UpGrade 1/2013
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2013 programu Win Ekonom verze 6.13.1

DAŇ za rok 2012

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2012.

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle krajského uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. 14-ti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Podrobně v Úvodní informaci jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 vydanou GFŘ.

 • Daň z příjmu právnických osob – nový vzor tiskopisu č.23, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – nový vzor tiskopisu č.19. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Změnila se daňová sleva na poplatníka za rok 2012 na 24 840 Kč a na dítě na 13 404 Kč. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 – nový vzor tiskopisu č.8. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 – nový vzor tiskopisu č.8. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.15 upravená pro rok 2013. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a “Územní pracoviště v”. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 s upravenými koeficienty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 (89 324 10, I/2013). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2012 a pro výpočet nové sazby roku 2013. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Doplněn nový oddíl č.11 Údaje o důchodovém spoření, který ovlivňuje výpočet příštích záloh na důchodové pojištění. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č.18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a “Územní pracoviště v”.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 13. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a “Územní pracoviště v”.
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 12. Upravený formulář pro rok 2012. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a “Územní pracoviště v”.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 15. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a “Územní pracoviště v”.

Veškerá daňová přiznání naleznete na CD ve složce Poučení_Daň_2012 ve formátu pdf.

 Sledujte prosím stránky www.winsystem.cz kde jsou v části Download připraveny v průběhu měsíce další aktualizace tohoto UpGrade.

Daňová evidence

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 14% na 15 % a zvýšenou sazbu DPH z 20% na 21%. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Před začátkem zadávání údajů pro rok 2013 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2013. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2013.
 • Plátce je povinen vést v evidenci DPH u přijatých zdanitelných plnění DIČ dodavatele. Pro tuto evidenci byla v Pokladním deníku i v Knize DPH zavedena kolonka DIČ. V pokladním deníku se automaticky nabídne vyplnění DIČ u dokladů nad 10 000 Kč (nemusí se evidovat u zjednodušených daňových dokladů). Evidence se promítne v Knize DPH v Detailním přehledu.
 • Kniha DPH > od roku 2013 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.18. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a nové “Územní pracoviště v, ve, pro”.
 • Kniha DPH > záložka Obraty DPH > nová položka (sloupec) Poznámka, kam lze pomocí tlačítka Poznámka zapsat doplňující informace ke každému obratu DPH.

