Nákup cenin a jejich směna za pozemky

Směna cenin za pozemky nemá vliv na daň z příjmů (směna cenin není započitatelný příjem). Ceniny byly nakoupeny na účetní kód 8 (nákup cenin ...).

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

V okamžiku (datumově) směny (která neproběhla v hotovosti ale pouze účetně) budou ceniny vydány v rámci peněžního deníku zase pomocí kódu 8 ale se zápornou částkou celkové směny. Následně v Číselníku peněžních operací vytváříme kód příkladem 106 s názvem HIM - směna za pozemky dle obrazovky (obr.1). Tento kód použijeme v peněžním deníku s jako typ dokladu nefinanční s datum shodným s datumem směny a částkou rovnající se směně. Současně tyto pozemky zavedeme zavedeme do HIM a NHIM majetku jako pozemky (neprobíhá odpis).