UpGrade 2/2020
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2020 programu Win Ekonom verze 6.20.2

 

Obecné

ˇ         Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce “64-bit instalace“. Instalace plus a standard pro 64-bit Windows respektují cesty k instalaci zvl᚝ u plus a standard. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již při další instalaci respektováno.

ˇ         Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde “zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odstranění druhého monitoru.    

Důležité změny

ˇ         Antivirus C – zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020. Pro uplatnění Antiviru C platí několik podmínek, které naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky.

ˇ         Byla doprogramována možnost exportu faktur do formátu ISDOC. ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft. Dnes je používán k elektronické fakturaci především formát PDF. Ten umožňuje zobrazit fakturu tak, jak by vypadala na papíře a lze jej tak snadno i vytisknout. Nevýhodou formátu je, že není vhodný pro automatizovaný import do ekonomických systémů. Formát ISDOC (Information System Document), je určen pro posílání daňových dokladů i mezi menšími firmami či živnostníky, ale nevylučuje ani použití mezi velkými firmami či orgány veřejné správy. Má tu výhodu, že dovoluje používat elektronickou fakturaci bez jakýchkoliv dalších nákladů. ISDOC má ve své specifikaci v souladu se zákonem o DPH i elektronický podpis, který pokud je vystaven některou z kvalifikovaných certifikačních autorit, tak výsledek splňuje náležitosti daňového dokladu v elektronické podobě. Pro příjemce má takový doklad tu výhodu, že dovoluje snadno ověřit vystavitele faktury. Elektronickou fakturu pak lze snadno odeslat e-mailem, vystavit klientovi ke stažení na Internetu, předat někomu na paměovém médiu či poslat systémem datových schránek.  

Účetnictví

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

ˇ         Faktury vydané > Tisk > nové zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC.

ˇ         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

ˇ         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

ˇ         Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál.  

Daňová evidence

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

ˇ         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

ˇ         Faktury vydané > Tisk > nové zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC.

ˇ         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

ˇ         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

ˇ         Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál. 

Mzdy

ˇ         S účinností od 1.6.2020 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 7 703 Kč na 11 607 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 567 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

ˇ         V soupiskách mezd při zadávání kódů nemoci bylo prodlouženo políčko “Číslo neschopenky” pro plný zápis tohoto údaje. Toto políčko se nachází v okně Období nemoci, podobně jako datumová políčka počátek a konec nemoci.

ˇ         Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách – OSSZ – byly doplněny nové položky „Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele“ a „Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele“. Položky se využijí pro snížení vyměřovacího základu pojistného na OSSZ při uplatnění programu Antivir C za měsíce červen až srpen 2020. Položky byly také doplněný do nového tiskového formuláře VI/2020 a do souboru XML pro „Načtení tiskopisu ze souboru“ na ePortálu ČSSZ.

 

Sklady

ˇ         Příjem na sklad > Nový/Editace > do detailních řádků byla doplněna nová položka Celkem. Do položky se při zadávání řádků příjemky doplní součet množství a nákupní ceny. Pomocí celkového součtu na řádku (u položky) lze provádět např. kontrolu cen u došlého dodacího listu či faktury.

ˇ         Prodej fakturou > záložka Nedaňové údaje > nová záložka na které lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo a Prodej kartou. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít i tlačítko Oprava zacyklení.

ˇ         Prodej fakturou > nová záložka Import, zde lze naimportovat dodací list, prodejku, pokladní doklad nebo výdejku z jiné datové složky (např. zálohy umístěné v jiné datové složce). Do políčka Dodací list zadejte číslo dodacího listu, které importujete z jiné datové složky. Toto číslo bude zkontrolováno zda není obsaženo v aktuální datové složce a je obsaženo v záložní složce. Po kliknutí na “Import dokladu” vyberete složku obsahující data pro import a následně proběhne import. Skladové položky budou odečteny ze skladu. Funkci lze využít např. při omylem smazaném dodacím listu a obnovení ze zálohy.

ˇ         Prodej hotově > záložka Nedaňové údaje > nové tlačítko Oprava zacyklení pro opravu zacykleného dokladu.

ˇ         Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

ˇ         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.  

Výroba

ˇ         Výrobní a montážní listy > Vystavení faktury > po rozšíření množství na 3 desetinná místa ve Fakturách vydaných dochází při vystavení detailní faktury ke kompletnímu přenosu celé desetinné části a již né k zaokrouhlení množství.

ˇ         Výrobní a montážní listy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii otevřeného montážního listu. Kopie se po kliknutí na tlačítko “Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u  tlačítka Kopie a u políčka Montážní list červené podbarvení textu.

ˇ         Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Adresář

ˇ         Firmy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii firmy se všemi parametry pro případnou další úpravu. Kopie se po kliknutí na tlačítko “Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u  tlačítka Kopie a u políčka “Klič.název” červené podbarvení textu.

ˇ         Adresář firem > Nový/Editace > ke každé firmě lze pomocí tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. ke smlouvě, objednívce, faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně “Firmy – dokument”.

ˇ         Adresář firem > záložka “Dokument”, zde lze listováním v adresách firem zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. smlouva v pdf).