Ukončení postupně vytvářeného HIM a jeho odepisování ve vztahu k nemovitosti

Postupně vytvářený majetek lze začít odepisovat až po jeho kompletním uvedení do provozu - v případě nemovitosti po kolaudaci.

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Součet částek na kódu peněžního deníku je pořizovací hodnotou stavby (pokud všechny náklady související s pořízením této stavby, byly účtovány na tento kód). Celkovou hodnotu stavby zaneseme do knihy HIM a NHIM s datumem kolaudace (podmínka pro možnost odepisování) a s odpisovou skupinou 5.

Je dobré mít vytištěn přehled jednotlivých částek této stavby (účtování kódu 35) samostatně k doložení pro případnou kontrolu ze strany FU.