UpGrade 1/2010
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2010 programu Win Ekonom verze 6.10.1

DAŇ za rok 2009

 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.19, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období a nová sazba daně. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.16. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.5. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.5. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.13 upravená pro rok 2009. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Položky 16a a 22 se stávají nevyužité a mění se na neobsazené. Nová záložka Strana 2c s částí 35, kde jsou uvedeny stávající a nové údaje o zástupci. Byly upraveny i Přílohy k přiznání k dani silniční. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 s úpravenými výpočty pro toto období a novými položkami 52, 53 a 54. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 (89 324 7, I/2010). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2009 a pro výpočet nové sazby roku 2010. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Na straně č.1 část 3 byly aktualizovány a změněny položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.15. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 10. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č. 9. Upravený formulář pro rok 2009. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou – upravený vzor tiskopisu č. 12. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

Obecné

 • Okno Tiskové sestavy, které slouží k nadefinování obecné tiskové sestavy z právě požívaného souboru bylo doplněno o tlačítko Editovat. Okno se spustí pomocí samostatného panelu Pomůcky, kde kliknete na ikonu s tiskárnou. Pomocí tlačítka Editovat lze upravit již použité sestavy, případně při změně Názvu tiskové sestavy lze sestavu zkopírovat na sestavu s jiným názvem.

Daňová evidence

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte základní sazbu DPH na 20 % a nižší sazbu DPH na 10 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – pokud zde máte již změněno DPH na 20 % a máte již importován nový sazebník DPH a přesto potřebujete opravit nebo zadat např. fakturu se sazbou DPH 19 %, stačí zde tuto sazbu změnit a sazba se automaticky promítne i do nového sazebníku DPH, takže pracujete s novým sazebníkem, ale se starými sazbami DPH a stará sazba je i správně účtována do Knihy DPH. Při změně na 20 % se opět aktualizují sazby v sazebníku DPH zpět.
 • Kniha DPH > od roku 2010 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.16. Na úvodní, první straně, byly doplněny a změněny údaje o zástupci. Na druhé, daňové straně byly provedeny textové změny u některých řádků. Tyto nové položky lze editovat na úvodní stránce DPH (Kniha DPH > záložka Tisk DPH) v části Údaje o zástupci.
 • Kniha DPH > Tisk DPH > změna formuláře Souhrnné hlášení na vzor č.2.

Účetnictví

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte základní sazbu DPH na 20 % a nižší sazbu DPH na 10 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – pokud zde máte již změněno DPH na 20 % a máte již importován nový sazebník DPH a přesto potřebujete opravit nebo zadat např. fakturu se sazbou DPH 19 %, stačí zde tuto sazbu změnit a sazba se automaticky promítne i do nového sazebníku DPH, takže pracujete s novým sazebníkem, ale se starými sazbami DPH a stará sazba je i správně účtována do Knihy DPH. Při změně na 20 % se opět aktualizují sazby v sazebníku DPH zpět.
 • Kniha DPH > od roku 2010 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.16. Na úvodní, první straně, byly doplněny a změněny údaje o zástupci. Na druhé, daňové straně byly provedeny textové změny u některých řádků. Tyto nové položky lze editovat na úvodní stránce DPH (Kniha DPH > záložka Tisk DPH) v části Údaje o zástupci.
 • Kniha DPH > Tisk DPH > změna formuláře Souhrnné hlášení na vzor č.2.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2010. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2010 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2010.
 • Pro rok 2010 dochází ke zvýšení měsíční slevy na dítě z 890 Kč na 967 Kč. Program si tuto změnu automaticky nastaví při přechodu na rok 2010. Dále jsou zaktualizovány tuzemské cestovní náhrady.
 • Roční zúčtování daně – nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.14 za rok 2009.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – upravený tisk nového formuláře ”Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků…” vzor č. 17 pro rok 2009.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2010
  • Pro rok 2010 se mění redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 791 Kč, druhá redukční hranice 1 186 Kč a třetí redukční hranice 2 371 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy.
  • Zavádí se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského na 60% a tím se ruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností.
  • Zavádí se stejná úprava peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství jako je u nemocenského a ošetřovného a to tak, že se snížuje zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100% na 90% a zároveň se se snižuje procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70% na 60%.
  • Zavádí se obdobná třídenní karenční doba u ošetřovného jako je u náhrady mzdy. Nově bude ošetřovné náležet až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny. Podpůrčí doba u ošetřovného bude nejdéle 6 (dosud 9) kalendářních dnů, u osamělých zaměstnanců nejdéle 13 (dosud 16) kalendářních dnů.
  • V menu Mzdy > Přehled o výši pojistného – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář Přehled o výši pojistného vzor č. ČSSZ – 89 542 6 I/2010. Hlavní změnou ve výpočtu je zrušení slev na pojistném od 1.1.2010.

