Zrychlené odepisování dle § 32 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

(1) Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:

koeficient pro zrychlené odpisování
 odpisová 
skupina
 v prvním roce 
odpisování
 v dalších letech 
odpisování
pro zvýšenou
 zůstatkovou cenu 
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30