UpGrade 1/2002
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Účetnictví

Sklady

Montáž a výroba

Mzdy

 

Program DAN2001

UpGrade 1/2002 obsahuje samostatný program DAN2001 na vyplnění formulářů daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, silniční daně, sociálního pojištění podnikatele, zdravotního pojištění podnikatele, vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou včetně přílohy a vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Tento program eliminuje Vaše chyby jak při výpočtu veškerých daní (veškeré důležité informace si „natáhne“ z programu Win Ekonom), tak při vlastním vyplnění tiskopisů (program tiskne graficky totožné tiskopisy, které lze přímo odevzdat na finančním úřadě a nyní i na OSSZ či VZP. Tiskové výstupy byly ověřeny a schváleny patřičnými úřady.). Veškeré formuláře byly aktualizovány dle nejnovějších předloh. V programu je dále obsažena elektronická podoba patříčných zákonů a na klávesu F1 lze vyvolat poučení ke každé položce. 

Účetnictví

Tisk formulářů DPH - možnost zapsat si na úvodní obrazovce Hlavní převažující činnost a ta se potom tiskne na přední stránce daňového přiznání. Tento údaj stačí zapsat pouze jednou.

Nové údaje o vystavení živnostenského listu - v Konfiguraci systému lze zadat údaje o vystavení živnostenského listu pomocí tlačítka Obchodní rejstřík (Živnostenský list). Údaje se potom tisknou na fakturách a objednávkách.

Kniha DPH > Záznamní povinnost - na základě žádosti finančního úřadu byl zařazen další údaj čísla dokladu z peněžního deníku.

Kniha pohledávek a Kniha závazků - možnost nadefinovat si vlastní číselné řady, které se Vám nabídnou k výběru při přidání nového závazku, či pohledávky. Číselné řady se nadefinují v menu Společné soubory > Číselné řady.

Inventarizace pohledávek a závazků - tisková sestava. V menu Rekapitulace pohledávek (resp. Závazků) lze po zadání datumu pohledávky (resp. Závazky) nezaplacené k datu a zakliknutí položky Tisk inventarizace pohledávek (resp. Závazků) dle odběratele (resp. Dodavatele) lze vytisknout inventarizační sestavu dle odběratelů (resp. Dodavatelů).

Tisk peněžního deníku - podle nového zákona o účetnictví, je přesně definováno, co může obsahovat peněžní deník. Proto je v tisku peněžního deníku možnost tisk Celého peněžního deníku, tisk deníku Bez finančních operací resp. Tisk deníku pouze s Finančními operacemi.

Faktury vydané - dobropisy - daňové doklady musí obsahovat potvrzení o uznání a zaúčtování dobropisu druhou stranou. Tisk formuláře pro toto potvrzení lze vytisknout k danému dobropisu po zakliknutí přepínače Tisk potvrzení o uznání dobropisu.

Sklady

Příjem - při označení příznaku V příjmu automaticky přepočítávat prodejní cenu na základě pokladní v Konfiguraci skladů > Ceny se při zadání pokladní ceny (cena s DPH) v příjmu zboží automaticky přepočítává cena prodejní (cena bez DPH).

Příjemky - možnost nadefinovat si vlastní číselné řady příjemek, které se Vám nabídnou k výběru při přidání nové příjemky. Číselné řady se nadefinují v menu Společné soubory > Číselné řady.

Prodej fakturou - možnost vystavit na základě skladových položek na dodacím listu převodku na jiný sklad. Volba Převodky v menu Export.

Faktury vydané - dobropisy - daňové doklady musí obsahovat potvrzení o uznání a zaúčtování dobropisu druhou stranou. Tisk formuláře pro toto potvrzení lze vytisknout k danému dobropisu po zakliknutí přepínače Tisk potvrzení o uznání dobropisu.

Výdej - v konfiguraci skladů > ceny je možnost si určit, zda chce uživatel vydávat za nákupní či prodejní cenu.

Při označení volby Neprodávat do mínusového stavu skladu v Konfiguraci skladů lze zamezit prodej do mínusového stavu na skladě.

Montáž a výroba

Nabídkové listy - při opravě detailního řádku se zobrazí okno se všemi detailními řádky a je možnost přecházet mezi jednotlivými položkami a opravovat veškeré údaje.

Tisk montážního listu - možnost tisknout najednou několik montážních listů podle zadaného rozmezí montážních listů.

Mzdy

Nové daňové sazby a úlevy na rok 2002. Nová minimální mzda 5700 Kč a maximální vyměřovací základ pro velké mzdy 690 Kč.

Zákonné pojištění - promile se zadává hned v přehledu (nejvíce používaná sazba se používá pro celou firmu).

Velké mzdy - nové částky pro nemocenskou, částka 430 se zvyšuje na 480 a 630 se zvyšuje na 690 (maximální vyměřovací základ a maximální nemocenská dávka).

Zápočtový list - grafická změna a nově vypočtené položky Průměry pro pracovně právní účely (průměry pro pracovní úřad).

Vstupní formulář zaměstnance - byl upraven o další údaje a rozšířen o další stranu obsahující seznam dokladů při uzavření pracovní smlouvy.

Přihlášky a odhlášky pro OSSZ - byla upravena přední strana dle nových vzorů a přidána zadní strana, což vyhovuje požadavkům OSSZ na odevzdávání formulářů tištěných z PC.

Plánovací kalendář - při otevření obrazovky Zaměstnanci se zobrazí v menu volba Plánovací kalendář, kde si lze zobrazit plánovací kalendář jakéhokoliv měsíce v roce 2002. Kalendář má standardní grafickou podobu nástěnných plánovacích kalendářů. Kalendář lze například otevřít během aktualizace pracovních dnů v soupiskách mezd.

Zaúčtování doplatků mezd a závazků do interních dokladů - možnost změnit si číslo interního dokladu před zaúčtováním mezd, pokud máte rozdělené číselné řady v interních dokladech v podvojném účetnictví.

Roční zúčtování daně - nové položky na daňovém přiznání : příspěvky na penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti - upravený formulář.