Zápočet pohledávek a závazků v JÚ

Od roku 2001 se musí v peněžním deníku účtovat jen o peněžních pohybech - tedy pouze o pohybech v pokladně a bankovních účtech (včetně průběžňých položek). Veškerá jiná evidence by měla být sledována jinde. Kde, to zákon již jako vždy neřeší.

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

V programu EIN EKONOM uživatel provádí zápisy veškerých nefinančních operací (zápočty, daňové korekce záznamů, odpisy HIM a NHIM, ...) nadále v rámci obrazovky Peněžní deník. Tento stav je z důvodů zachování postupů (na které jsou uživatelé zvyklí) a též z technických důvodů (většina daňových podkladů je čerpána z peněžního deníku). Aby bylo vyhověno zákonu má uživatel možnost oddělit při tisku peněžního deníku finanční operace od nefinančních a tím naplnit znění zákona. Výhody této možnosti vyvstaly především v okamžiku vyplňování loňských (za rok 2001) daňových přiznání.

V připravované nové verzi WIN EKONOMU pro jednoduché účetnictví vznikne obdobně jako v podvojném účetnictví kniha interních dokladů, která bude plně oddělena od peněžních záznamů.