Leden

čtvrtek 24.

- spotřební daň:

- odvod daně za listopad 2001

pátek 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za prosinec 2001

- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2001 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2001

čtvrtek 31.

- daň silniční:

- daňové přiznání a daň za rok 2001

- daň z nemovitostí:

- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2002

Únor

středa 20.

- daň z příjmů:

- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2001

pondělí 25.
 

- spotřební daň:

- daňové přiznání a daň za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty, technického benzinu a mazacích olejů za leden (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za prosinec 2001

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za leden

Březen

pátek 15.

- daň z příjmů:

- čtvrtletní záloha na daň

pondělí 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání a daň za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty, technického benzinu a mazacích olejů za únor (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za únor

středa 27.

- spotřební daň:

- odvod daně za leden

Duben

úterý 2.

- daň z příjmů:

- přiznání k dani a daň za rok 2001
- čtvrtletní a měsíční záloha na daň (za březen)

pondělí 15.

- daň silniční:

záloha na daň za 1. čtvrtletí

středa 24.

- spotřební daň:

- odvod daně za únor

čtvrtek 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty, technického benzinu a mazacích olejů za březen (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen

Květen

pondělí 27.

- spotřební daň:

- daňové přiznání a daň za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzínu a mazacích olejů za duben (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za duben

pátek 31.

- daň z nemovitostí:

- splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1.000,- Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1.000,- Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")

Červen

pondělí 17.

- daň z příjmů:

- pololetní a čtvrtletní záloha na daň

pondělí 24.

- spotřební daň:

- odvod daně za duben

úterý 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání a daň za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za květen

Červenec

pondělí 1.

- daň z příjmů:

- přiznání k dani a daň za rok 2001
- pololetní, čtvrtletní a měsíční záloha na daň (za červen)

- daň z nemovitostí

- splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

pondělí 15.

- daň silniční:

záloha na daň za 2. čtvrtletí

čtvrtek 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za červen (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za květen

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

Srpen

pondělí 26.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za červen

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za červenec

Září

pondělí 2.

- daň z nemovitostí:

- splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

pondělí 16.

- daň z příjmů:

- čtvrtletní záloha na daň

úterý 24.

- spotřební daň:

- odvod daně za červenec

středa 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za srpen (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za srpen

Říjen

úterý 15.

- daň silniční:

záloha na daň za 3. čtvrtletí

pátek 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za září (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za srpen

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září

Listopad

pondělí 25.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za říjen (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za září

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za říjen

Prosinec

pondělí 2.

- daň z nemovitostí:

poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč

pondělí 16.

- daň z příjmů:

pololetní a čtvrtletní záloha na daň

- daň silniční:

záloha na daň za říjen a listopad

pátek 27.

- spotřební daň:

- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikl nárok)
- odvod daně za říjen

- daň z přidané hodnoty:

daňové přiznání a daň za listopad