Účetní rubrika
Home Novinky Software Servis Ceník a objednávka Demoverze Download Účetní rubrika Kontakt Kde nás najdete Odkazy na web

 

 

Účetnictví

Směna cenin

Postupně vytvářený HM

Odpisy majetku a změny od 1.1.2002

Zápočet pohledávek a závazků

Stravenky a stravování

Daňově uznatelné náklady na spotřebu reklamních předmětů a vzorky výrobků či zboží.

Ceniny a jejich evidence

Dovoz zboží v rámci nepřímého zastoupení

 

Mzdy

penzijní připojištění

zákonné pojištění

odstupné

placení zdravotního pojištění po ukončení pr. poměru

podpora při ošetřování člena rodiny

Náhrada mzdy při přerušení výroby či jiné činnosti

 

Sklady

Evidence obalů

 

 

Kniha jízd

Vypůjčené vozidlo a uplatňování cestovních náhrad

Náhrady cestovních výdajů při tuzemských služebních cestách

 

Tabulky

Daňový kalendář

Náhrady za km

Předčíslí účtu finančních úřadů

Vozidla a směrnice EU

Sazby zák. poj. podle činnosti

Odpisové skupiny

Rovnoměrné odepisování

Zrychlené odepisování

Vývoj stravného při služ. cestách

 

Zákony

Zákon o cestovních náhradách 119/1992 Sb. ze dne 4. března 1992

 

Vyhlášky

Zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele

Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Nařízením č. 327/2002 Sb - výtah z nařízení - zvýšení vyměřovacího základu

Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ... .

Nařízení vlády - výše minimálních mzdových tarifů

 

 

Ostatní

Pokuty dle zákona o účetnictví

Povinost přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví

 

 

Formuláře ke stažení

 

Daňové

Hlášení plátce daně o provedení srážky

Prohlášení poplatníka daně z příjmů

 

 

Zdravotní

Žádost o snížení záloh na zdr. poj.

OSSZ

OSTATNÍ