Předčíslí účtu finančních úřadů

Pro převod peněžních částek bankovním stykem používejte následující systém

předčíslí-vlastní účet/0710

Je potřeba důsledně dbát na - (pomlčku)mezi předčíslím a vlastním účtem. Pokud není zadána správně, hrozí nebezpečí neodvedení příslušné částky FÚ, protože celá částka je převedena na cizí účet nebo vrácena na zpět účet podnikatele či organizace.

Název daně

Předčíslí účtu

Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu a lihovin 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně 10030
Daň z obratu 2604
Odvod ze zisku 2620
Odvod z objemu mezd 2647
Důchodová daň 2663
Daň z objemu mezd 2671
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) 1775
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou prac.schopností 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za neoprávněné použití rozpočtových prostředků 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Vratky dotací na tepelnou energii 6808
Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba I 8782
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba II 8774
Pokuty dle zákona č. 238/1991 Sb. - odpad 9718
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákona č. 62/1992 Sb. - uložení odpadu 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby 5725
Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1997 Sb. - o chemických látkách 8790