Sklady
Home Up Daňová evidence Účetnictví Sklady Mzdy a personalistika Kniha jízd Adresář firem Nadstavby Další software

 

Sklady

 • Příjem

     Okno Příjem umožňuje příjem zboží - materiálů od dodavatelů na jednotlivé sklady. 

 • Prodej fakturou

  Okno Prodej fakturou umožňuje vystavování dodacích listů a následnou fakturaci včetně možností slučování více dodacích listů na jednu fakturu nebo určení místa dodání odlišného od adresy odběratele.

 • Další typy faktur

  • Zálohové faktury

   Okno Zálohové faktury umožňuje prodej formou zálohových faktur s následným automatickým vystavením daňových dokladů.

  • Předlohy faktur

   Okno Předlohy faktur umožňuje uživateli připravit v případě opakujících se dodávek tzv. předlohy dodacích listů obsahujících stále stejný odebíraný materiál.

 • Prodej hotově

  Okno Prodej hotově umožňuje prodej za ceny bez daně (vhodné jako daňové doklady pro dodávky větší než 10 000,- Kč).

 • Pokladna

  Okno Pokladna umožňuje prodej za samostatné ceny s daní. Automaticky se vystavuje zjednodušený daňový doklad.

 • Výdej

  Okno Výdej slouží k nestandardnímu výdeji zboží ze skladu - reklamace, likvidace, manka, ... . Automaticky jsou zde zanášeny výdeje z modulu Výroba a montáž.

 • Převod mezi sklady

  Okno Převod mezi sklady slouží k převodu zboží - materiálu mezi jednotlivými sklady a k vystavování či zaúčtování dávek z poboček či centrál.

 • Dodávkový prodej

  Dodávkový prodej

  Okno Dodávkový prodej slouží k evidenci dodacích listů vystavovaných ručně bez zápisu do skladového hospodářství s možností vystavování faktur.

  Nabídkový prodej

  Okno Nabídkový prodej umožňuje prodej pomocí rozvozů zboží, kdy není známé množství dodávaného zboží jednotlivým odběratelům. Vhodné pro tzv. "cesťáky".

 • Výroba a montáž

  Okno Výroba a montáž slouží k evidenci jednotlivých montážních - výrobních listů s přímou vazbou do skladového hospodářství, mezd, knihy jízd. Jsou umožněny vstupy tzv.: víceprací od subdodavatelů, vystavování zálohových faktur k jednotlivým montážním listům,včetně závěrečných doplatkových faktur. Zároveň je umožněno uložení případných výrobků přímo na konkrétní sklad.

  • Přecenění

    

 • Nabídkové listy

Okno Nabídkové listy slouží k tvorbě cenových nabídek odběratelům. Současně lze zde evidovat došlé nabídky od dodavatelů.

 • Sazebník prací

Okno Sazebník prací slouží k tvorbě sazebníku jednotlivých prací prováděných v rámci výroby a montáže.

 • Normy výrobků

Okno Normy výrobků umožňuje vytvořit normu na jednotlivé výrobky zahrnující v sobě materiálovou spotřebu, vícepráce a standardní práce ze Sazebníku prací.

 • Objednávky

  Okno Objednávky ve své zjednodušené podobě umožňuje vystavování objednávek jednotlivým dodavatelům. Při zakoupení nadstavby Rozšířené objednávky a zakázky umožňuje objednávání podnormativních zásob se zohledněním nevyřízených objednávek a zakázek, limitů na skladě, blokovaného zboží atd. Je přímo provázáno na okno Příjem pro rychlé vyřizování příjmu zboží.

 • Zakázky

Okno Zakázky ve své zjednodušené podobě umožňuje evidenci došlých objednávek jednotlivým odběratelům. Při zakoupení nadstavby Rozšířené objednávky a zakázky umožňuje přímé vyřizování zakázek - vystavování dodacích listů nebo prodejek na hotovosti.

 • Přehled skupin

Okno Přehled skupin slouží k začleňování zboží do skupin.

 • Přehled materiálu

Okno Přehled materiálu slouží k základní evidenci používaného materiálu - číslo, název atd. a eventuálnímu přejmenování stávajícího materiálu.

 • Založení stavu

  Okno Založení stavu slouží k počátečnímu zavedení materiálu - zboží na sklad z již existujících skladů, nebo při přechodu z jiného softwaru.

 • Inventura - skladová karta

  Okno Inventura - skladová karta umožňuje kompletní úpravy všech skladových položek, včetně komplexního přecenění, tisku inventury atd.

  • Inventura

  • Přecenění

  • Limity

  • Dealerské ceny

  • Aktualizace dealerských cen

  • Přecenění

  • Komplexní přecenění

   

 • Regleta

  Okno Regleta slouží k tisku závěrečné roční, detailní nebo souhrnné reglety - informací o pohybu a cenách jednotlivých materiálů v jednotlivých skupinách na jednotlivých skladech.

 • Čárový kód - tisk

  Okno Čárový tisk umožňuje ve spolupráci s programem WinLabel tisk etiket, čárových kódů a dalších položek s přímou vazbou na příjem , stav, či převod jednotlivého zboží. Současně umožňuje odstranění případné diakritiky v číslech jednotlivých materiálů.

  • Označování zboží

  • Transformace diakritiky

  • Vytváření souborů pro WIN LABEL

   

 • Přehledy

  • Příjem

  • Výdej

  • Stav

  • Převod

  • Objednávky

  • Zakázky

  • Montáž a výroba

  • Dealerský ceník

  • Hodnocení dealerů

  • Záruka

 • Kasa