UpGrade 2/2009
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade číslo 2/2009 programu Win Ekonom verze 6.9.2

Daňová evidence

 • Finanční leasing > záložka Závazek > možnost změny čísla závazku před vystavením závazku, případně změna číselné řady závazků.
 • Rozúčtování DPH (bankovní výpisy, pokladna, drobná pokladna, interní doklady,závazky, pohledávky) > v tabulce pro rozúčtování DPH jsou tuzemské řádky s DPH pro větší přehled žlutě podbarveny.
 • Kniha závazků a Kniha pohledávek > rozšíření textu na poznámku na 50 znaků a zároveň zobrazení kolik znaků zbývá do konce pole.
 • Kniha DPH > doplněna možnosti tisku opravného a dodatečného přiznání včetně datumu zjištění důvodů podání dodatečného přiznání.
 • Kniha majetku DHM > nový příznak Zkrácený režim odepisování (2009,2010). Zkrácení doby odepisování v rámci protikrizových opatření pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010 zatříděného do 1 nebo 2 odpisové skupiny. Při použití tohoto způsobu odepisování se zkrátí odepisování u 1.skupiny ze 3 let na 12 měsíců a u 2.skupiny z 5 let na 24 měsíců.

Účetnictví

 • Předkontace účtů – Pro zrychlení a zpřehlednění práce byla přidána možnost přednastavit si pro jednotlivé agendy seznam účtů pro bližší výběr. Tyto výběry si definujete v menu Účetnictví > Pomocné soubory > Předkontace účtů. V agendě banka, pokladna, závazky a pohledávky si definujete pouze protiúčet k účtu dané agendy. V agendě interní doklady si definujete účet MD a DAL. Seznam se nabídne vždy při zadání nového detailního řádku. U interních dokladů se ještě navíc nabídne obrazovka se zadáním částky a zbývajících údajů a po potvrzení tlačítkem OK se automaticky vytvoří řádek s účtem MD a řádek s účtem DAL.
 • Bankovní účty > Editace > při importu výpisu pomocí tlačítka Homebanking nejsou doplněny u některých řádků účty. Pomocí tlačítka Doplnění účtu lze doplnit do těchto řádků přednastavený účet (vybere se v poli vedle tlačítka Doplnění účtů).
 • Interní doklady > editační obrazovka > doplněno tlačítko Kopie, pro kopii již existujícího interního dokladu na nový záznam.
 • Finanční leasing > záložka Závazek > možnost změny čísla závazku před vystavením závazku, případně změna číselné řady závazků.
 • Rozúčtování DPH (bankovní výpisy, pokladna, drobná pokladna, interní doklady,závazky, pohledávky) > v tabulce pro rozúčtování DPH jsou tuzemské řádky s DPH pro větší přehled žlutě podbarveny.
 • Kniha závazků a Kniha pohledávek > rozšíření textu na poznámku na 50 znaků a zároveň zobrazení kolik znaků zbývá do konce pole.
 • Kniha DPH > doplněna možnosti tisku opravného a dodatečného přiznání včetně datumu zjištění důvodů podání dodatečného přiznání.
 • Účtový rozvrh > nový příznak Nedaňový účet, kterým lze označit nákladové, resp. výnosové účty, které se nezapočítávají do daňového základu. Přehledy podle těchto účtů lze potom zobrazit v Hlavní knize pomocí tlačítka Tisk a zakliknutím příznaku Pouze nedaňové účty.
 • Kniha majetku DHM > nový příznak Zkrácený režim odepisování (2009,2010). Zkrácení doby odepisování v rámci protikrizových opatření pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010 zatříděného do 1 nebo 2 odpisové skupiny. Při použití tohoto způsobu odepisování se zkrátí odepisování u 1.skupiny ze 3 let na 12 měsíců a u 2.skupiny z 5 let na 24 měsíců.

