POKUTY (§ 37 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění 353/2001 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1.  2002)

Územní finanční orgány uloží účetní jednotce pokutu tehdy, jestliže zjistí, že účetní jednotka porušila své povinnosti, a to ve výši:

a)      až 3% z hodnoty úhrnu rozvahy (úhrn brutto aktiv) - výčet v příloze

b)      až 6% z hodnoty úhrnu rozvahy (úhrn brutto aktiv) - výčet v příloze

V případech porušení ustanovení vztahujících se k soustavě jednoduchého účetnictví se pokuta vypočítá z úhrnu majetku podle přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích (§ 15 odst. 5).

Pokuty ve výši až 3% z úhrnu rozvahy (z hodnoty majetku, z rozvahy konsolidačního celku)

 

Pokuty ve výši až 6% z úhrnu rozvahy (z hodnoty majetku, z rozvahy konsolidačního celku)