UpGrade 2/2016
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2016 programu Win Ekonom verze 6.16.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7 resp. Windows 8, či nový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”. Instalace plus a standard pro 64-bit Windows respektují cesty k instalaci zvlášť u plus a standard.

Daňová evidence

 • Pomůcky > Konfigurace systému – byla rozšířena políčka pro zadání adresy firmy, kontaktních údajů a emailu. Při zápisu do políčka se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře. Údaje o firmě se zobrazují na většině výstupních sestav.
 • Pokladní deník > Editovat – u políčka DIČ v detailních řádcích je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. Stejné tlačítko je i v okně ”DIČ a doklad dodavatele”, které se zobrazí pří výdeji nad 10 000 Kč.
 • Faktury vydané > záložka Přehledy > byl přidán nový příznak “Souhrnný přehled”. Po zakliknutí příznaku se po kliknutí na tlačítko “Náhled” zobrazí seznam pouze ze základních údajů faktury (hlavička faktury – co řádek to faktura). Volba slouží například pro rychlé součty pro zadaného odběratele v zadaném časovém období.
 • Faktury vydané > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. Na záložce Odběratel lze tlačítko ”i” nalézt u políčka DIČ.
 • Konfigurace daňové evidence > záložka Fakturace, nová volba “Nedoplňovat automaticky úvodní a závěrečný text z poslední faktury od daného odběratele”, po zakliknutí se nebude u nové faktury vydané doplňovat úvodní a závěrečný text z poslední faktury od daného odběratele.
 • Kniha pohledávek > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.
 • Kniha závazků > Editovat – u políčka Dodavatel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. U políčka Bank.účet je tlačítko ”Ověření”, kde lze zjistit u českých plátců příznak spolehlivosti plátce a zobrazit seznam registrovaných bankovních účtů.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – byla doplněna nová položka číslo orientační vedle položek ulice a čísla popisného. Tato položka se využívá v XML souboru pro hlášení DPH a Kontrolní hlášení.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – po přijetí novely zákona o DPH (243/2016 Sb.) byl upraven formulář DPH (tisk a aktualizace) na vzor č.20.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – byl přidán nový příznak “Matematické zaokrouhlení DPH”. Po zakliknutí příznaku se závěrečné hodnoty DPH zaokrouhlují matematicky, což v některých případech dá bližší hodnoty pro kontrolu při načtení do portálu EPO.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Kontrolní hlášení" seznamu řádků byly pro větší přehlednost podbarveny Věty A2 a B1 hnědou barvou a věty A5 a B3 žlutou barvou.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Kontrolní hlášení" v okně “Kontrolní hlášení DPH” lze nyní pomocí tlačítka “Tisk” resp. “Náhled” vytisknout opis kontrolního hlášení řazený podle oddílů včetně kontrolního oddílu C. Opis lze např. použít pro archivaci odeslaných dat v uzavřeném kontrolním hlášení.
 • Kniha DPH > při použití typu dodatečné DPH byly upraveny výpočty pro řádky 64 a 65, dojde k jejich vynulování.

Účetnictví

 • Pomůcky > Konfigurace systému – byla rozšířena políčka pro zadání adresy firmy, kontaktních údajů a emailu. Při zápisu do políčka se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře. Údaje o firmě se zobrazují na většině výstupních sestav.
 • Pokladní deník > Editovat – u políčka DIČ v detailních řádcích je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. Stejné tlačítko je i v okně ”DIČ a doklad dodavatele”, které se zobrazí pří výdeji nad 10 000 Kč.
 • Faktury vydané > záložka Přehledy > byl přidán nový příznak “Souhrnný přehled”. Po zakliknutí příznaku se po kliknutí na tlačítko “Náhled” zobrazí seznam pouze ze základních údajů faktury (hlavička faktury – co řádek to faktura). Volba slouží například pro rychlé součty pro zadaného odběratele v zadaném časovém období.
 • Faktury vydané > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. Na záložce Odběratel lze tlačítko ”i” nalézt u políčka DIČ.
 • Konfigurace účetnictví > záložka Fakturace, nová volba “Nedoplňovat automaticky úvodní a závěrečný text z poslední faktury od daného odběratele”, po zakliknutí se nebude u nové faktury vydané doplňovat úvodní a závěrečný text z poslední faktury od daného odběratele.
 • Kniha pohledávek > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.
 • Kniha závazků > Editovat – u políčka Dodavatel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. U políčka Bank.účet je tlačítko ”Ověření”, kde lze zjistit u českých plátců příznak spolehlivosti plátce a zobrazit seznam registrovaných bankovních účtů.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – byla doplněna nová položka číslo orientační vedle položek ulice a čísla popisného. Tato položka se využívá v XML souboru pro hlášení DPH a Kontrolní hlášení.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – byl přidán nový příznak “Matematické zaokrouhlení DPH”. Po zakliknutí příznaku se závěrečné hodnoty DPH zaokrouhlují matematicky, což v některých případech dá bližší hodnoty pro kontrolu při načtení do portálu EPO.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Kontrolní hlášení" seznamu řádků byly pro větší přehlednost podbarveny Věty A2 a B1 hnědou barvou a věty A5 a B3 žlutou barvou.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Kontrolní hlášení" v okně “Kontrolní hlášení DPH” lze nyní pomocí tlačítka “Tisk” resp. “Náhled” vytisknout opis kontrolního hlášení řazený podle oddílů včetně kontrolního oddílu C. Opis lze např. použít pro archivaci odeslaných dat v uzavřeném kontrolním hlášení.
 • Kniha DPH > při použití typu dodatečné DPH byly upraveny výpočty pro řádky 64 a 65, dojde k jejich vynulování.

