UpGrade 2/2019
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2019 programu Win Ekonom verze 6.19.2

Obecné

 • Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce 64-bit instalace”. Instalace plus a standard pro 64-bit Windows respektují cesty k instalaci zvlášť u plus a standard. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již při další instalaci respektováno.
 • Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde ”zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odstranění druhého monitoru.

 

Důležité změny

 • Od 1.7.2019 dochází ke zrušení karenční doby a obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnanci budou pobírat v prvních třech dnech nemoci 60 procent vyměřovacího základu, náklady budou hradit zaměstnavatelé. Změna se promítne pří zadávání nemoci do soupisek mezd. Zaměstnavatelům se sníží o 0,2% odvody na sociální pojištění na 24,8% z vyměřovacího základu. Toto snížení se automaticky nastaví v programu při přepnutí mezd na období 7/2019.
 • Tímto krokem se sníží superhrubá mzda, která již nebude činit 134% , ale 133,8% hrubé mzdy. Toto snížení se automaticky nastaví v programu při přepnutí mezd na období 7/2019.
 • V Kontrolním hlášení byla implementována nová verze struktury XML souboru, která nabývá účinnosti od 1.10.2019. Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1.10.2019 (tj. pro období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury.
 • Od 1.4.2019 se ruší zaokrouhlování DPH (přechodné období je do 30.9.2019). V menu Pomůcky > Konfigurace systému si zkontrolujte (případně změňte) na záložce DPH, zda máte zakliknutou volbu ”Zaokrouhlení daně s přesností na” – ”0.01” a ”Směr zaokrouhlení” – ”matematicky”. Pro tento typ zaokrouhlení byla upravena tabulka rozúčtování DPH a veškeré hotovostní prodeje (pokladna a drobná pokladna v účetnictví a prodej hotově a prodej pokladnou ve skladech).
 • Od 1.4.2019 je rovněž nutno zaokrouhlení celkové částky (pokud je celková částka zaokrouhlena na celé Kč) rozdělit na základ daně a daň. Tato situace je řešena ve vystavovaných dokladech (faktury vydané, prodej fakturou, prodej hotově a pokladnou, zakázky a montážní listy).

Účetnictví

 • Bankovní výpisy > nové tlačítko ”Průběžné položky”. V okně ”Kontrola peněz na cestě” lze označit ve sloupečku ”Zkontrolováno” propárované položky peníze na cestě v Bankovních výpisech a Pokladním deníku. Označené řádky se automaticky vyřadí ze seznamu a příště se již nezobrazí. Položky lze zobrazit a případně odznačit zakliknitím volby ”Zobrazit i zkontrolované” a stisknutím tlačítka ”Nastavení filtru”. Tato funkce slouží pouze k interní kontrole u firem s větším množstvím pohybů mezi bankou a pokladnou.
 • Konfigurace systému > při vystavení faktury placenou bezhotovostním převodem není důvod částku zaokrouhlovat. V bezhotovostním platebním styku jsou částky zaokrouhlovány na dvě desetinná místa, jelikož z ustanovení o České národní bance vyplývá, že peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, která se dělí na sto haléřů. Na záložce Fakturace si zaklikněte volbu ”Zaokrouhlení faktury s přesností na” – ”0.01” a ”Směr zaokrouhlení” – ”matematicky”.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > pokud použijete Formu úhrady ”Hotovost” nebo ”Dobírka” bude faktura automaticky zaokrouhlena na celé koruny. V opačném případě (Bezhotovostní převod, Platební kartou) bude faktura zaokrouhlena podle nastavení v Konfiguraci účetnictví na záložce Fakturace.
 • Kniha pohledávek > Nový/Editace > ke každé pohledávce lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Pohledávky – dokument”. Dokument lze doplnit i po zaplacení pohledávky (nedaňový údaj).
 • Kniha pohledávek > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v pohledávkách zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. faktura v pdf).
 • Kniha závazků > Nový/Editace > ke každému závazku lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Závazky – dokument”. Dokument lze doplnit i po zaplacení závazku (nedaňový údaj).
 • Kniha závazků > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v závazcích zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. faktura v pdf).
 • Kniha závazků > Nový/Editace > tabulka rozúčtování DPH, byla odstraněna funkce která zaokrouhlovala vypočtené DPH.
 • Kniha majetku – DHM a DNHM – pokud v daňovém odpisu bude 0 a řádek (rok) bude označen jako odepsán (A), pak se tento řádek (rok) nebude zohledňovat do dalšího výpočtu daňového odpisu (další rok). Toto platí u zrychleného odpisu. Toho lze využít při vynechání daňového odepisování, resp. vynechání daňového odepisování s pokračováním účetního odepisování.
 • Kniha závazků > Nový/Editace > tabulka rozúčtování DPH, byla odstraněna funkce která zaokrouhlovala vypočtené DPH.