Adresář

 • Nová položka Kategorie - je určena pro bližší specifikaci a rozdělení firem.
 • Dodací adresy > nová položka Stát pro zpřehlednění dodací adresy při vývozu zboží do zahraničí.
 • Editace > tlačítko Ověření > u CZ DIČ zobrazí podle zadaného DIČ informace na webové stránce ministerstva financí (www.mfcr.cz).

Sklady

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte základní sazbu DPH na 20 % a nižší sazbu DPH na 10 %. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění, zde si lze pomocí tlačítek Hromadná změna DPH z 9% na 10% resp. Hromadná změna DPH z 19% na 20% změnit hromadně sazbu DPH na skladových kartách. Pokud by došlo k situaci, kdy byste potřebovali vrátit sazby DPH zpět na 19% resp. 9% (vystavení dokladu se starým datem), lze pomocí dalšího páru tlačítek tuto akci provést.
 • Skladová karta > Editace > záložka Další údaje > zde si lze pomocí příznaku “Položka je hlídaná v objednávkách” označit položku, která pokud je použita v objednávkách, pak Vás program upozorní. Lze například použít na zboží, které se objednává jiným způsobem, než standardním.
 • Skladová karta > záložka Regleta > nová část Uzavření měsíce. Pomocí tlačítka Rekonstrukce nákupních cen lze provést rekonstrukci skladových cen ve výdejkách v zadaném měsíci a zároveň měsíc uzavřít pro případné další nežádoucí zásahy v daném období.
 • Pomocné soubory > Uzávěrka měsíce > zde lze uzavřít pro zadaný měsíc pouze sklady.
 • Skladová karta > záložka Regleta > Data pro sestavu z: zde lze vybrat sestavy pro jednotlivé agendy ve skladových cenách. Nejdříve proveďte výpočet Detailní sestavy a následně se zpřístupní tlačítko Sestava, které umožní vytvoření sestavy.
 • Konfigurace skladů > Příjem > zde lze zadat nové příznaky “Přeskočit skupinu při příjmu” a “Hledat ve stavu skladu pouze podle čísla”. Tyto příznaky zapínají stejné funkce jako v části “Prodej a výdej”, ale pro příjem.
 • Objednávky > Editace > před vytvořením objednávky lze zadat cizí měnu v jaké se objednávka bude vystavovat a následně jednotlivé ceny na objednávce zadáváte v této měně a objednávka se přepočítává do Kč. Pokud provádíte příjem na základě objednávky, budou do příjemky doplněny tyto ceny jak v Kč, tak v cizí měně.

Montáž a výroba

 • Pomůcky > Speciální akce > tlačítko “Převod sazby DPH z 19(9)% na 20(10)% v číselnících montáže a v neuzavřených Montážních listech”. Pomocí tohoto tlačítka lze převést v Nabídkových listech, Sazebníku prací, Normách výrobků a neuzavřených a nevyfakturovaných Montážních listech převod dph na nové sazby.