Mzdy

 • Od 1.5.2016 se zvýšilo daňové zvýhodnění na 2 resp. 3 a další dítě. Zvýšení bylo automaticky doplněno do výpočtu, nemusí se již používat příznak pro zvýšení v Konfiguraci mezd (příznak byl z Konfigurace odstraněn). Zvýšení daňového zvýhodnění platí zpětně od ledna 2016 a bude dorovnáno v ročním zúčtování daně v roce 2017.

Sklady

 • Příjem na sklad > Editovat – u políčka Dodavatel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.
 • Příjem na sklad > Konfiguraci skladů v části ”Objednávky” lze zakliknout volbu "Výběr ze všech objednávek v příjmu". Volba zajistí, že v příjmu na sklad při výběru objednávky se budou zobrazovat veškeré objednávky bez ohledu na to zda jsou vyřízené, resp. mají třeba záporné množství.
 • Prodej fakturou > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.
 • Prodej fakturou > Editovat – u přepínače ”Přenesená daňová povinnost…” je nové tlačítko “Změna sazby DPH”. Pokud máte již na dodacím listě zadány položky a potřebujete vynulovat kolonku DPH zaklikněte volbu ”Přenesená daňová povinnost…” a potom tlačítko “Změna sazby DPH”. Při odkliknuté volbě ”Přenesená daňová povinnost…” se do kolonky DPH dosadí sazba DPH ze skladových karet.
 • Prodej fakturou > Editovat – bylo doplněno nové políčko název č.2 za standardním názvem položky. Políčko lze použít jako doplňující název položky, případně poznámku. Do tisku faktur a dodacích listů lze případně tuto položku doplnit pod názvem NAZEV2.
 • Konfigurace skladů – nový příznak "Název položky - poslední údaj při editaci řádku u prodeje" (v části “Výběry skladových položek při prodeji”). Při zakliknutí příznaku je při editaci řádku v prodeji poslední údaj Název skladové položky. Pomocí této volby se zrychlí práce pokud měníte název položky na dokladě. Standardně je tento údaj přeskočen a musí se pro editaci na něho kliknout myší.
 • Prodej hotově > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.
 • Prodej pokladnou – pří výběru ze skladů lze použít pro odfiltrování položek volbu “SQL výběry ze skladových karet”. Tuto volbu lze zapnout v Konfiguraci skladů > zakliknutím ”Použití SQL výběru skladů (zrychlení výběru na síti)”. Zrychlení nastane v případě výběrů ze skladových karet (tlačítko “Výběr” resp. klávesa F8) při práci více počítačů na síti. V Přístupových právech lze pro každého uživatele nastavit, zda bude tento zrychlený výběr používat nebo ne.
 • Skladová karta > záložka Regleta - nový příznak “Zobrazit regletu v inventurním zobrazení”. Po výpočtu souhrnné reglety se při zakliknutém příznaku zobrazí regleta v řádkovém zobrazení se základními položkami skladové karty (sklad, skupina, číslo, název, mj) a stavem skladu, cenou za MJ a cenou celkem vypočítanou k nastavenému datu.
 • Zakázky > Editovat – u políčka Odběratel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. Na záložce Odběratel lze tlačítko ”i” nalézt u políčka DIČ.
 • Objednávky > Editovat – u políčka Dodavatel je nové tlačítko ”i”. Po kliknutí na tlačítko lze podle DIČ zadaného v Adresáři firem ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce.

Montáž a výroba

 • Výrobní a montážní listy > editační obrazovka > pro detailnější popis montážního listu byla položka poznámka rozšířena na 100 znaků. Při zápisu poznámky se počet zbývajících znaků zobrazuje v informačním okně vpravo nahoře.
 • Výrobní a montážní listy, nabídky, normy výrobků – pří výběru ze skladů lze použít pro odfiltrování položek volbu “SQL výběry ze skladových karet”. Tuto volbu lze zapnout v Konfiguraci skladů > zakliknutím ”Použití SQL výběru skladů (zrychlení výběru na síti)”. Zrychlení nastane v případě výběrů ze skladových karet (tlačítko “Výběr” resp. klávesa F8) při práci více počítačů na síti. V Přístupových právech lze pro každého uživatele nastavit, zda bude tento zrychlený výběr používat nebo ne.

Adresář

 • Adresář firem > editační obrazovka > u políčka DIČ je nové tlačítko ”Ověření plátce DPH”. Po kliknutí na tlačítko lze ověřit zadané DIČ a v případě platnosti se zobrazí název a adresa plátce. Ověřit lze veškeré plátce v členských zemích EU, tedy i české plátce. U políčka Bank.účet je tlačítko ”Ověření reg.účtů”, kde lze zjistit u českých plátců příznak spolehlivosti plátce a zobrazit seznam registrovaných bankovních účtů.
 • Adresář firem > editační obrazovka > u políčka IČO je nové tlačítko ”aplikace ARES MFČR”. Po kliknutí na tlačítko lze ověřit www aplikaci ARES MFČR. Po nalezení příslušného , lze ověřit informace o registrovaném subjektu jak z registrace DPH, registru živnostenského podnikání tak ze statistického RES.
 • Adresář firem > základní obrazovka > nová záložka Vozidla. Zde lze zadat informace o vozidlech dané firmy. Po přepnutí na záložku Vozidla, klikněte na tlačítko Editovat a zde můžete přidat informace o vozidle – značku vozu, spz vozu a případně vin.