UpGrade 2/2015
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2015 programu Win Ekonom verze 6.15.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 7 resp. Windows 8, či nový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce ”64-bit instalace”.

Daňová evidence 

 • Kniha pohledávek > záložka ”DPH a úhrady” – v části úhrady se u každého řádku zobrazuje tlačítko ”Detail”. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s příslušnou agendou – bankovní výpisy, pokladní deník, interní doklady a nastavením na dokladu z kterého byla provedena úhrada. Takto lze velmi rychle zjistit detailní informace o platbě dané pohledávky.
 • Kniha pohledávek > bylo přidáno nové tlačítko Dluh celkem. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s celkovou sumou nezaplacených pohledávek.
 • Kniha závazků > záložka ”DPH a úhrady” – v části úhrady se u každého řádku zobrazuje tlačítko ”Detail”. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s příslušnou agendou – bankovní výpisy, pokladní deník, interní doklady a nastavením na dokladu z kterého byla provedena úhrada. Takto lze velmi rychle zjistit detailní informace o platbě daného závazku.
 • Kniha závazků > bylo přidáno nové tlačítko Dluh celkem. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s celkovou sumou nezaplacených závazků.
 • Kniha závazků > při přidání nového závazku a potvrzení Datumu uskutečnění zdaň.plnění se toto samé datum přednastaví i v Datumu vystavení.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – tlačítko “Daňová strana č.2” v okně nové tlačítko “EPO" (vedle tlačítka “XML”). Pomocí tohoto tlačítka lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Přenesená daňová povinnost" v okně nové tlačítko “EPO" (vedle tlačítka “XML”). Pomocí tohoto tlačítka lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – nové tlačítko Souhrnné hlášení. Po kliknutí se otevře komplexní okno kam byla přenesena původní tisková tlačítka tohoto hlášení. Do okna bylo přidáno nové tlačítko ”XML” pro vytvoření souboru formátu xml pro e-podání resp. datovou schránku. Pomocí dalšího nového tlačítka ”EPO" (vedle tlačítka XML, pro vytvoření XML souboru) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku ”Souhrnné hlášení VIES" a zde kliknutím na tlačítko ”Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.

Účetnictví

 • Kniha pohledávek > záložka ”DPH a úhrady” – v části úhrady se u každého řádku zobrazuje tlačítko ”Detail”. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s příslušnou agendou – bankovní výpisy, pokladní deník, interní doklady a nastavením na dokladu z kterého byla provedena úhrada. Takto lze velmi rychle zjistit detailní informace o platbě dané pohledávky.
 • Kniha pohledávek > bylo přidáno nové tlačítko Dluh celkem. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s celkovou sumou nezaplacených pohledávek.
 • Kniha závazků > záložka ”DPH a úhrady” – v části úhrady se u každého řádku zobrazuje tlačítko ”Detail”. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s příslušnou agendou – bankovní výpisy, pokladní deník, interní doklady a nastavením na dokladu z kterého byla provedena úhrada. Takto lze velmi rychle zjistit detailní informace o platbě daného závazku.
 • Kniha závazků > bylo přidáno nové tlačítko Dluh celkem. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s celkovou sumou nezaplacených závazků.
 • Kniha závazků > při přidání nového závazku a potvrzení Datumu uskutečnění zdaň.plnění se toto samé datum přednastaví i v Datumu vystavení.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – tlačítko “Daňová strana č.2” v okně nové tlačítko “EPO" (vedle tlačítka “XML”). Pomocí tohoto tlačítka lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH - tlačítko “Přenesená daňová povinnost" v okně nové tlačítko “EPO" (vedle tlačítka “XML”). Pomocí tohoto tlačítka lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.
 • Hlavní kniha > záložka Obraty > v okně detailních obratů je nový sloupeček s tlačítkem Doklad. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno agendy tohoto dokladu (např. u typu "F" se zobrazí listovací okno faktur vydaných) s kurzorem nastaveným na tomto dokladu. V listovacím okně lze ihned zjistit další informace o dokladu, případně doklad editovat.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH – nové tlačítko Souhrnné hlášení. Po kliknutí se otevře komplexní okno kam byla přenesena původní tisková tlačítka tohoto hlášení. Do okna bylo přidáno nové tlačítko ”XML” pro vytvoření souboru formátu xml pro e-podání resp. datovou schránku. Pomocí dalšího nového tlačítka "EPO" (vedle tlačítka XML, pro vytvoření XML souboru) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku "Souhrnné hlášení VIES" a zde kliknutím na tlačítko "Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor.

