Evidence obalů a jejich účtování z hlediska DPH

Problematiku obalů je nutno rozdělit do následujících kategorií, vzhledem k rozdílnému účtování DPH.

Kategorie:

A. Vratné obaly

  1. Prodej zboží i obalů se závazkem obaly odkoupit zpět
  2. Prodej zboží bez obalů s požadavkem jejich vrácení
  3. Prodej zboží bez obalů které jsou pronajímány s nájemným
  4. Vratné láhve

B. Nevratné obaly

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Řešení evidence i správného účtování leží ve skladové části programu WIN EKONOM.


A. Vratné obaly

1. Prodej zboží i obalů se závazkem obaly odkoupit zpět

Obal je přijímán v rámci příjemky stejně jako zboží. Při příjmu je dosazena sazba daně dle daňového dokladu dodavatele.

Pro vrácení použijeme standardní dodací list nebo prodej hotově. Je dosazena sazba daně ze skladové evidence (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Obal je přijímán v rámci příjemky stejně jako zboží. Při příjmu je dosazena sazba daně dle daňového dokladu dodavatele.

Obal je vracen v rámci příjemky se záporným množstvím stejně jako zboží v rámci dobropisu (§ 15 odst. 1 písm. a) a § 13 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) . Je dosazena sazba daně ze skladové evidence.

2. Prodej zboží bez obalů s požadavkem jejich vrácení

Obal je přijímán v rámci příjemky stejně jako zboží. Při příjmu je dosazena sazba daně 0, protože se jedná o zálohu (§ 9 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Obal je vracen v rámci příjemky se záporným množstvím stejně jako zboží v rámci dobropisu (§ 15 odst. 1 písm. a) a § 13 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) . Je dosazena sazba daně 0 ze skladové evidence.

3. Prodej zboží bez obalů které jsou pronajímány s nájemným

Obal je přijímán v rámci příjemky stejně jako zboží. Při příjmu je dosazena sazba daně 0. protože se jedná pouze o evidenční úkon. Účtované nájemné není předmětem skaldové evidence, ale pouze účetní a daňové (§ 16 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) a to ve výši základní sazby.

Obal je vracen pouze evidenčně v rámci příjemky se záporným množstvím stejně jako zboží v rámci dobropisu. Je dosazena sazba daně 0 ze skladové evidence.

4. Vratné láhve

Podle § 8 písm. i) zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty není zdanitelným plněním dodání vratných lahví, při jejichž koupi nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo byly pořízeny bez daně (od neplátců).

Obal je přijímán v rámci příjemky stejně jako zboží. Při příjmu je dosazena sazba daně 0.

Pro vrácení použijeme standardní dodací list nebo prodej hotově. Je dosazena sazba daně 0.

B. Nevratné obaly

Obaly, které dodavatel pro své dodávky používá a přitom se nezavazuje k jejich zpětnému nákupu jsou většinou součástí pořizovací ceny zboží a proto se nezaznamenávají ani evidenčně. Pokud nejsou součástí ceny, ale jsou účtovány samostatně, doporučujeme je přijmout na sklad se sazbou daně dle dokladu dodavatele a při prodeji použijeme standardní dodací list nebo prodej hotově. Je dosazena sazba daně dle dodavatele.


Obecně: