 1/2015
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2015 programu Win Ekonom verze 6.15.1

DAŇ za rok 2014

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2014.

 • Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.21. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Do formulářů byly zapracovány nové položky – odpočet na podporu odborného vzdělávání a sleva za umístění dítěte. V části “Přílohy DAP:” byla potvrzena nová potvrzení. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.10. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.10. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.25, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upravená pro rok 2014. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML pro zaslání dat přehledu přes datovou schránku. Pro přesnější odeslání dat byly doplněny do editace nové položky a některé byly rozděleny.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Byla zrušena maximální hranice pojistného. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Bylo doplněno nové tlačítko “PDF formulář”. Po kliknutí na tlačítko se připraví pdf soubor předvyplněný údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
 • Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 (89 324 14, I/2015). V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2014 a pro výpočet nové zálohy roku 2015. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru OSVC2014.XML pro zaslání dat přehledu přes datovou schránku. Pro přesnější odeslání dat byly doplněny do editace nové položky a některé byly rozděleny.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č.21. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 15. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 14. Byl upraven formulář pro rok 2014. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci.

Obecné

 • Servis > Zálohování a obnova dat > při zálohování aktuálního datového adresáře je název záložního zip souboru rozšířen o název datového adresáře. Např. při zálohování datové složky základní byl při zálohování aktuálního datového adresáře, zálohovaného dne 22.12.2014 pojmenován _141222.zip, nyní bude _141222_základní.zip. Výhoda je u zálohování několika datových složek, že vzájemně nepřepíší zálohy, ale vytvoří nové zálohové soubory zip. U zálohy typu “Všechny datové adresáře” zůstává název souboru zip stejný, např. _141222.zip.

Daňová evidence

 • Bankovní výpisy > šedivé podbarvení řádků s rozúčtovaným DPH. U řádků, které byly rozúčtovány a rozděleny na řádky základ a DPH, byl pro přehlednější zobrazení řádek s DPH podbarven šedivě. Tato změna podbarvení byla provedena jak v základním, tak v editačním okně.
 • Pokladní deník > šedivé podbarvení řádků s rozúčtovaným DPH. U řádků, které byly rozúčtovány a rozděleny na řádky základ a DPH, byl pro přehlednější zobrazení řádek s DPH podbarven šedivě. Tato změna podbarvení byla provedena jak v základním, tak v editačním okně.
 • Upomínky a penále > při vystavení upomínky byl seznam pohledávek před vystavením upomínky doplněn o vyhledávací a filtrovací tlačítka (tlačítka Hledat a Výběr). Dále byla do seznamu doplněna tlačítka Označit a Odznačit vše pro urychlené označení, resp. odznačení pohledávek pro vystavení upomínek. Dále byla rozšířena možnost vystavit až 6 upomínek z jedné pohledávky ze stávajících 4 upomínek.
 • Faktury vydané – při zaúčtování doplatkové fakturycelkovou částkou 0 a vyčísleným DPH, lze při potvrzení dotazu ”Provést zaúčtování rozdílu DPH do Interních dokladů” provést automatické zaúčtování částky DPH do Interních dokladů a Peněžního deníku. Tímto se sníží výnos v peněžním deníku o částku DPH z celkové sumy doplatkové faktury.
 • Kniza závazků – pokud provádíte při nákupu krácení DPH, lze při rozúčtování závazku provést označení tlačítkem ”Krácení u nákupu” i u řádků 10 a 11 určených pro Režim přenesené daňové povinnosti. Řádky se pak správně zařadí i v Knize DPH do kolonek Krácený odpočet.
 • Zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10%. Zboží podléhající této sazbě jsou dětská výživa, léky, veterinární léčiva a knihy. V menu Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH se automaticky přidala položka ”2. Snížená sazba DPH”, která je předvyplněna 10%. Doplnění položek pro DPH s 10% sazbou provedete v menu Pomocné soubory > Číselník kódů DPH > tlačítko “Aktualizace 2015”. Doplní se nové kódy č.16 a č.38. Druhá snížená sazba DPH se zohlední ve všech agendách, kde se pracuje s DPH.
 • Kniha DPH > od roku 2014 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.19. Byl aktualizován i formát XML pro podávání DPH elektronickou cestou.