Sklady

 • Příjem > v editačním formuláři nové tlačítko Přepočet, pomocí kterého lze provést přepočet vybraných cen na příjemce (nákupní, prodejní resp. pokladní cenu) zadaným kurzem. Funkci lze využít např. při zápisu příjemky v cizí měně (např. v eurech) a následně přepočítat na Kč pomocí nové funkce.
 • Prodej pokladnou > možnost definice a tisku uživatelské sestavy. V menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy lze nadefinovat pod typem sestavy “Pokladna” sestavu, kterou lze využít při tisku prodej pokladnou.
 • Výdej ze skladu > editace - možnost zadat i osobní číslo zaměstnance, příjmení se doplní automaticky z karty zaměstnance. Lze využít např. pro zápůjčkovou kartu skladových položek. Výdejky se zadaným osobním číslem lze vyfiltrovat a zobrazit pomocí nového tlačítka Osobní čísla, návrat ke všem výdejkám lze provést opět pomocí tohoto tlačítka.
 • Ve skladech lze použít prodejní a pokladní cenu č.2. Pro použití prodejní cena č.2 (v prodeji hotově, prodeji fakturou, prodeji pokladnou) místo prodejní resp. pokladní ceny č.1 zaklikněte v menu Sklady > Konfigurace skladů a na kartě Ceny v části "Prodejní cena č.2" volbu "Při prodeji nabízet prodejní cenu č.2". Pokud chcete tuto cenu editovat při příjmu zboží zaklikněte volbu "Editovat při příjmu prodejní cenu č. 2".

Adresář

 • nové položky IBAN kód a SWIFT kód pro zahraniční platby.

Mzdy

 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách > s účinností od 1.8.2009 byl novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném, který v novém stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance (podmínky viz. novela zákona). Vzhledem k těmto okolnostem byl změněn editační i tiskový formulář. Po zadání období bude sleva načtena automaticky do příslušných políček, pomocí tlačítka Načtení slevy lze aktualizovat výši slevy po změně vstupních údajů, případně si lze zobrazit slevy po jednotlivých zaměstnancích. Mimořádná sleva, kterou lze uplatnit pouze za období 8/2009 se také načítá automaticky a pomocí tlačítka Načtení mimořádné slevy ji lze zobrazit za jednotlivé zaměstnance po jednotlivých měsících. V tisku přehledu je připraven nový formulář, který obsahuje stranu č.1 (vlastní údaje s výpočty) a stranu č.2 (poučení). Jenorázový formulář Příloha k přehledu za srpen 2009 pro uplatnění mimořádné slevy za leden až červenec 2009 lze vytisknout také pomocí tohoto tiskového okna.

 • Zaměstnanci > editace Personálních a mzdových údajů > záložka Daňové údaje > po zakliknutí volby "Neuplatňuje se sociální pojištění za zaměstnance ani za firmu" resp. "Neuplatňuje se zdravotní pojištění za zaměstnance ani za firmu" se nebude u daného zaměstnance počítat odvod na sociální resp. zdravotní pojištění. O tento odvod se nebude navyšovat ani superhrubá mzda pro výpočet daně.
 • Zaměstnanci > editace Personálních a mzdových údajů > záložka Daňové údaje > po zakliknutí volby "Neuplatňuje se nemocenské pojištění" se nebude u daného zaměstnance počítat odvod na nemocenské pojištění. O tento odvod se nebude navyšovat superhrubá mzda pro výpočet daně.
 • Vytvoření závazků – vedle políčka Číslo závazku lze vybrat nejvyšší číslo závazku z vybrané číselné řady.
 • Zaměstnanci > Příloha k žádosti o nemocenské > editační obrazovka > záložka Strana č. 2b > v listovacím okně zobrazen seznam nemocí a pomocí tlačítka "Načtení pracovní neschopnosti ze seznamu" lze načíst vybraný řádek ze seznamu nemocí do řádků na záložce "Strana č. 2b".
 • Pro Win Ekonom plus byl změněn systém zaúčtování mezd do hlavní knihy. Interní doklad se vytváří pouze z menu Vytvoření závazků a hrubá mzda je na interním dokladu zaúčtována vcelku.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – nový formulář vzor č. 17. Na novém formuláři byla rozdělena minulá období na rok 2005-2007 a rok 2008.
 • Zaměstnanci > editace Personálních a mzdových údajů > záložka Mzdové údaje > položka Druh činnosti dle OSSZ – nový číselník činností.