Účetnictví
Home Up Daňová evidence Účetnictví Sklady Mzdy a personalistika Kniha jízd Adresář firem Nadstavby Další software

 


 Podvojné účetnictví


 • Bankovní výpisy

  Okno Bankovní výpisy umožňuje účtování bankovních účtů - jak tuzemských, tak i zahraničních.

  • Stav bankovních účtů
  • Kontrola bankovních účtů
  • Import dat

   

 • Interní doklady

  Okno Interní doklady umožňuje veškeré nefinanční operace v rámci podvojného účetnictví. Součástí tohoto okna je i možnost vytváření vzájemných zápočtů.

 • Pokladní deník

  Okno Pokladní deník slouží k účtování hotovostních finančních dokladů, včetně jejich tisku. Díky své dvojúrovňové editaci umožňuje slučování více hotovostních dokladů na jeden účetní.

 • Fakturace

  Okno umožňuje vystavování standardních, zálohových a zahraničních faktur.

 • Kniha pohledávek

  Okno Kniha pohledávek umožňuje evidenci pohledávek. Z fakturace vznikají pohledávky automaticky.

 • Rekapitulace pohledávek

  Okno Rekapitulace pohledávek slouží k poskytování komplexních údajů o zaplacených a nezaplacených pohledávkách.

 • Upomínky

  Okno Upomínky slouží k vystavování upomínek odběratelům.

 • Kniha závazků

  Okno Kniha závazků umožňuje evidenci závazků a jejich úhradu pomocí příkazů - jednotlivých i hromadných, včetně podpory homebankingu.

  • Příkazy
  • Banky - podpora homebanky
 • Rekapitulace závazků

  Okno Rekapitulace závazků slouží k poskytování komplexních údajů o zaplacených a nezaplacených závazcích.

 • Kniha DKP

  Okno Kniha DKP slouží k evidenci drobného investičního majetku, včetně jeho vyřazování.

 • Kniha HIM a NHIM

  Okno Kniha HIM A NHIM slouží k evidenci hmotného a nehmotného investičního majetku, automatickému účtování odpisů a eventuálnímu vyřazování HIM A NHIM.

 • Finanční leasing

  Okno Finanční leasing umožňuje základní evidenci leasingovaného majetku, včetně splátkového kalendáře, automatizovaného vytváření závazků a výpočtu korekcí nákladů pro jednotlivý rok.

 • Uzavření roku

  Okno Uzavření roku umožňuje automatizované uzavření roku a založení nového.

 • Počáteční stav účtů

  Okno Počáteční stav účtů umožňuje založení jednotlivých účtů také v případě přechodu z jiného softwaru. 

 • Hlavní kniha

  Okno Hlavní kniha slouží k poskytování komplexních údajů o účetnictví.

  • Hlavní kniha
  • Účetní deník - tisk
  • Předvaha
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztrát
  • Náklady a výnosy
  • Cash flow
  • Bilance a prognóza
  • Obnova obratů
  • Přepočet hlavní knihy
 • Kniha DPH