Rovnoměrné odepisování dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

(1) Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

roční odpisová sazba
 odpisová 
skupina
 v prvním roce 
odpisování
 v dalších letech 
odpisování
 pro zvýšenou 
vstupní cenu
1 14,2 28,6 25,0
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4