UpGrade 2/2004
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Přechod na 19% sazbu DPH a nový sazebník DPH

 

 • Pomůcky > Konfigurace systému – zde si změňte základní sazbu DPH na 19%.
 • Import nového číselníku DPH platícího po 1.5.2004 podle podmínek EU. Import se provede v menu Pomůcky > Speciální akce > tlačítko Import sazebníku DPH podle podmínek EU.
 • Pomůcky > Konfigurace systému – pokud zde máte již změněno DPH na 19 % a máte již importován nový sazebník DPH a přesto potřebujete opravit nebo zadat např. fakturu se sazbou DPH 22 %, stačí zde tuto sazbu změnit a sazba se automaticky promítne i do nového sazebníku DPH, takže pracujete s novým sazebníkem, ale se starými sazbami DPH a stará sazba je i správně účtována do Knihy DPH. Při změně na 19% se opět aktualizují sazby v sazebníku DPH zpět. Toto přehazování sazeb platí pouze pro tuzemské transakce.
 • Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění zde si lze odfiltrovat položky se starou sazbou DPH (22 %) a potom pomocí tlačítka Hromadné přecenění spustit okno pro změnu DPH. V tomto okně zadejte novou sazbu DPH (19 %) a pomocí tlačítka Hromadná změna DPH sazbu ve vybraných skladových položkách změníte.
 • Lze hromadně změnit tvar DIČ podle nových podmínek po vstupu do EU. Tuto akci naleznete v menu Pomůcky > Speciální akce > tlačítko Změna DIČ podle podmínek EU.
 • Daňová evidence > Kniha DPH při zadání období vyšší než 4/2004 máte možnost procházet okna, které se shodují s novým tiskopisem DPH, platícím od 1.5.2004. V těchto oknech je přednastaveno DPH vypočtené ze zadaných dokladů v účetnictví. U specifických řádků je možnost doplnit, případně upravit částky před vlastním tiskem DPH, který se provádí pomocí tlačítek v dolní části okna.

Daňová evidence

 • Majetek – DDHM > Tisk karty – karta se tiskne s počátečním a konečným stavem před a po vyřazení položek.
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > záložka Editace nedaňových údajů – možnost editovat nedaňové údaje (např. text, datum a pořadí upomínky, bankovní účet, adresa firmy a další.)
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > tlačítko Přepočet dluhu – provede přepočet dluhu a úhrady z uskutečněných plateb pro aktuální pohledávku, nebo závazek.
 • Kniha závazků > Příkazy k úhradě – možnost vkládat vlastní příkaz pomocí tlačítka Vložit příkaz bez vazby na Knihu závazků.
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > pokud je pohledávka, resp. závazek záporná (dobropis), je řádek podbarven žlutě pro lepší visuální přehled.
 • Rozúčtování DPH – zobrazení čísla řádku DPH a dalších položek.

Podvojné účetnictví

 • Předvaha – tisk sestavy s mezisoučty po jednotlivých účetních třídách.
 • Majetek – DDHM > Tisk karty – karta se tiskne s počátečním a konečným stavem před a po vyřazení položek.
 • Pokladní deník > záložka Stav a výpisy – pokud používáte více pokladen, máte zobrazen pod seznamem pokladen celkový součet pokladen.
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > záložka Editace nedaňových údajů – možnost editovat nedaňové údaje (např. text, datum a pořadí upomínky, bankovní účet, adresa firmy a další.)
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > tlačítko Přepočet dluhu u aktuální pohledávky či závazku – provede přepočet dluhu a úhrady z uskutečněných plateb pro aktuální pohledávku, nebo závazek. Pomocí tlačítka Přepočet dluhu u všech pohledávek či závazků lze provést hromadný přepočet dluhu u všech pohledávek, resp. závazků.
 • Kniha závazků > Příkazy k úhradě – možnost vkládat vlastní příkaz pomocí tlačítka Vložit příkaz bez vazby na Knihu závazků.
 • Kniha pohledávek a Kniha závazků > pokud je pohledávka, resp. závazek záporná (dobropis), je řádek podbarven žlutě pro lepší visuální přehled.
 • Rozúčtování DPH – zobrazení čísla řádku DPH a dalších položek.

