UpGrade 1/2003
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Účetnictví

Sklady

Montáž a výroba

Mzdy

 

Program DAN2002

UpGrade 1/2003 obsahuje samostatný program DAN2002 na vyplnění formulářů daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, silniční daně, sociálního pojištění podnikatele, zdravotního pojištění podnikatele, vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou včetně přílohy a vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Tento program eliminuje Vaše chyby jak při výpočtu veškerých daní (veškeré důležité informace si „natáhne“ z programu Win Ekonom), tak při vlastním vyplnění tiskopisů (program tiskne graficky totožné tiskopisy, které lze přímo odevzdat na finančním úřadě a nyní i na OSSZ či VZP. Tiskové výstupy byly ověřeny a schváleny patřičnými úřady.). Veškeré formuláře byly aktualizovány dle nejnovějších předloh. V programu je dále obsažena elektronická podoba patříčných zákonů a na klávesu F1 lze vyvolat poučení ke každé položce. 

Účetnictví

 • Objednávky vydané – nová možnost vystavovat objednávky přímo z menu Účetnictví. Objednávky lze vystavit na libovolné položky (není závislé na skladě). U každé položky lze zapsat libovolně dlouhý text. Objednávky lze jak vytisknout, tak zaslat e-mailem.
 • Kniha pohledávek – tlačítko Faktura – zobrazí okno Faktury vydané s fakturou související k dané pohledávce.
 • Přístupová práva – možnost detailních přístupových práv k Fakturaci.
 • Nové formuláře výkazu zisku a ztrát a rozvahy.
 • Bankovní výpisy – detailní sestava po jednotlivých obratech se zůstatky za jednotlivé obraty.
 • Kniha majetku – možnost zaúčtovat měsíční účetní odpisy průběžně jednou za měsíc do Interních dokladů.
 • Kniha majetku – změna názvů na kartách na DHM, DNHM, DDNHM (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek) a DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek). V HM další položka na rozlišení DDNHM, nové položky datum pořízení (odlišná od počátku odepisování), způsob využití a způsob vyřazení.
 • Faktury vydané, Kniha závazků – u doplatkových faktur je možnost opravovat i řádky s vygenerovanou zálohou (výhodné pro změnu částky u odepsané zálohy, pokud není v plné výši).

Sklady

 • V rámci rušení drobných mincí byla zabudována nová funkce na zaokrouhlení cen na 50 haléře. V menu Inventura – skladová karta stiskněte tlačítko Přecenění a zde stiskněte klávesu + rabat a v okně Přecenění na základě rabatu si vyberte cenu, kterou chcete změnit a stiskněte tlačítko Zaokrouhlení na 50 haléře.
 • Nabídka skladu v prodeji a příjmu – v Konfiguraci skladů je možnost nastavit řazení nabídky podle názvu materiálu.
 • Prodej fakturou – vystavení faktury – pomocí tlačítka seznam pohledávek lze do Závěrečného textu natáhnout seznam nezaplacených pohledávek fakturované firmy.
 • Přehledy > Výdej – Deník tržeb (zakliknutím příznaku Deník tržeb detailně se zobrazí Deník tržeb s rozúčtováním DPH po dokladech).
 • Prodej fakturou a prodej hotově – vyřízování více zakázek z jednoho prodeje.
 • Inventura – Skladová karta – tlačítko Inventura – možnost zapsat fyzický stav skladové položky s tím, že se automaticky vypočítá rozdíl mezi stavem v PC a fyzickým stavem. Při ukončení lze automaticky vystavit korekční výdejku s rozdílovými hodnotami (v textu výdejky je Inventura), která automaticky zkoriguje stav skladu.
 • Stálá nákupní cena – při příjmu je možnost zapsat si stálou nákupní cenu, na základě které se počítá rabatem prodejní cena. Tato cena se žádným přepočtem nemění a uživatel ji může změnit pouze přepsáním na příjemce, či v přecenění ve skladové kartě.

Montáž a výroba

 • Nabídky – možnost vytvoření e-mailové nabídky přímo z programu. Po spuštění okna Nabídky stisknete tlačítko Tisk a zde lze vybrat tlačítko E-mail po kterém se zobrazí okno Příprava e-mailu. Zde lze doplnit Předmět e-mailu a případně si pomocí tlačítka Příloha prohlédnout HTML stránku, která se automaticky připojí k e-mailu jako příloha. Dále lze pomocí tlačítka Nastavení provést nastavení pošty (doporučujeme provést stejné nastavení, jaké máte v Outlooku). Pomocí tlačítka Odeslat se program připojí k internetu a pošlu odešle. Po odeslání pošty zkontrolujte, zda se telefonické spojení od internetu odpojilo.Tisk montážního listu – možnost tisknout najednou několik montážních listů podle zadaného rozmezí montážních listů.
 • Nabídkové listy – tlačítko Export – možnost exportovat nabídky do Objednávek.
 • Normy výrobku – položka Nepřepočítávat. Při označení A (ano) se nebude položka při zadání normy do montáže a výroby přepočítávat na základě zadaného množství v montáži a výrobě.
 • Montáž a výroba – při editaci detailních řádků je možnost stisknout klávesovou kombinaci Ctrl + Ins a vytvořit kopii aktivního řádku.

Mzdy

 • Nové daňové sazby a úlevy na rok 2003. Nová minimální mzda 6200 Kč a nové cestovní náhrady.
 • Aktualizovaný Plánovací kalendář pro rok 2003 – při otevření obrazovky Zaměstnanci se zobrazí v menu volba Plánovací kalendář, kde si lze zobrazit plánovací kalendář jakéhokoliv měsíce v roce 2002. Kalendář má standardní grafickou podobu nástěnných plánovacích kalendářů. Kalendář lze například otevřít během aktualizace pracovních dnů v soupiskách mezd.
 • Stravenky – pokud použijete kód 41 – Stravenky, lze nyní provést zaúčtování do pokladního deníku a interních dokladů (podvojné účetnictví) i s rozúčtováním DPH.
 • Evidenční list důchodového pojištění – na zkušebních příkladech s atypickými daty byly prověřeny různé situace výpočtů a program byl upraven i na tyto situace.
 • Zápočtový list – při některých situacích (např. pokud chybějí předcházející data nebo nejsou úplná) je potřeba zadat či změnit průměry. K tomuto účelu slouží obrazovka Průměry, která se otevře těsně před tiskem, či prohlížením zápočtového listu.