Placení zdravotního pojištění po ukončení pr. poměru

Od 1.7.2002 rozhoduje o zařazení mezi tzv. osoby bez zdanitelných příjmů pouze, pokud je osoba po celý kalendářní měsíc bez plátce pojistného. Z toho plyne, že pokud je pojištěnec alespoň po část měsíce zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou nebo patří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není považován za osobu bez zdanitelných příjmů a nemusí za tento měsíc hradit pojistné. Zároveň nemusí ani z tohoto titulu plnit oznamovací povinnost.

POZOR !!!

Postup v jednotlivých případech: