Tabulky předpisů EHK OSN a směrnic EU podle kategorií vozidel a úrovně limitů škodlivin ve výfukových plynech

EURO 2

EURO 3

EURO 4

Osobní automobily kategorie M s celkovou hmotností do 2.5t a obsaditelností do 6 osob

R 83-03B, C R 83-05A R83 -05B
ES 94/12 ES 98/69A ES 98/69B
ES 96/44 ES1999/10 2A ES1999/102B

Osobní automobily kategorie M1 nad 2.5t a obsaditelnosti nad 6 osob

R83-04B, C R83-05A R83-05B
ES 96/69 ES98/69A ES 98/69B
ES 98/77 ES1999/102A ES1999/102B

Autobusy kategorie M2 a M3

R49-02B R49-03 R?

Užitková vozidla kategorie N1,N2, N3

ES 96/1 ES1999/96A ES1999/96B1

Přepisu R83 odpovídá základní směrnice EHS 70/220

Přepisu R49 odpovídá základní směrnice EHS 88/77

Písmeno "R" u předpisů EHK OSN není nutno uvádět.

U směrnice EU se podle data přijetí směrnice uvádějí písmena "EHS" nebo "ES" nebo "EU", a to před nebo za číslem směrnice.

Tato písmena nejsou rozhodující, podstatné je číslo znění směrnice, ve kterém údaj před lomítkem znamená rok přijetí směrnice a údaj za lomítkem její pořadové číslo v daném roce.

V některých materiálech se místo označení úrovně EURO2, EURO3 a EURO4 objevují označení EU2, EU3 a EU4, pokud je homologace povolena podle předpisu EHK OSN R83 nebo směrnice 70/220, tj. podle předpisů platných pro OA a "malá" užitková vozidla.

Kategorie vozidel M1 = vozidlo pro přepravu osob s celkovou hmotností do 3,5t a počtem míst včetně řidiče maximálně 9 M2,M3 = ostatní vozidla pro přepravu osob (autobusy) N1 = užitková vozidla (pro přepravu nákladů a speciální) s celkovou hmotností do 3,5 t N2,N3 = ostatní užitková vozidla