Účetnictví

 • Bankovní výpisy > šedivé podbarvení řádků s rozúčtovaným DPH. U řádků, které byly rozúčtovány a rozděleny na řádky základ a DPH, byl pro přehlednější zobrazení řádek s DPH podbarven šedivě. Tato změna podbarvení byla provedena jak v základním, tak v editačním okně.
 • Pokladní deník > šedivé podbarvení řádků s rozúčtovaným DPH. U řádků, které byly rozúčtovány a rozděleny na řádky základ a DPH, byl pro přehlednější zobrazení řádek s DPH podbarven šedivě. Tato změna podbarvení byla provedena jak v základním, tak v editačním okně.
 • Upomínky a penále > při vystavení upomínky byl seznam pohledávek před vystavením upomínky doplněn o vyhledávací a filtrovací tlačítka (tlačítka Hledat a Výběr). Dále byla do seznamu doplněna tlačítka Označit a Odznačit vše pro urychlené označení, resp. odznačení pohledávek pro vystavení upomínek. Dále byla rozšířena možnost vystavit až 6 upomínek z jedné pohledávky ze stávajících 4 upomínek.
 • Kniza závazků – pokud provádíte při nákupu krácení DPH, lze při rozúčtování závazku provést označení tlačítkem ”Krácení u nákupu” i u řádků 10 a 11 určených pro Režim přenesené daňové povinnosti. Řádky se pak správně zařadí i v Knize DPH do kolonek Krácený odpočet.
 • Zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10%. Zboží podléhající této sazbě jsou dětská výživa, léky, veterinární léčiva a knihy. V menu Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH se automaticky přidala položka ”2. Snížená sazba DPH”, která je předvyplněna 10%. Doplnění položek pro DPH s 10% sazbou provedete v menu Pomocné soubory > Číselník kódů DPH > tlačítko “Aktualizace 2015”. Doplní se nové kódy č.16 a č.38. Druhá snížená sazba DPH se zohlední ve všech agendách, kde se pracuje s DPH.
 • Kniha DPH > od roku 2014 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.19. Byl aktualizován i formát XML pro podávání DPH elektronickou cestou.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2015. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2015. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2015 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2015.
 • Pro rok 2015 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2014. Měsíční sleva na dítě se v roce 2015 mění podle počtu dětí. Na první dítě zůstává stejná jako v roce 2014 (1 117 Kč), na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč na 1 317 Kč a na třetí a další dítě se zvyšuje o 300 Kč na 1 417 Kč. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2015 zvyšují.
 • V menu Zaměstnanci > záložka Daňové údaje > tlačítko “Úlevy na děti” > nová položka Pořadí. Tuto položku vyplňte pouze v případě, pokud si zaměstnanec uplatňuje pouze některé děti, např. 2.dítě, na které má nárok na vyšší slevu. Pokud si zaměstnanec uplatňuje všechny děti, není potřeba údaj vyplňovat.
 • Od roku 2015 se zvyšuje minimální mzda z 8 500 Kč na 9 200 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2015. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 55 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1148 Kč na částku 1 242 Kč.
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 200 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2015. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy.
 • V programu byla zvýšena hranice pro solidární zvýšení daně na 106 444 Kč měsíčně z původní částky 103 768 Kč měsíčně platící pro rok 2014.
 • Od 1. ledna 2015 přestává ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ.
 • S účinností od 1.7.2014 se zvýšil vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází navýšení na 6 259 Kč. Měsíční platba se zvýšila na 845 Kč. Tato změna byla zakódována do softwaru.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.19 za rok 2014. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. V ročním zúčtování byla zohledněna nová “Sleva na dani za umístění dítěte” na řádku 18a. Slevu lze uplatnit již za rok 2014 a lze ji uplatnit až do výše 8 500 Kč za rok (do výše minimální mzdy v daném roce).
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 22 a dále bylo upraveno i aktualizační okno pro tento formulář.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.9. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.9. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2015 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Ze softwaru lze nyní připravit pdf soubor předvyplněný údaji, který lze následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Měsíční přehled pro zdravotní pojištění – pro správné vytvoření souboru pdf je potřeba v Adresáři firem na záložce Mzdy správně zařadit zdravotní pojišťovnu.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2015
 • Pro rok 2015 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 888 Kč, druhá redukční hranice 1 331 Kč a třetí redukční hranice 2 662 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky
 • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2015 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání musí mít uživatel zřízenu datovou schránku. Do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) odešlete xml soubor, který vytvoříte podle následujích postupů :
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
 • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.
 • V návaznosti na legislativní změny o pojistném na sociální zabezpečení byl nově upraven tiskopis “Přehled o výši pojistného” pro rok 2015. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Dále byl upraven kód procentní sazby pojistného v editaci Přehledu a zablokován na hodnotě 1 (základní sazba).
 • Adresář firem

  Sklady

 • Zrychlení výběrů skladových položek přes SQL výběry > při zakliknuté volbě v Konfiguraci skladů se výběr skladových karet do lokálního souboru projeví i v zakázkách a objednávkách. Výhoda tohoto výběru je, že v lokálním souboru lze bez zpomalení dat provádět další výběry pomocí tlačítka Výběr. Zapnutí této volby se dále projeví v příjmu, prodeji fakturou, prodeji hotově a výdeji ze skladů. Dále se projeví ve výběrech na skladové kartě.
 • Zrychlení výběrů skladových položek přes SQL výběry > nyní lze v přístupových právech nastavit pro každou agendu (příjem, prodej fakturou, prodej hotově, skladová karta, výdejky, převodky, objednávky a zakázky) a každého uživatele výběr ze skladových položek. Tento SQL výběr je prováděn na lokální úrovní, či-li při další práci již není bržděn přenosy na lokální síti.
 • Zálohové faktury > záložka Vystavení faktury – při zaúčtování doplatkové fakturycelkovou částkou 0 a vyčísleným DPH, lze při potvrzení dotazu ”Provést zaúčtování rozdílu DPH do Interních dokladů” provést automatické zaúčtování částky DPH do Interních dokladů a Peněžního deníku. Tímto se sníží výnos v peněžním deníku o částku DPH z celkové sumy doplatkové faktury.
 • Prodej fakturou a vystavení faktury – v této agendě byla zohledněna nová “2. Snížená sazba DPH”.
 •