Adresář

 • Adresář firem – nová možnost, vytvořit si neomezený počet Dodacích adres, které lze potom využit v prodeji fakturou k výběru, kam má být zboží dodáno.

Sklady

 • nová položka Čárový kód, kterou lze využít pro zaznamenání a využití čárového kódu při vyhledávání položek.
 • Tisk faktur a dodacích listů ze skladu – možnost řazení podle čísla skladové položky.
 • Balení č.2 na skladové kartě – další položka, kterou lze využit pro více informací o skladové položce.
 • Sklady příjem, prodej, výdej, skladová karta (přesné zaznamenání datumu a času poslední aktualizace a zkratky uživatele, který aktualizaci provedl).
 • Příjem na sklad – zadávání nových skladových údajů, které se zapisují na skladové karty – hmotnost, čárový kód.
 • Prodej fakturou > záložka Vystavení faktury – možnost výběru či editace Dodací adresy (u každé firmy lze v Adresáři firem zapsat neomezený počet těchto dodacích adres), která se zapíše do adresy a vytiskne se na faktuře.
 • Prodej fakturou > tlačítko Tisk – možnost tisku dodacích listů řazených podle skladových položek. Pokud chcete vytisknout dodací list, na který ještě nebyla vystavena faktura a potřebujete na ní zapsat Dodací adresu, můžete tak učinit těsně před tiskem v části Dodací adresa.
 • Převody mezi sklady – nové položky v hlavičce ze skladu a na sklad. Předdefinované sklady se pak přenášejí do detailních řádků.
 • Převody mezi sklady – možnost tisku podle podle skladů, nebo podle jednotlivých dokladů.
 • Konfigurace skladů > záložka Ceny nové parametry :
 • Při výdeji nabízet nákupní ceny
 • Při převodu neměnit prodejní a pokladní cenu
 • Prodej fakturou > záložka Vystavení faktury – pokud je v Adresáři firem zadána Splatnost, zobrazí se na záložce Vystavení faktury, pokud vystavujete fakturu pro tuto firmu. Tato splatnost má přednost před splatností nastavenou v menu Účetnictví > Konfigurace účetnictví > záložka Fakturace.
 • Prodeje a výdeje ze skladů – při zadávání prodaného množství pomocí talčítka Výběr ze skladu lze zadat do sloupečku i Počet balení a na zakládě množství v balení se automaticky dopočíta množství.

Montáž a výroba

 • Výrobní a montážní listy > záložka Mzdy – nová záložka s možností zaúčtování práce do soupisek mezd.

Objednávky a zakázky

 • Posílání zakázek e-mailem v tisku zakázek.
 • Ze zakázek a objednávek lze vytisknout či poslat e-mailem zakázku či objednávku s hlavičkou poptávky, kterou lze použít pro předběžnou poptávku na zboží.

Mzdy

 • nová databáze Platových tarifů.
 • Mzdy > Zaměstanci > Přehledy > Přehled mezd – nová tisková sestava.
 • Soupiska mezd – u nemocí, mateřské dovolené a ošetřování člena rodiny (kde se zadává datumové rozpětí kalendářních dnů) se automaticky dopočítává z kalendářních dnů pracovní dny.
 • Soupisky mezd – informativní políčko Zbývá pracovních dnů – informace o zbývajících pracovních dnech do plného měsíčního fondu.
 • Soupisky mezd a trvalé mzdy – při editaci si lze prohlížet, případně editovat poznámku k jednotlivým zaměstnancům.
 • Měsíční mzdy > Tisk výplatní pásky – lze si navolit, zda chcete tisknout výplatní pásky řazené podle příjmení nebo osobních čísel.