Daňově uznatelné náklady na spotřebu reklamních předmětů a vzorky výrobků či zboží.

Pro účetně správné a daňově účinné účtování stravování je potřeba znát následující definice a znění vyhlášek a zákonů.

Definice reklamy

ZÁKON o daních z příjmů 586/1992 Sb v pozdějším znění.

Znění zákona:

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:

...

... t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 200 Kč, nejde-li o zboží, které je předmětem spotřební daně.

ZÁKON o dani z přidané hodnoty 588/1992 Sb v pozdějším znění.

Znění zákona

§ 8 Plnění, která nejsou zdanitelná Zdanitelným plněním není

....

....

c) bezúplatné poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, který je opatřen obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, jehož pořizovací cena bez daně nepřesahuje200 Kč, nejde-li o zboží, které je předmětem spotřební daně.

Reklamní předmět poskytovaný ze zásob - reklamní vzorek musí splňovat dle předchozích následující zákonů následující body:

POZOR !!!

Z předchozích ustanovení zákonů vyplývá:

    1. označit zboží - materiál obchodním jménem nebo ochrannou známkou
    2. prodat zboží za „nulovou“ cenu při dodržení všech příslušných zákonů, především zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty.
Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Správný postup vyskladňování vyplývá z následující tabulky:

Účetní případ evidence Postup poskytnutí
poskytnutí reklamního předmětu s označením obchodního jména nebo ochrannou známkou není evidován skladově není evidováno
poskytnutí reklamního předmětu s označením obchodního jména nebo ochrannou známkou je zaveden ve skladech v rámci samostatné evidence jako předměty reklamní výdej ze skladu pomocí výdejek
poskytnutí reklamního předmětu s označením obchodního jména nebo ochrannou známkou je zaveden ve skladech jako materiál či zboží označit materiál či zboží př.: samolepkou (klidně i z etiketovacích kleští, ...) s obchodním jménem nebo ochrannou známkou a provést výdej ze skladu pomocí výdejek
poskytnutí vzorku materiálu je zaveden ve skladech jako materiál či zboží provést prodej příkladem na hotovosti za 0 kč s vyskladněním odpovídajícího množství ze skladu nebo zahrnutí poskytovaného vzorku do standardní prodejní faktury s ponížením určité položky a přesunutím její ceny na vzorek