Mzdy

 • Zaměstnanci > Editace > zde naleznete nový údaj ”Bankovní účet”. Do údaje zadejte číslo bankovního účtu pro bankovní spojení na zaměstnance. Údaj byl doplněn i do hlavičky pracovní smlouvy.
 • S účinností od 1.1.2016 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází navýšení ze současné částky 6 259 Kč na 6 444 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru.
 • Od 1. ledna 2015 došlo v souvislosti s neplaceným volnem také ke změně v oblasti zdravotního pojištění. Tyto změny byly zapracovány do softwaru. Dříve zaměstnavatel prováděl tzv. doplatek zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) za každý den poskytnutého neplaceného volna. Tento doplatek se nevztahuje na osoby, za které platí pojistné stát a osoby, na které se odvod z minimálního vyměřovacího základu nevztahuje. Nyní každý měsíc záleží na výši příjmu a na tom, zda bylo dosaženo minimálního vyměřovacího základu:
 • V případě, že zaměstnanec má neplacené volno celý kalendářní měsíc a zaměstnanec nemá žádný příjem a nepatří mezi osoby, které musí dodržet minimální vyměřovací základ, pak se pojistné stanoví z minimální mzdy (9200 kč). V této situaci je vyměřovací základ zaměstnance nulový a zaměstnanec musí zaplatit doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu mezi (nulovým) vyměřovacím základem a výší minimální mzdy. Pokud by doplatek pojistného byl způsoben překážkami ze strany zaměstnavatele, zaplatil by tento rozdíl zaměstnavatel.
 • V situaci, kdy zaměstnanec nemá neplacené volno na celý kalendářní měsíc, mohou nastat dvě situace. Pokud je měsíční vyměřovací základ zaměstnance stejně velký jako minimální mzda a nebo vyšší, doplatek se neprovádí. Pokud příjem zaměstnance v daném měsíci nedosáhne minimální mzdy, musí zaměstnanec zaplatit doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu mezi oběma částkami.
 • Příloha k žádosti o nemocenské - OSSZ – v editaci na záložce “Strana č. 2a” byla aktualizována volba i) o příznaky exekuce a insolvence. Byl aktualizován tiskopis na verzi I/2015 a xml soubor pro ePortál ČSSZ.

Sklady

 • Příjem na sklad > Editace > zde naleznete novou položku ”Celkem v zahr.měně”. Do položky se načítá celková cena nákupní v zahraniční měně, pokud je zakliknutý příznak ”Příjemka v zahraniční měně”. Sloupeček s údajem ”Celkem zahraničí” je zobrazen i v hlavním listovacím okně. Zpětně lze údaj ”Celkem zahraničí” doplnit v menu Pomůcky > Speciální akce v sekci Sklady pomocí tlačítka “Příjem – přepočet hodnoty v políčku Celkem zahraničí”. V políčkách zobrazujících součet jak v zahraniční měně, tak v Kč jsou pro větší přehled odděleny tisíce mezerou.
 • Převod mezi sklady > Tisk převodky – doplněna nová volba ”Řazení podle :”, kde lze zvolit zda se položky na převodce budou při tisku řadit podle ”Čísla skladu a skladové položky” (stávající stav), resp. se nebudou řadit (budou se tisknout tak, jak byla zapsána do převodky).
 • Prodej fakturou > v editačním okně je nový údaj “Celkem v zahr.měně”. V údaji je u dodacích listů v zahraniční měně sečtena celková částka v této použité měně. Částka je bez DPH. V políčkách zobrazujících součet jak v zahraniční měně, tak v Kč jsou pro větší přehled odděleny tisíce mezerou.
 • Prodej hotově a prodej pokladnou > v editačním okně jsou v políčkách zobrazujících součet celkové částky v Kč pro větší přehled odděleny tisíce mezerou.

Adresář

 • Adresář firem > editační obrazovka > nový údaj Zahraniční PSČ. Do údaje lze zapsat až 7 znaků pro jiný formát PSČ pro zahraničí. Pokud je vyplněn, tiskne se přednostně na fakturách vydaných, jak z účetnictví, tak ze skladů.
 • Adresář firem > editační obrazovka > nový údaj Poznámka ke kontaktům. Do poznámky lze doplnit další informace k telefonům, mobilům a e-mailům. Poznámka není omezena velikostí a délkou textu.