Kniha jízd
Home Up Daňová evidence Účetnictví Sklady Mzdy a personalistika Kniha jízd Adresář firem Nadstavby Další software

 


Kniha jízd

Kniha jízd osobním vozidlem

Okno Kniha jízd osobním vozidlem slouží k evidenci jízd soukromým vozidlem pro firemní účely, včetně výpočtu a možnosti zaúčtování cestovních náhrad do účetnictví.


 • Seznam osobních automobilů

  Okno Seznam osobních automobilů slouží k zadání základních údajů o soukromých automobilech používaných v podnikání. 

 • Seznam cest

  Okno Seznam cest slouží k vytvoření základního seznamu nejčastějších jízd. Je společný pro celý modul Kniha jízd.

 • Kniha jízd firemním vozidlem

  Okno Kniha jízd firemním vozidlem slouží k evidenci jízd firemních vozidel, k vystavování cestovních příkazů a evidenci spotřeby jednotlivých vozidel.

 • Seznam firemních automobilů

  Okno Seznam firemních automobilů slouží k zadání základních údajů o firemních automobilech používaných v podnikání.

 • Konfigurační soubor

  Okno Konfigurační soubor umožňuje nastavení parametrů pro evidenci jízd firemních vozidel.