Účetnictví

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 14% na 15 % a zvýšenou sazbu DPH z 20% na 21%. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Před začátkem zadávání údajů pro rok 2013 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2013. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2013.
 • Plátce je povinen vést v evidenci DPH u přijatých zdanitelných plnění DIČ dodavatele. Pro tuto evidenci byla v Pokladním deníku i v Knize DPH zavedena kolonka DIČ. V pokladním deníku se automaticky nabídne vyplnění DIČ u dokladů nad 10 000 Kč (nemusí se evidovat u zjednodušených daňových dokladů). Evidence se promítne v Knize DPH v Detailním přehledu.
 • Kniha DPH > od roku 2013 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.18. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a nové “Územní pracoviště v, ve, pro”.
 • Kniha DPH > záložka Obraty DPH > nová položka (sloupec) Poznámka, kam lze pomocí tlačítka Poznámka zapsat doplňující informace ke každému obratu DPH.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2013. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2013. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2013 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2013.
 • V softwaru byla ošetřeno tzv. solidární zvýšení daně. Daň z příjmů fyzických osob (15%) se zvýší o 7% (tzv. solidární zvýšení daně) z rozdílu mezi součtem dílčího základu daně a 48násobkem (ročně 1 242 432 Kč) resp. 4násobkem (103 536 Kč pro měsíční mzdu) průměrné mzdy. Bude platit pro roky 2013 až 2015.
 • Pro rok 2013 zůstávají měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) a měsíční sleva na dítě (1 117 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2012. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2013 zvyšují.
 • Byla zrušena základní sleva pro pracující důchodce (platí do roku 2015). V těchto případech je potřeba v menu Mzdy > Zaměstnanci > tlačítko Editovat > záložka Daňové údaje a zde odkliknout volbu Měsíční nezdanitelná částka. Bude platit pro roky 2013 až 2015.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.17 za rok 2012. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Při výpočtu byly zohledněny změněné slevy a bonusy za rok 2012 na dítě 13 404 Kč a na poplatníka 24 840 Kč a dále nový maximální daňový bonus 60 300 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 20 a dále bylo upraveno i aktualizační okno pro tento formulář.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.7. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.7. Bylo rozděleno původní políčko “Finančnímu úřadu v” na “Finančnímu úřadu pro” a nové “Územní pracoviště v, ve, pro” (aktualizace těchto políček se provádí v Knize DPH).
 • Byl aktualizován tiskopis pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.
 • Pro roky 2013 až 2015 byl zrušen strop pro zdravotní pojištění, který činil 72násobek průměrné mzdy.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2013
 • Pro rok 2013 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 863 Kč, druhá redukční hranice 1 295 Kč a třetí redukční hranice 2 589 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky
 • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
 • V menu Mzdy > Přehled o výši pojistného – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář Přehled o výši pojistného vzor č. ČSSZ – 89 542 9 I/2013. V aktualizaci i ve formuláři bylo rozděleno pojistné s účastí na důchodovém pojištění, bez účasti na důchodovém pojištění a za zaměstnavatele.
 • V menu Mzdy > Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář ČSSZ - 89 621 6, pomocí kterého lze žádat o nemocenskou, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Byla aktualizována 1. i 2. strana tiskopisu.
 • II. pilíř důchodové reformy
 • Od 1.1.2013 se zavádí 2.pilíř důchodového zabezpečení (prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění a třetím pilířem nepovinné důchodové připojištění). Druhý důchodový pilíř spočívá v tom, že účastník platí o 3% vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění nižší povinné pojistné. Navíc musí účastník důchodového spoření průběžně ze svého přidat další 2%. Tyto prostředky jsou přesměrovány na jeho účet u zvolené penzijní společnosti.
 • Pokud je zaměstnanec účasten II. pilíře důchodové reformy postupujte následně : v menu Mzdy > Zaměstnanci > najděte zaměstnance a klikněte na tlačítko Editovat a záložku Daňové údaje a zde zaklikněte volbu ”Zaměstnanec je účasten II.pilíře důchodové reformy”.
 • Adresáři firem si zadejte novou adresu finančního úřadu a účet finančního úřadu pro zasílání sražených finančních prostředků. Finanční úřad na základě oznámení od zaměstnavatele přepošle platby na penzijní společnost. Do trvalých mezd zadejte u daného zaměstnance nový řádek s kódem 92 (částku a datumy nevyplňujte a do políčka Pojišťovna vyberte zadaný finanční úřad).
 • Při výpočtu mzdy u zaměstnance který je účasten II. pilíře důchodové reformy se sníží odvody na sociální zabezpečení za zaměstnance o 3% na 3,5%. 5% (3% ze sociálního pojištění a 2% z vlastních prostředků) se odečte na výplatní pásce z čisté mzdy na řádku pod kódem 92 (II.pilíř důchod.zabezp.).

Sklady

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 14% na 15 % a zvýšenou sazbu DPH z 20% na 21%. Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.
 • Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění, zde si lze pomocí tlačítka Hromadná změna DPH z 14% na 15% resp. Hromadná změna DPH z 20% na 21% změnit hromadně sazbu DPH na skladových kartách. Pokud by došlo k situaci, kdy byste potřebovali vrátit sazby DPH zpět na 14% resp. 20% (vystavení dokladu se starým datem), lze pomocí dalších tlačítek tuto akci provést (tlačítka v pravém sloupci).

Montáž a výroba

 • Pomůcky > Speciální akce > tlačítko “Převod sazby DPH z 20(14)% na 21(15)% v číselnících montáže a v neuzavřených Montážních listech”. Pomocí tohoto tlačítka lze povést v Nabídkových listech, Sazebníku prací, Normách výrobků a neuzavřených a nevyfakturovaných Montážních listech převod dph na nové sazby.