Mzdy a personalistika
Home Up Daňová evidence Účetnictví Sklady Mzdy a personalistika Kniha jízd Adresář firem Nadstavby Další software

 


Mzdy

 • Zaměstnaci

  Okno Zaměstnanci slouží k evidenci všech údajů o zaměstnancích. Dále slouží ke každoměsíčnímu vytváření podkladů pro výpočet mezd (tzv.: soupisky s evidencí odpracované doby, absencí, svátků, nemocí, prémií atd.).

  • Období
  • Soupisky mezd
  • Trvalé mzdy
  • Výpočet mezd
 • Měsíční mzdy

  Okno Měsíční mzdy slouží k výpočtu a tisku mezd zaměstnanců a k jejich automatickému zaúčtování do účetnictví.

 • Zálohy

Okno Zálohy umožňuje přípravu a tisk eventuálních záloh na mzdu.

 • Vytvoření závazků

  Okno Vytvoření závazků slouží k automatickému vytvoření závazků a pohledávek v účetnictví ve vztahu ke mzdám (mzdy na účet, platby pojištění, odvody daní atd.)

 • Sociální pojištění organizace

Okno Sociální pojištění slouží k výpočtu a tisku hlášení pro okresní správy soc. zabezpečení, včetně tisku přihlášek a odhlášek zaměstnanců.

 • Zdravotní pojištění organizace

  Okno Zdravotní pojištění slouží k výpočtu a tisku hlášení pro zdravotní pojišťovny, včetně tisku přihlášek a odhlášek zaměstnanců.

 • Zákonné pojištění

  Okno Zákonné pojištění slouží k výpočtu a tisku hlášení pro pojišťovny spravující zákonné pojištění zaměstnanců. Dále umožňuje vytvoření závazku pro platby těmto pojišťovnám.

 • Mzdové listy

  Okno Mzdové listy umožňuje tisk mzdových listů jednotlivých zaměstnanců,včetně výpočtu sumarizací mezd za zvolené období (vhodné pro vyplňování údajů na dávky soc. péče atd.)

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech

  Okno Potvrzení o zdanitelných příjmech umožňuje tisk potvrzení pro další zaměstnavatele či zaměstnance.

 • Roční zúčtování daně

  Okno Roční zúčtování daně slouží k výpočtu celkového ročního odvodu daně ze závislé činnosti zaměstnanců. Umožňuje současně tisk příslušného formuláře.

 • Zápočtový list

  Okno Zápočtový list slouží k výpočtu zápočtového listu. Umožňuje současně tisk příslušného formuláře.

 • Číselník kódů mezd

  Okno Číselník kódů mezd slouží k přejmenování používaných kódů mezd.

 • Kalendář

  Okno Kalendář slouží k nastavení ročního kalendáře s evidencí počtu pracovních dnů a svátků.

 • Mzdové přehledy

  Okno Mzdové přehledy umožňuje tisk nejrůznějších výstupů z mezd, soupisek mezd, údajů o zaměstnancích a ke sledování pohybu mzdových nákladů za zvolené období. Současně umožňuje tisk podkladů pro kontroly ze strany státních orgánů.

  • Detailní přehled
  • Souhrnný přehled
  • Měsíční přehled
  • Pojištění
  • Graf - náklady
 • Obnova soupisek
 • Mzdový odhad

  Okno Mzdový odhad slouží k rychlému orientačnímu výpočtu nákladů na jednotlivého zaměstnance.