Nařízením č. 327/2002 Sb - výtah z nařízení - zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát.Nařízení č. 327/2002 Sb. zvyšuje od 1.1.2003 vyměřovací základ pojistného u osob, za které platí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát. Pojištěnci, za které hradí pojistné stát, jsou vyjmenováni v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (nezaopatřené děti, poživatelé důchodů, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené,...)

U zaměstnanců, za které platí hradí pojistné i stát, se stanoví pojistné z částky příjmu, která přesahuje vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát.

Vyměřovacím základem u osob, za které je plátcem pojistného na všeobecné zdravotním pojištění stát je částka 3 458 Kč.