Daňová evidence

 • Konfigurace systému > při vystavení faktury placenou bezhotovostním převodem není důvod částku zaokrouhlovat. V bezhotovostním platebním styku jsou částky zaokrouhlovány na dvě desetinná místa, jelikož z ustanovení o České národní bance vyplývá, že peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, která se dělí na sto haléřů. Na záložce Fakturace si zaklikněte volbu ”Zaokrouhlení faktury s přesností na” – ”0.01” a ”Směr zaokrouhlení” – ”matematicky”.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > pokud použijete Formu úhrady ”Hotovost” nebo ”Dobírka” bude faktura automaticky zaokrouhlena na celé koruny. V opačném případě (Bezhotovostní převod, Platební kartou) bude faktura zaokrouhlena podle nastavení Konfiguraci daňové evidence na záložce Fakturace.
 • Kniha pohledávek > Nový/Editace > ke každé pohledávce lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Pohledávky – dokument”. Dokument lze doplnit i po zaplacení pohledávky (nedaňový údaj).
 • Kniha pohledávek > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v pohledávkách zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. faktura v pdf).
 • Kniha závazků > Nový/Editace > ke každému závazku lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Závazky – dokument”. Dokument lze doplnit i po zaplacení závazku (nedaňový údaj).
 • Kniha závazků > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v závazcích zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. faktura v pdf).
 • Kniha závazků > Nový/Editace > tabulka rozúčtování DPH, byla odstraněna funkce která zaokrouhlovala vypočtené DPH.

Mzdy

 • Od 1.7.2019 dochází ke zrušení karenční doby a obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnanci budou pobírat v prvních třech dnech nemoci 60 procent vyměřovacího základu, náklady budou hradit zaměstnavatelé. Změna se promítne pří zadávání nemoci do soupisek mezd. Zaměstnavatelům se sníží o 0,2% odvody na sociální pojištění na 24,8% z vyměřovacího základu. Toto snížení se automaticky nastaví v programu při přepnutí mezd na období 7/2019.
 • Od 1.5.2019 dochází ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíraných srážkou. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, které činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč. Úprava byla zohledněna při výpočtu mezd od měsíce května 2019.
 • Pojištění a daňové bonusy > záložka Daňové bonusy > byl upraven výpočet pro řádky č.1 a č.2.
 • Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > doplnil se nový kód “42 – Ces.náhrady – zahraničí”. Chování tohoto kódu je stejné jako u tuzemských náhrad (kódy 37 až 39) včetně zaúčtování do interních dokladů. Text kódu lze změnit podle potřeby.

Sklady

 • Prodej fakturou > nová záložka Import, zde lze naimportovat dodací list, prodejku, pokladní doklad nebo výdejku z jiné datové složky (např. zálohy umístěné v jiné datové složce). Do políčka Dodací list zadejte číslo dodacího listu, které importujete z jiné datové složky. Toto číslo bude zkontrolováno zda není obsaženo v aktuální datové složce a je obsaženo v záložní složce. Po kliknutí na ”Import dokladu” vyberete složku obsahující data pro import a následně proběhne import. Skladové položky budou odečteny ze skladu. Funkci lze využít např. při omylem smazaném dodacím listu a obnovení ze zálohy.
 • Prodej hotově > Nový/Editovat > nyní se zaokrouhlení DPH provádí podle nastavení v Konfiguraci systému, celkové zaokrouhlení dokladu se provádí na cele koruny.
 • Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

Výroba

 • Výrobní a montážní listy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii otevřeného montážního listu. Kopie se po kliknutí na tlačítko ”Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u tlačítka Kopie a u políčka Montážní list červené podbarvení textu.
 • Výrobní a montážní listy > záložka Vystavení faktury, pokud použijete Formu úhrady ”Hotovost” nebo ”Dobírka” bude faktura automaticky zaokrouhlena na celé koruny. V opačném případě (Bezhotovostní převod, Platební kartou) bude faktura zaokrouhlena podle nastavení v Konfiguraci účetnictví (resp. Konfiguraci daňové evidence) na záložce Fakturace.
 • Výrobní a montážní listy > vystavení hotovostního dokladu, v okně Vystavení pokladního dokladu je znepřístupněno tlačítko Tisknout. Ke zpřístupnění dojde až po zaúčtování dokladu (tlačítko Zaúčtovat, které se naopak po zaúčtování znepřístupní).
 • Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Adresář

 • Adresář firem > Nový/Editace > ke každé firmě lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. ke smlouvě, objednívce, faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Firmy – dokument”.
 • Adresář firem > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v adresách firem zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. smlouva v pdf).