Daňová evidence
Home Up Daňová evidence Účetnictví Sklady Mzdy a personalistika Kniha jízd Adresář firem Nadstavby Další software

 


Daňová evidence


 • Peněžní deník

 • Stav bankovních účtů

  Okno zobrazuje okamžitý stav jednotlivých bankovních účtů.

 • Aktuální stav účetnictví

  Okno zobrazuje okamžitý stav pohledávek, závazků, výnosů, nákladů, stavu pokladny,...

 • Rekapitulace

  • Rekapitulace deníku

  Okno umožňuje výpočet hospodářských výsledků dle zadání uživatele.

  • Sumarizace deníku dle kódů

  Okno umožňuje výpočet hospodářských výsledků dle jednotlivých kódů a zadání uživatele.

  • Třídění podle data

  Okno umožňuje setřídění dat v peněžním deníku dle datumu.

  • Přepočet stavu

  Okno umožňuje přepočet dat uvedených v aktuálním stavu účetnictví a bankovních účtech.

  • Kontrola bankovních výpisů

  Okno umožňuje kontrolu stavu na bankovních účtech (v případě chybného zadání).

  • Tisk hotovostních dokladů

  Okno umožňuje tisk hotovostních dokladů.

  • Tisk deníku

  Okno umožňuje tisk peněžního deníku.

  • Korekce daně z příjmu

  Okno umožňuje závěrečné korekce nákladů a výnosů se zohledněním částečně zaplacených závazků a pohledávek.

  • Import dat

  Okno umožňuje import dat z elektronického bankovního styku.

 • Pokladní deník

  Okno umožňuje rychlé zadávání pokladních dokladů s úsporným zápisem do peněžního deníku.

 • Fakturace

  Okno umožňuje vystavování standardních, zálohových a zahraničních faktur.

 • Kniha pohledávek

  Okno umožňuje evidenci pohledávek. Z fakturace vznikají pohledávky automaticky.

  • Příkazy

  Okno umožňuje vystavit platební příkazy k úhradám přeplatků nebo dobropisů odběratelům.

 • Rekapitulace pohledávek

  Okno umožňuje kompletní práci s pohledávkami dle potřeb uživatele (výběr nezaplacených pohledávek, zaplacených, dle odběratele, dle datumu zdanitelného plnění, atd.).

 • Upomínky

  Okno umožňuje vystavování upomínek odběratelům.

 • Kniha závazků

  Okno umožňuje evidenci závazků.

  • Příkazy

   Okno umožňuje vystavit platební příkazy k úhradám závazků dodavatelů.

  • Banky - podpora homebankingu

   Okno umožňuje vytvářet podklady pro bankovní softwary (IPB, EXPANDIA, Česká spořitelna, Komerční banka).

 • Rekapitulace závazků

  Okno umožňuje kompletní práci se závazky dle potřeb uživatele (výběr nezaplacených závazků, zaplacených, dle odběratele, dle datumu zdanitelného plnění, atd.).

 • Trvalé příkazy

  Okno umožňuje evidenci stabilně opakujících se závazků s automatickým zápisem do knihy závazků.

 • Zápočty

  Okno Zápočty umožňuje provádění standardních zápočtú (pohledávky-závazky), ale i dodavatelských (závazek-závazek)a odběratelských (pohledávka-pohledávka). Dále slouží k vyrovnání halířových nedoplatků pohledávek a závazků.

 • Kniha DKP

  Okno Kniha DKP umožňuje základní evidenci drobného majetku a jeho případné vyřazování.

 • Kniha HIM a NHIM

  Okno Kniha HIM A NHIM umožňuje základní evidenci hmotného majetku, jeho případné vyřazování včetně automatického výpočtu odpisů a jeho zaúčtování do peněžního deníku.

 • Finanční leasing

  Okno Finanční leasing umožňuje základní evidenci leasingovaného majetku, včetně splátkového kalendáře, automatizovaného vytváření závazků a výpočtu korekcí nákladů pro jednotlivý rok.

 • Kniha DPH

  Okno Kniha DPH slouží k tisku Přiznání k dani za zvolené období a současně i k tisku a prohlížení samotné knihy DPH v různých tiskových výstupech.

 • Uzávěrka měsíce

  Okno Uzávěrka měsíce umožňuje zablokování veškeré práce s již účetně uzavřeným obdobím.

 • Kniha cenin a fin. majetku