Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané organizací

KOD

PROMILE

CINNOST

10.1

50

Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket

12

50

Dobývání a úprava uranových a thoriových rud

13

50

Dobývání rud

15.1

9,8

Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)

15.2

9,8

Zpracování ryb a rybích výrobků(vč. konzervování)

15.4

9,8

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

20.1

9,8

Výroba pilařská a impregnace dřeva

24.11

9,8

Výroba technických plynů

26.11

9,8

Výroba plochého skla

26.7

9,8

Zpracování přírodního kamene

27.5

9,8

Odlévání kovů (slévárenství)

37.1

9,8

Zpracování kovového odpadu a šrotu

45

9,8

Stavebnictví

75.25

9,8

Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce

02

8,4

Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby

10.2

8,4

Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket

11

8,4

Dobývání ropy a zemního plynu a související služby

14.1

8,4

Dobývání a úprava kameniva

15.5

8,4

Úprava a zpracování mléka

15.83

8,4

Výroba cukru

15.9

8,4

Výroba nápojů

17.14

8,4

Úprava a spřádání lnářských vláken

17.25.4

8,4

Tkaní jutařských tkanin

17.53

8,4

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)

20.2

8,4

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků

20.3

8,4

Výroba stavebně truhlářská a tesařská

20.4

8,4

Výroba dřevěných obalů

21.1

8,4

Výroba vlákniny, papíru a lepenky

24.3

8,4

Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů

24.64

8,4

Výroba chemických výrobků pro fotografické účely

24.7

8,4

Výroba chemických vláken

25.11

8,4

Výroba pryžových pneumatik

24.12

8,4

Protektorování a opravy pryžových pneumatik

26.13

8,4

Výroba dutého skla

26.26

8,4

Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

26.3

8,4

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

26.5

8,4

Výroba cementu, vápna a sádry

26.6

8,4

Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry

26.81

8,4

Výroba brusiv

27.1-27.4

8,4

Výroba kovů (kromě slévárenství)

28

8,4

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí

29

8,4

Výroba strojů a přístrojů

31.3

8,4

Výroba kabelů a vodičů

35.1

8,4

Stavba lodí a člunů (vč. oprav)

36.1

8,4

Výroba nábytku

37,2

8,4

Zpracovování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu

60.2

8,4

Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD

85.2

8,4

Veterinární činnosti

90

8,4

Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod

01

7

Zemědělství

16

4,2

Zpracování tabáku

17.23

4,2

Tkaní česaných vlnařských tkanin

17.24

4,2

Tkaní hedvábnických tkanin

17.25.3

4,2

Tkaní lnářských tkanin

17.25.5

4,2

Tkaní vigoňových tkanin

17.4

4,2

Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.

17.52.1

4,2

Výroba provaznická

17.54.1

4,2

Výroba stuh a prýmků

17.54.2

4,2

Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek

17.6

4,2

Výroba pletených materiálů

17.7

4,2

Výroba pleteného zboží

18

4,2

Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

19

4,2

Výroba usní a úprava kůží, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi

26.21

4,2

Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů

26.22

4,2

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely

30.02

4,2

Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat

32

4,2

Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů

33

4,2

Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin

35.3

4,2

Výroba letadel a kosmických lodí

36.2

4,2

Výroba zlatnických a šperkařských předmětů

41

4,2

Výroba a rozvod vody

55

4,2

Pohostinství a ubytování

60.3

4,2

Potrubní doprava

61.11

4,2

Námořní doprava

62

4,2

Letecká doprava

63.3

4,2

Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost

64.2

4,2

Telekomunikace

70

4,2

Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury)

73.1

4,2

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

74.1

4,2

Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů

74.2

4,2

Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby

75

4,2

Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě protipožární ochrany a ostatních záchranářských prací)

80

4,2

Školství

85.1

4,2

Zdravotnictví

85.3

4,2

Sociální činnosti

91

4,2

Činnosti organizací společenských

92.2

4,2

Provoz rozhlasu a televize

22.1

2,8

Vydavatelské činnosti

65

2,8

Peněžnictví

66

2,8

Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení

67

2,8

Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím

72

2,8

Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)

73,2

2,8

Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře

74.4

2,8

Reklamní činnosti

74.81

2,8

Fotografické služby

92,1

2,8

Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa

92,5

2,8

Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací)

93.02

2,8

Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony)

 

11

Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách

 

5,6

Ostatní ekonomické činnosti